1

(102 odpowiedzi, napisanych Konsole)

@Willy - prośba o dopisanie do listy (+1).