Artykuły

  Kurs Assemblera cz. 3

  ADC

  Działanie instrukcji: dodaje do akumulatora liczbę lub wartość komórki pamięci z uwzględnieniem bitu przeniesienia C. Dlatego też, aby wynik był poprawny należy ten wskaźnik wyzerować instrukcją CLC. Rezultat operacji jest umieszczany w akumulatorze,

  Wpływa na wskaźniki: N, V, Z, C

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit rezultatu jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • V: jest ustawiany, jeśli wynik dodawania w dopełnieniu dwójkowym jest przepełnieniem. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, jeśli wynik jest zerem. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • C: jest ustawiany, jeśli jest przeniesienie z najbardziej znaczącego bitu wyniku. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  bezpośrednie   ADC #operand   2   2  69
  str.zerowej    ADC operand    3   2  65
  str.zerowej,X   ADC operand,X   4   2  75
  bezwzględne    ADC operand    4   3  6D
  bezwzględne,X   ADC operand,X   4*   3  7D
  bezwzględne,Y   ADC operand,Y   4*   3  79
  (pośrednie,X)   ADC (operand,X)  6   2  61
  (pośrednie),Y   ADC (operand),Y  5*   2  71

  *jeśli granica strony jest przekroczona, to +1.

  AND

  Działanie instrukcji: logiczna operacja AND wykonywana jest między odpowiadającymi sobie bitami zadanej liczby lub komórki pamięci a akumulatorem. Jeśli obydwa bity są 1, to wynikiem jest 1. W pozostałych przypadkach wynikiem jest 0. Wartość komórki pamięci pozostaje bez zmian. Wynik operacji umieszczany jest w akumulatorze.

  Wpływa na wskaźniki: N, Z

  • N: jest ustawiany, jeśli najbardziej znaczący bit rezultatu jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, jeśli wynik jest zerem. W przeciwnym wypadku jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  bezpośrednie   AND #operand   2   2   29
  str.zerowej    AND operand   3   2   25
  str.zerowej,X   AND operand,X  4   2   35
  bezwzględne    AND operand   4   3   2D
  bezwzględne,X   AND operand,X  4*   3   3D
  bezwzględne,Y   AND operand,Y  4*   3   39
  (pośrednie,X)   AND (operand,X) 6   2   21
  (pośrednie),Y   AND (operand),Y 5*   2   3l

  *jeśli granica strony jest przekroczona, to +1.

  ASL

  Działanie instrukcji: zawartość komórki pamięci lub akumulatora jest przesuwana w lewo o 1 bit (pozycję). Bit 0 jest ładowany logicznym 0, a bit 7 jest przesuwany do wskaźnika przeniesienia.

  C <- 7 6 5 4 3 2 1 0 -> C

  Wpływa na wskaźniki: N, Z, C

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit komórki pamięci lub akumulatora jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy wynik pamięci lub akumulatora jest zerem. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • C: jest ustawiany, gdy w rezultacie operacji ASL ustawiony jest wskaźnik przeniesienia. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  akumulatorowe   ASL        2  1   0A
  str.zerowej    ASL operand    5  2   06 
  str.zerowej,X   ASL operand,X   6  2   16
  bezwzględne    ASL operand    6  3   0E
  bezwzględne,X   ASL operand,X   7  3   lE

  BCC

  Działanie instrukcji: sprawdzany jest wskaźnik przeniesienia (C) i jeśli jest on zerem, to następuje odgałęzienie. W przeciwnym razie wykonywana jest instrukcja następna.

  Nie wpływa na stan wskaźników.

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  względne     BCC operand    2*   2   90

  *jeśli granica strony jest przekroczona, to +1.

  BCS

  Działanie instrukcji: sprawdzany jest wskaźnik przeniesienia (C) i jeśli jest on ustawiony, to następuje odgałęzienie. W przeciwnym razie wykonywana jest instrukcja następna.

  Nie wpływa na stan wskaźników.

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  względne     BCC operand    2*   2   B0

  *plus 1, jeśli odgałęzienie jest do tej samej strony,
  plus 2, jeśli odgałęzienie jest do innej strony.

  BEQ

  Działanie instrukcji: sprawdzany jest wskaźnik zera(Z) i jeśli jest on ustawiony, to następuje odgałęzienie. W przeciwnym razie wykonywana jest instrukcja następna.

  Nie wpływa na stan wskaźników.

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  względne     BEQ operand    2*   2   F0

  *plus 1, jeśli odgałęzienie jest do tej samej strony,
  plus 2, jeśli odgałęzienie jest do innej strony.

  BIT

  Działanie instrukcji: używana jest do testowania bitów zawartych w akumulatorze z bitami komórki pamięci. Po wykonaniu operacji wartość akumulatora i komórki pamięci nie ulega zmianie.

  Wpływa na wskaźniki: N, Z, C

  • N: odzwierciedla 7 bit komórki pamięci.
  • Z: jest ustawiony, jeśli żaden z bitów komórki pamięci, określonych przez odpowiadające im bity akumulatora, nie jest zapalony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • C: odzwierciedla 6 bit komórki pamięci.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  str.zerowej    BIT operand    3   2   24
  bezwzględne    BIT operand    4   3   2C

  BMI

  Działanie instrukcji: sprawdzany jest wskaźnik N i jeśli jest on ustawiony, to następuje odgałęzienie. W przeciwnym razie wykonywana jest następna instrukcja.

  Nie wpływa na stan wskaźników.

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  względne     BMI operand    2*   2   30

  *plus 1, jeśli odgałęzienie jest do tej samej strony,
  plus 2, jeśli odgałęzienie jest do innej strony.

  BNE

  Działanie instrukcji: sprawdzany jest wskaźnik zera (Z) i jeśli jest on wyzerowany, to następuje odgałęzienie. W przeciwnym razie wykonywana jest następna instrukcja.

  Nie wpływa na stan wskaźników.

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  względne     BNE operand    2*   2   D0

  *plus 1, jeśli odgałęzienie jest do tej samej strony,
  plus 2, jeśli odgałęzienie jest do innej strony.

  BPL

  Działanie instrukcji: sprawdzany jest wskaźnik N i jeśli jest on wyzerowany, to następuje odgałęzienie. W przeciwnym razie wykonywana jest następna instrukcja.

  Nie wpływa na stan wskaźników.

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  względne     BPL operand    2*   2   10

  *plus 1, jeśli odgałęzienie jest do tej samej strony,
  plus 2, jeśli odgałęzienie jest do innej strony.

  BRK

  Działanie instrukcji: ustawiany jest wskaźnik rozkazu BREAK i licznik programu zwiększany jest o 2. Starszy i młodszy bajt licznika programu i rejestru stanu procesora są wpychane na stos. Sterowanie programem jest przeniesione do podprogramu obsługi przerwań rozkazu BREAK.

  Wpływa na wskaźniki: B, I

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  Implikowane    BRK        7   1   00

  BVC

  Działanie instrukcji: sprawdzany jest wskaźnik przepełnienia (V) i jeśli jest on wyzerowany to następuje odgałęzienie. W przeciwnym razie wykonywana jest następna instrukcja.

  Nie wpływa na stan wskaźników.

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  względne     BVC operand    2*   2   50

  *plus 1, jeśli odgałęzienie jest do tej samej strony,
  plus 2, jeśli odgałęzienie jest da innej strony.

  BVS

  Działanie instrukcji: sprawdzany jest wskaźnik przepełnienia (V) i jeśli jest on ustawiony, to następuje odgałęzienie. W przeciwnym razie wykonywana jest następna instrukcja.

  Nie wpływa na stan wskaźników.

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  względne     BVS operand    2*   2   70

  *plus 1, jeśli odgałęzienie jest do tej samej strony,
  plus 2, jeśli odgałęzienie jest do innej strony.

  CLC

  Działanie instrukcji: zerowany jest wskaźnik przeniesienia (patrz instrukcja ADC).

  Wpływa na wskaźnik C (C jest zerowane).

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  Implikowane    CLC        2   1   18

  CLD

  Działanie instrukcji: zerowany jest wskaźnik rodzaju dziesiętnego (patrz instrukcja SED).

  Wpływa na wskaźnik D (D jest zerowane).

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  Implikowane    CLD        2   1   D8

  CLI

  Działanie instrukcji: zerowany jest bit likwidacji przerwań (patrz instrukcja SEI).

  Wpływa na wskaźnik I (I jest zerowane).

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  Implikowane    CLI        2   1   58

  CLV

  Działanie instrukcji: zerowany jest wskaźnik przepełnienia. Instrukcja stosowana przy dodawaniu i odejmowaniu dużych liczb.

  Wpływa na wskaźnik V (V jest zerowane).

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  Implikowane    CLV        2   1   B8

  CMP

  Działanie instrukcji: porównanie akumulatora z zadaną liczbą lub komórką pamięci. Po operacji pozostają one bez zmian.

  Wpływa na wskaźniki: N, Z, C, V

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit rezultatu tego porównania jest ustawiony. W przeciwnym wypadku jest on zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy rezultat jest zerem. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • C: jest zerowany, gdy zawartość pamięci jest większa od akumulatora. W przeciwnym wypadku jest on ustawiany.
  • V: jest ustawiany zgodnie z zasadą uzupełniania do dwóch.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  bezpośrednie   CMP #operand   2   2   C9
  str.zerowej    CMP operand    3   2   C5
  str.zerowej,X   CMP operand,X   4   2   D5
  bezwzględne    CMP operand    4   3   CD
  bezwzględne;X   CMP operand,X   4*   3   DD
  bezwzględne,Y   CMP operand,Y   4*   3   D9
  (pośrednie,X)   CMP (operand,X)  6   2   Cl
  (pośrednie),Y   CMP (operand),Y  5*   2   Dl

  *plus 1, jeSli granica strony jest przekroczona.

  CPX

  Działanie instrukcji: porównanie rejestru X z zadaną liczbą lub komórką pamięci. Po operacji pozostają one bez zmian.

  Wpływa na wskaźniki: N, Z, C, V

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit tego porównania jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy rezultat porównania jest zerem. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • C: jest zerowany, gdy zawartość pamięci jest większa od zawartości rejestru indeksowego X. W przeciwnym razie jest ustawiany.
  • V: jest ustawiany zgodnie z zasadą uzupełniania do dwóch.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  bezpośrednie   CPX #operand   2   2   E0
  str.zerowej    CPX operand    3   2   E4
  bezwzględne    CPX operand    4   3   EC

  CPY

  Działanie instrukcji: porównanie rejestru indeksowego Y z zadaną liczbą lub komórką pamięci. Po operacji pozostają one bez zmian.

  Wpływa na wskaźniki: N, Z, C, V

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit tego porównania jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy rezultat porównania jest zerem. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • C: jest zerowany, gdy zawartość pamięci jest większa od zawartości rejestru indeksowego. W przeciwnym razie jest ustawiany.
  • V: jest ustawiany zgodnie z zasadą uzupełniania do dwóch.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  bezpośrednie   CPY #operand   2   2   C0
  str.zerowej    CPY operand    3   2   C3
  bezwzględne    CPY operand    4   3   C0

  DEC

  Działanie instrukcji: zawartość komórki pamięci jest zmniejszana o 1.

  Wpływa na wskaźnik: N, Z

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit rezultatu operacji jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy wynik operacji jest zerem. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  str.zerowej    DEC operand    5   2   C6
  str.zerowej,X   DEC operand,X   6   2   D6
  bezwzględne    DEC operand    6   3   CE
  bezwzględne,X   DEC operand,X   7   3   DE

  DEX

  Działanie instrukcji: zawartość rejestru indeksowego X jest zmniejszana o 1.

  Wpływa na wskaźniki: N, Z

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit rejestru indeksowego jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy rejestr indeksowy jest zerowy. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  Implikowane    DEX        2   1   CA

  DEY

  Działanie instrukcji: zawartość rejestru indeksowego Y jest zmniejszana o 1.

  Wpływa na wskaźniki: N, Z

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit rejestru indeksowego jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy rejestr indeksowy jest zerowy. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  Implikowane    DEY        2   1   88

  EOR

  Działanie instrukcji: operacja logiczna wykonywana między odpowiadającymi sobie bitami zadanej liczby lub komórki pamięci a akumulatorem. Jeśli obydwa bity nie są równe to wynikiem jest 1. W przeciwnym razie wynikiem jest 0. Rezultat umieszczany jest w akumulatorze. Zawartość komórki pamięci pozostaje bez zmian.

  Wpływa na wskaźniki: N, Z

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit rezultatu jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy rezultatem jest zero. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  bezpośrednie   EOR #operand   2   2   49
  str.zerowej    EOR operand    3   2   45
  str.zerowej,X   EOR operand,X   4   2   55
  bezwzględne    EOR operand    4   3   4D
  bezwzględne,X   EOR oparand,X   4*   3   5D
  bezwzględne,Y   EOR operand,Y   4*   3   59
  (pośrednie,X)   EOR (operand,X)  5*   2   41
  (pośrednie,Y)   EOR (operand,Y)  5*   2   51

  *plus 1, jeśli przekroczona jest granica strony.

  INC

  Działanie instrukcji: zawartość komórki pamięci jest zwiększana o 1.

  Wpływa na wskaźniki: N, Z

  • N: jest ustawiany, jeśli najbardziej znaczący bit rezultatu jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy rezultat jest zerem. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  str.zerowej    INC operand    5   2   E6
  str.zerowej,X   INC operand,X   6   2   F6
  bezwzględne    INC operand    6   3   EE
  bezwzględne,X   INC operand,X   7   3   FE

  INX

  Działanie instrukcji: zawartość rejestru indeksowego X zwiększana jest o 1.

  Wpływa na wskaźniki: N, Z

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit rejestru indeksowego jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy rejestr indeksowy jest zerowy. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  implikowane    INX        2   1   E8

  INY

  Działanie instrukcji: zawartość rejestru indeksowego Y zwiększana jest o 1. Wpływa na wskaźniki: N, Z

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit rejestru indeksowego jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy rejestr indeksowy jest zerowy. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  implikowane    INY        2   1   C8

  JMP

  Działanie instrukcji: wykonywany jest skok do adresu określonego argumentem.

  Nie wpływa na stan wskaźników.

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  bezwzględne    JMP operand    3   3   4C
  pośrednie     JMP (operand}   5   3   6C

  JSR

  Działanie instrukcji: skok do podprogramu. Licznik programu PC zwiększany jest o 2. Starszy bajt wpychany jest na stos i wskaźnik stosu SP zmniejszany jest o 1. Następnie młodszy bajt wpychany jest na stos i wskaźnik stosu zmniejszany jest ponownie. Skok wykonywany jest pod bezwzględny adres określony argumentem. Powrót z podprogramu następuje po napotkaniu instrukcji RTS.

  Nie wpływa na stan wskaźników.

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  bezwzględne    JSR operand    6   3   20

  LDA

  Działanie instrukcji: zawartość zadanej liczby lub komórki pamięci ładowana jest do akumulatora.

  Wpływa na wskaźniki: N, Z

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit akumulatora jest ustawiany. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy akumulator jest zerowy. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  bezpośrednie   LDA #operand   2   2   A9
  str.zerowej    LDA operand    3   2   A5
  str.zerowej,X   LDA operand,X   4   2   B5
  bezwzględne    LDA operand    4   3   AD
  bezwzględne,X   LDA operand,X   4*   3   BD
  bezwzględne,Y   LDA operand,Y   4*   3   B9
  (pośrednie,X)   LDA (operand,X)  6   2   Al
  (pośrednie),Y   LDA (operand),Y  5*   2   B1

  * jeśli granica strony jest przekroczona, to +1.

  LDX

  Działanie instrukcji: zawartość zadanej liczby lub komórki pamięci ładowana jest do rejestru indeksowego X.

  Wpływa na wskaźniki: N, Z

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit rezultatu jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy rezultat jest zerem. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  bezpośrednie   LDX #operand   2   2   A2
  str.zerowej    LDX operand    3   2   A6
  str.zerowej,Y   LDX operand,Y   4   2   B6
  bezwzględne    LDX operand    4   3   AE
  bezwzględne,Y   LDX operand,Y   4*   3   BE

  *plus 1, jeśli przekroczona jest granica strony.

  LDY

  Działanie instrukcji: zawartość zadanej liczby lub komórki pamięci ładowana jest do rejestru indeksowego Y.

  Wpływa na wskaźniki: N, Z

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit rezultatu jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy rezultat jest zerem. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  bezpośrednie   LDY #operand   2   2   A0 
  str.zerowej    LDY operand    3   2   A4
  str.zerowej,X   LDY operand,X   9   2   B4
  bezwzględne    LDY operand    4   3   AC
  bezwzględne,X   LDY operand,X   4*   3   BC

  *plus 1, jeśli przekroczona jest granica strony.

  LSR

  Działanie instrukcji: zawartość akumulatora lub komórki pamięci jest przesuwana w prawo o jeden bit. Logiczne zero wprowadzone jest jako najbardziej znaczący bit (7), a bit 0 wprowadzony jest jako bit przeniesienia.

  0 <- 7 6 5 4 3 2 1 0 -> C

  Wpływa na wskaźniki: N, Z, C

  • N: jest zerowany, gdy najbardziej znaczący bit jest zerem.
  • Z: jest ustawiany, gdy rezultat w pamięci lub w akumulatorze jest zerem. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • C: jest ustawiany, gdy w poprzedniej operacji bit 0 był ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  akumulatorowe   LSR A       2   1   4A
  str.zerowej    LSR operand    5   2   46
  str.zerowej,X   LSR operand,X   6   2   56
  bezwzględne    LSR operand    6   2   4E
  bezwzględne,X   LSR operand,X   7   3   5E

  NOP

  Działanie instrukcji: wykonywane są dwa "puste" cykle (bez operacji). Nie wpływa na stan wskaźników.

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  implikowane    NOP         2   1   C8

  ORA

  Działanie instrukcji: logiczna operacja OR wykonywana jest na odpowiadających sobie bitach zadanej liczby lub komórki pamięci a akumulatorem. Jeśli obydwa bity są 0, to wynikiem jest 0. W pozostałych przypadkach wynikiem jest 1. Zawartość komórki pamięci nie ulega zmianie. Wynik umieszczany jest w akumulatorze.

  Wpływa na wskaźniki: N, Z

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit rezultatu jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy rezultat jest zerem. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  bezpośrednie   ORA #operand   2   2   09
  str.zerowej    ORA operand    3   2   05
  str.zerowej,X   ORA operand,X   4   2   15
  bezwzględne    ORA operand    4   3   0D
  bezwzględne,X   ORA operand,X   4*   3   1D
  bezwzględne,Y   ORA operand,Y   4*   3   19
  (pośrednie,X)   ORA (operand,X)  6   2   01
  (pośrednie),Y   ORA (operand),Y  5*   2   11

  *plus 1, jeśli przekroczona jest granica strony.

  PHA

  Działanie instrukcji: zawartość akumulatora jest wpychana na stos do adresu zawartego we wskaźniku stosu SP. Wskaźnik stosu zmniejszany jest o 1 (patrz instrukcja PLA).

  Nie wpływa na stan wskaźników.

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  implikowane    PHA        3   1   48

  PHP

  Działanie instrukcji: zawartość rejestru stanu procesora wpychana jest na stos do adresu zawartego we wskaźniku stosu SP. Wskaźnik stosu zmniejszany jest o 1 (patrz instrukcja PLP).

  Nie wpływa na stan wskaźników.

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  implikowane    PHP        3   1   08

  PLA

  Działanie instrukcji: ze stosu ściągany jest akumulator - patrz instrukcja PHA.

  Wpływa na wskaźniki: N, Z

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit akumulatora jest ustawiony
  • Z: jest ustawiany, gdy zawartość akumulatora jest zerem. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  implikowane    PLA        4   1   68

  PLP

  Działanie instrukcji: wskaźnik stosu (SP) jest zwiększany o 1. Rejestr stanu procesora jest ładowany zawartością pozycji pamięci, której adres zawarty jest we wskaźniku stosu (patrz instrukcja PHP).

  Wpływa na wskaźniki: N, V, B, D, I, Z, C

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  implikowane    PLP        4   1   28

  ROL

  Działanie instrukcji: zawartość komórki pamięci lub akumulatora jest obracana o 1 bit w lewo. Bit wskaźnika przeniesienia zostaje przesunięty w miejsce bitu 0, a najbardziej znaczący bit do wskaźnika przeniesienia.

  C <- 7 6 5 4 3 2 1 0 <- C

  Wpływa na wskaźniki: N, Z, C

  • N: jest ustawiany, gdy po obrocie najbardziej znaczący bit komórki pamięci lub akumulatora jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy po obrocie zawartość komórki pamięci lub akumulatora jest zerem. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • C: jest ustawiany, gdy przed obrotem najbardziej znaczący bit komórki pamięci lub akumulatora był ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  akumulatorowe   ROL A       2   1   2A
  str.zerowej    ROL operand    5   2   26
  str.zerowej,X   ROL operand,X   6   2   36
  bezwzględne    ROL operand    6   3   2E
  bezwzględne,X   ROL opcrand,X   7   3   3E

  ROR

  Działanie instrukcji: zawartość komórki pamięci lub akumulatora jurt obracana o 1 bit w prawo. Bit wskaźnika przeniesienia C zostaje przesunięty w miejsce najbardziej znaczącego bitu (7), a bit 0 do wskaźnika przeniesienia.

  C -> 7 6 5 4 3 2 1 0 -> C

  Wpływa na wskaźniki: N, Z, C

  • N: jest ustawiany, gdy po obrocie najbardziej znaczący bit komórki pamięci lub akumulatora jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy zawartość komórki pamięci lub akumulatora jest zerem. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • C: jest ustawiany, gdy przed obrotem najmniej znaczący bit komórki pamięci lub akumulatora był ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  akumulatorowe   ROR A       2   1   6A
  str.zerowej    ROR operand    5   2   66
  str.zerowej,X   ROR operand,X   6   2   76
  bezwzględne    ROR operand    6   3   6E
  bezwzględne,X   ROR operand,X   7   3   7E

  RTI

  Działanie instrukcji: wskaźnik stosu zwiększany jest o 1. Bajt magazynowany pod adresem zawartym we wskaźniku stosu jest ładowany do rejestru stanu procesora. Następnie wskaźnik stosu zwiększany jest o 1 i bajt zmagazynowany pod adresem określonym przez wskaźnik stosu ładowany jest do młodszego bajtu licznika programu PC. Wskaźnik stosu jest znów zwiększany i kolejny bajt ładowany jest do starszego bajtu licznika programu.

  Wpływa na wskaźniki: N, V, B ,D, I, Z, C

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  implikowane    RTI        6   1   40

  RTS

  Działanie instrukcji: wskaźnik stosu zwiększany jest o 1 i bajt zawarty pod adresem określonym przez ten wskaźnik ładowany jest do młodszego bajtu licznika programu PC. Wskaźnik stosu zwiększany jest ponownie o 1 i kolejny bajt ładowany jest do starszego bajtu licznika programu. Następnie wartość tego licznika ulega zwiększeniu 0 1 (patrz instrukcja 1SR).

  Nie wpływa na stan wskaźników.

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  implikowane    RTS        6   1   60

  SBC

  Działanie instrukcji: odejmowanie od akumulatora liczby lub wartości komórki pamięci z uwzględnieniem bitu przeniesienia. Dlatego też, aby wynik był prawidłowy należy ustawić ten wskaźnik instrukcją SEC. Rezultat odejmowania umieszczany jest w akumulatorze.

  Wpływa na wskaźniki: N, V, Z, C

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit rezultatu operacji jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy rezultat jest zerem. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • C: jest zerowany, gdy zawartość pamięci plus wskaźnik przeniesienie jest większa niż wartość akumulatora.
  • V: jest ustawiany, gdy wynik odejmowania w dopełnieniu dwójkowym wywołuje przepełnienie. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  bezpośrednie   SBC #operand   2   2   E9
  str.zerowej    SBC operand    3   2   E5
  str.zerowej,X   SBC operand,X   4   2   F5
  bezwzględne    SBC operand    4   3   ED
  bezwzględne,X   SBC operand,X   4*   3   FD
  bezwzględne,Y   SBC operand,Y   4*   2   F9
  (pośrednie,X)   SBC (operand,X)  6   2   El
  (pośrednie),Y   SBC (operand),Y  5*   2   Fl

  *plus 1, jeśli przekroczone jest granica strony

  SEC

  Działanie instrukcji: ustawiany jest wskaźnik przeniesienia (patrz instrukcja SBC).

  Wpływa na wskaźniki: C (C jest ustawiany).

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  implikowane    SEC        2   1   38

  SED

  Działanie instrukcji: ustawiany jest wskaźnik rodzaju dziesiętnego (patrz instrukcja CLD).

  Wpływa na wskaźniki: D (D jest ustawiany).

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  implikowane    SED        2   1   F8

  SEI

  Działanie instrukcji: ustawiany jest bit likwidacji przerwań (patrz instrukcja CLI).

  Wpływa na wskaźniki: I (I jest ustawiany).

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  implikowane    SEI        2   1   78

  STA

  Działanie instrukcji: wartość akumulatora jest zapisywana w komórce pamięci.

  Nie wpływa na wskaźniki.

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  str.zerowej    STA operand    3   2   85
  str.zerowej,X   STA operand,X   4   2   95
  bezwzględne    STA operand    4   3   8D
  bezwzględne,X   STA operand,X   5   3   9D
  bezwzględne,Y   STA operand,Y   5   3   99
  (pośrednie,X)   STA (operand,.K) 6   2   81
  (pośrednie),Y   STA (operand),Y  6   2   91

  STX

  Działanie instrukcji: wartość rejestru X zapisywana jest do komórki pamięci.

  Nie wpływa na stan wskaźników.

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  str.zerowej    STX operand    3    2   86
  str.zerowej,Y   STX operand,Y   4    2   96
  bezwzględne    STX operand    4    3   8E

  STY

  Działanie instrukcji: wartość rejestru Y zapisywana jest do komórki pamięci.

  Nie wpływa na stan wskaźników.

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  str.zerowej    STY operand    3   2   84
  str.zerowej,X   STY operand,X   4   2   94
  bezwzględne    STY operand    4   3   8C

  TAX

  Działanie instrukcji: rejestr X zapisywany jest wartością akumulatora. Zawartość akumulatora pozostaje bez zmian.

  Wpływa na wskaźniki: N, Z

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit akumulatora jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy zawartość akumulatora jest zerowa. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  implikowane    TAX        2   1   AA

  TAY

  Działanie instrukcji: rejestr Y zapisywany jest wartością akumulatora. Zawartość akumulatora pozostaje bez zmian.

  Wpływa na wskaźniki: N, Z

  • N: jest ustawiony, gdy najbardziej znaczący bit akumulatora jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy zawartość akumulatora jest zerowa. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  implikowane    TAY        2   1   A9

  TYA

  Działanie instrukcji: akumulator zapisywany jest wartością rejestru Y. Zawartość tego rejestru pozostaje bez zmian.

  Wpływa na wskaźniki: N, Z

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit rejestru jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany. .
  • Z: jest ustawiany, gdy zawartość rejestru jest zerowa. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  implikowane    TYA        2   1   98

  TSX

  Działanie instrukcji: zawartość wskaźnika stosu przesyłana jest do rejestru indeksowego X. Zawartość SP pozostaje bez zmian.

  Wpływa na wskaźniki: N, Z

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit wskaźnika stosu jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy zawartość wskaźnika stosu jest zerem. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  implikowane    TSX        2   1   BA

  TXA

  Działanie instrukcji: akumulator zapisywany jest wartością rejestru X. Zawartość tego rejestru pozostaje bez zmian.

  Wpływa na wskaźniki: N, Z

  • N: jest ustawiany, gdy najbardziej znaczący bit rejestru jest ustawiony. W przeciwnym razie jest zerowany.
  • Z: jest ustawiany, gdy zawartość rejestru jest zerowa. W przeciwnym razie jest zerowany.
  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  implikowane    TXA        2   1   8A

  TXS

  Działanie instrukcji: zawartość rejestru X przesyłana jest do wskaźnika stosu SP. Zawartość rejestru X pozostaje bez zmian.

  Nie wpływa na stan wskaźników.

  Adresowanie    Asembler     Cykli Bajtów Kod
  implikowane    TXS        2   1   9

  Komentarze gości atari.area

  Momencik, uaktualniam...  

  Nie jesteś zalogowany. Tylko zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mog± dodawać komentarze.

Lotharek.pl
Retronics
Sikor Soft

Szukaj

Wyszukiwarka przeszukuje zasoby atari.area, atariki oraz forum.

Twoliner

Momencik, uaktualniam...  .

Pamiętaj, żeby linki do Twolinera dodawać wyłącznie po skróceniu za pomocą serwisu tiny.pl. Jeśli coś Ciebie ominęło - skorzystaj z archiwum.

Network

konto

Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się lub załóż konto

forum

Artykuły

Wywiady

Allegro

Jako, że Allegro.pl jest bardzo często odwiedzanym serwisem przez Atarowców, umiejscowiłem poniżej wyszukiwarkę produktów związanych z naszym kochanym Atari. Chcesz coś kupić - wystarczy wpisać w okienko poniżej.


Wystarczy wpisac czego szukamy i po chwili znajdujemy sie juz na Allegro.pl.