1

Temat: 24h Compo - zasady ogólne / compo rules

No więc rozpoczynamy serię nieoczekiwanych przez nikogo konkursów. Tutaj chciałbym przytoczyć kilka zasad rządzych tym konkursem:
1. Konkurs organizują i zawsze mają rację dely i lewiS.
2. Każdy konkurs będzie trwał jeden lub dwa dni.
3. Co jest tematem konkursu i jakie są w nim nagrody ogłaszane będą wraz ze startem konkursu.
4. Na kilka dni przed startem konkursu będzie zawsze wywieszony post, że takie kompo się odbędzie i w jakim terminie.
5. Głosowanie będzie trwało zawsze około tygodnia. Terminy głosowania także zostaną ogłoszone przy okazji powyższego posta.
6. Głosowanie będzie polegalo na zaznaczeniu w ankiecie, która praca się najbardziej podoba. Zakładanie dodatkowych kont, aby oddać głos będzie honorowane dożywotnim banem.
7. Muszą zostać nadesłane przynajmniej 3 prace, aby nagroda została wypłacona.

We start from now with unexpexted 24 hours compo series. Here I want to put some rules of this compos:
1. Compo is organised by dely and lewiS.
2. Each compo will persists for about one or two days.
3. Subject of compo and what prizes you can get will be known when compo starts.
4. Few days before compo we will post an information when compo starts and ends.
5. Voting will persists always for about one week. Terms of voting will be posted with detailed informations about compo.
6. Voting will rely on selecting appropriate option in votesheet above the topic. Registering additional accounts only for voting will be prized with life ban.
7. 3 entries are required - otherwise prizes will be not given.
7. All question you may mail to administrators of this forum.