Temat: Wyłączanie BASIC-a

Jak już napisałem na forum: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 36#p252436
zauważyłem , że XEX loader z projektu SDRIVE wyłącza BASIC, czyli, ze nie trzeba wciskać OPTION, żeby załadować gry potrzebujące więcej RAM-u.

Zastanawiam się, jak działa ta magia, bo w kodzie loader-a nie widzę odniesień do $D301 (PORTB).
Kod zdeasemblowałem na szybko za pomocą http://e-tradition.net/bytes/6502/disassembler.html
Plik binarny w załączeniu.

Czy ktoś ma jakiś pomysł?

         * = 075F
075F  A9 20   LDA #$20
0761  8D 04 03  STA $0304
0764  8D 44 02  STA $0244
0767  A9 07   LDA #$07
0769  8D 05 03  STA $0305
076C  A9 70   LDA #$70
076E  8D 0A 03  STA $030A
0771  A9 01   LDA #$01
0773  8D 0B 03  STA $030B
0776  85 09   STA $09
0778  60     RTS
0779  7D 8A 48  ADC $488A,X
077C  20 53 E4  JSR $E453
077F  88     DEY
0780  D0 FA   BNE $077C
0782  68     PLA
0783  AA     TAX
0784  8C 8E 07  STY $078E
0787  AD 7D 07  LDA $077D
078A  EE 8E 07  INC $078E
078D  60     RTS
078E  A9 93   LDA #$93
0790  8D E2 02  STA $02E2
0793  A9 07   LDA #$07
0795  8D E3 02  STA $02E3
0798  A2 02   LDX #$02
079A  20 DA 07  JSR $07DA
079D  95 43   STA $43,X
079F  20 DA 07  JSR $07DA
07A2  95 44   STA $44,X
07A4  35 43   AND $43,X
07A6  C9 FF   CMP #$FF
07A8  F0 F0   BEQ $079A
07AA  CA     DEX
07AB  CA     DEX
07AC  10 EC   BPL $079A
07AE  30 06   BMI $07B6
07B0  E6 45   INC $45
07B2  D0 02   BNE $07B6
07B4  E6 46   INC $46
07B6  20 DA 07  JSR $07DA
07B9  A2 01   LDX #$01
07BB  81 44   STA ($44,X)
07BD  B5 45   LDA $45,X
07BF  D5 43   CMP $43,X
07C1  D0 ED   BNE $07B0
07C3  CA     DEX
07C4  10 F7   BPL $07BD
07C6  20 D2 07  JSR $07D2
07C9  4C 94 07  JMP $0794
07CC  A9 03   LDA #$03
07CE  8D 0F D2  STA $D20F
07D1  6C E2 02  JMP ($02E2)
07D4  AD 8E 07  LDA $078E
07D7  CD 7F 07  CMP $077F
07DA  D0 AB   BNE $0787
07DC  EE 0A 03  INC $030A
07DF  D0 03   BNE $07E4
07E1  EE 0B 03  INC $030B
07E4  AD 7D 07  LDA $077D
07E7  0D 7E 07  ORA $077E
07EA  D0 8E   BNE $077A
07EC  20 D2 07  JSR $07D2
07EF  6C E0 02  JMP ($02E0)
07F2  20 DA 07  JSR $07DA
07F5  8D E0 02  STA $02E0
07F8  20 DA 07  JSR $07DA
07FB  8D E1 02  STA $02E1
07FE  2D E0 02  AND $02E0
0801  C9 FF   CMP #$FF
0803  F0 ED   BEQ $07F2
0805  A9 20   LDA #$20
0807  8D 8E 07  STA $078E
080A  F0 82   BEQ $078E
080C       .END

Ostatnio edytowany przez Montezuma (2019-07-22 10:32:17)

Post's attachments

loader 179 b, liczba pobrań: 1 (od 2019-07-22) 

Tylko zalogowani mogą pobierać załączniki.
ATARI 65XE + SIO2BT
http://atari.pl/hsc/ad.php?i=22.3

2

Odp: Wyłączanie BASIC-a

To na pewno jest pełny loader? To jest BOOT więc 6 pierwszych bajtów to jest nagłówek - ładowane są 2 sektory 128 bajtowe począwszy od adresu $75F. Spróbowałbyś ponownie zdisassemblować kod loadera?

Edit: Czytasz mi w myślach smile Dzięki. ALE! $75F to jest adres ładowania boota razem z nagłówkiem. Loader jest niepełny bo to:

0805  A9 20   LDA #$20
0807  8D 8E 07  STA $078E
080A  F0 82   BEQ $078E

przecież pójdzie w krzaki.

Ostatnio edytowany przez mono (2019-07-22 10:38:24)

hex, code and ror'n'rol!
"mężczyzna wydoił wielbłąda żoną"
"wcześniej miał na imię Heidi i był niemiecką kulomiotką"

3

Odp: Wyłączanie BASIC-a

Sorry za edytowanie, ale sam zorientowałem się, że coś nie gra.
Tutaj jeszcze raz uwzględniając poprawkę, że
"Program uruchamiany jest od adresu wczytywania, plus sześć bajtów. "

Nagłówek BOOT-a

72 - wartość bez znaczenia
02 - liczba 128-bajtowych sektorów dyskietki jakie należy wczytać 
5f 07 - adres, pod jaki system operacyjny wczyta całość danych ($75F)
f8 07 - adres ponownego inicjowania programu w przypadku wciśnięcia klawisza RESET ($7f8)

Kod zdisassemblowany od adresu $75F+6

         * = 0765
0765  A9 20   LDA #$20
0767  8D 04 03  STA $0304
076A  8D 44 02  STA $0244
076D  A9 07   LDA #$07
076F  8D 05 03  STA $0305
0772  A9 70   LDA #$70
0774  8D 0A 03  STA $030A
0777  A9 01   LDA #$01
0779  8D 0B 03  STA $030B
077C  85 09   STA $09
077E  60     RTS
077F  7D 8A 48  ADC $488A,X
0782  20 53 E4  JSR $E453
0785  88     DEY
0786  D0 FA   BNE $0782
0788  68     PLA
0789  AA     TAX
078A  8C 8E 07  STY $078E
078D  AD 7D 07  LDA $077D
0790  EE 8E 07  INC $078E
0793  60     RTS
0794  A9 93   LDA #$93
0796  8D E2 02  STA $02E2
0799  A9 07   LDA #$07
079B  8D E3 02  STA $02E3
079E  A2 02   LDX #$02
07A0  20 DA 07  JSR $07DA
07A3  95 43   STA $43,X
07A5  20 DA 07  JSR $07DA
07A8  95 44   STA $44,X
07AA  35 43   AND $43,X
07AC  C9 FF   CMP #$FF
07AE  F0 F0   BEQ $07A0
07B0  CA     DEX
07B1  CA     DEX
07B2  10 EC   BPL $07A0
07B4  30 06   BMI $07BC
07B6  E6 45   INC $45
07B8  D0 02   BNE $07BC
07BA  E6 46   INC $46
07BC  20 DA 07  JSR $07DA
07BF  A2 01   LDX #$01
07C1  81 44   STA ($44,X)
07C3  B5 45   LDA $45,X
07C5  D5 43   CMP $43,X
07C7  D0 ED   BNE $07B6
07C9  CA     DEX
07CA  10 F7   BPL $07C3
07CC  20 D2 07  JSR $07D2
07CF  4C 94 07  JMP $0794
07D2  A9 03   LDA #$03
07D4  8D 0F D2  STA $D20F
07D7  6C E2 02  JMP ($02E2)
07DA  AD 8E 07  LDA $078E
07DD  CD 7F 07  CMP $077F
07E0  D0 AB   BNE $078D
07E2  EE 0A 03  INC $030A
07E5  D0 03   BNE $07EA
07E7  EE 0B 03  INC $030B
07EA  AD 7D 07  LDA $077D
07ED  0D 7E 07  ORA $077E
07F0  D0 8E   BNE $0780
07F2  20 D2 07  JSR $07D2
07F5  6C E0 02  JMP ($02E0)
07F8  20 DA 07  JSR $07DA
07FB  8D E0 02  STA $02E0
07FE  20 DA 07  JSR $07DA
0801  8D E1 02  STA $02E1
0804  2D E0 02  AND $02E0
0807  C9 FF   CMP #$FF
0809  F0 ED   BEQ $07F8
080B  A9 20   LDA #$20
080D  8D 8E 07  STA $078E
0810  F0 82   BEQ $0794
0812       .END
ATARI 65XE + SIO2BT
http://atari.pl/hsc/ad.php?i=22.3

4

Odp: Wyłączanie BASIC-a

Loader ma 179=6+173 bajtow, a więc reszta drugiego sektora wypełniona jest pewnie zerami.
Ciekawostką jest to, że kod jest relokowalny w taki sposób, że wszystkie wystąpienia bajtu '$07' w  loaderze można zamienić na inny numer strony pamięci, np. '$05'.
Np. w appce SIO2BT można przytrzymać palec na nazwie pliku gra.xex, żeby pojawiła się lista stron pamięci, na którą chcemy załadować loader.

ATARI 65XE + SIO2BT
http://atari.pl/hsc/ad.php?i=22.3

5

Odp: Wyłączanie BASIC-a

Tu w załączniku orginalny plik z projektu SDRIVE

Ostatnio edytowany przez Montezuma (2019-07-22 12:22:51)

Post's attachments

sboot.h 1.14 kb, liczba pobrań: 4 (od 2019-07-22) 

Tylko zalogowani mogą pobierać załączniki.
ATARI 65XE + SIO2BT
http://atari.pl/hsc/ad.php?i=22.3

6

Odp: Wyłączanie BASIC-a

Is this the same source code?

https://github.com/joysfera/SDrive/blob … /SBOOT.A65

7

Odp: Wyłączanie BASIC-a

roll Yes, it is. I downloaded sdrive sources from: https://nuxx.net/wiki/SDrive_NUXX, where SDrive20090403.zip is mirrored, but I must have overlooked the *.a65 file.
The loader code seems to be highly optimised...
What happens there, so that BASIC gets switched off ?

ATARI 65XE + SIO2BT
http://atari.pl/hsc/ad.php?i=22.3

8

Odp: Wyłączanie BASIC-a

I suspect BASIC is switched off somewhere else, perhaps by ATRs themselves, MyPicoDOS, etc. Possibly even a patched OS with reverse Option logic? I even searched Google and in all articles I found, it was said that Option must be held to disable BASIC with SDrive, unless the ATRs themselves have provision for automatically disabling BASIC.

9

Odp: Wyłączanie BASIC-a

WTF
I used notepad++ with the Hexviewer plugin to copy the bytes to the http://e-tradition.net/bytes/6502/disassembler.html webpage. Now I realized that Hexviewer plugin screwed it up.
One more try - this time with wxHexEditor.
Disassembly results (should match SBOOT.A65):

         * = 0765
0765  A9 00   LDA #$00
0767  8D 04 03  STA $0304
076A  8D 44 02  STA $0244
076D  A9 07   LDA #$07
076F  8D 05 03  STA $0305
0772  A9 70   LDA #$70
0774  8D 0A 03  STA $030A
0777  A9 01   LDA #$01
0779  8D 0B 03  STA $030B
077C  85 09   STA $09
077E  60     RTS
077F  7D 8A 48  ADC $488A,X
0782  20 53 E4  JSR $E453
0785  88     DEY
0786  D0 FA   BNE $0782
0788  68     PLA
0789  AA     TAX
078A  8C 8E 07  STY $078E
078D  AD 7D 07  LDA $077D
0790  EE 8E 07  INC $078E
0793  60     RTS
0794  A9 93   LDA #$93
0796  8D E2 02  STA $02E2
0799  A9 07   LDA #$07
079B  8D E3 02  STA $02E3
079E  A2 02   LDX #$02
07A0  20 DA 07  JSR $07DA
07A3  95 43   STA $43,X
07A5  20 DA 07  JSR $07DA
07A8  95 44   STA $44,X
07AA  35 43   AND $43,X
07AC  C9 FF   CMP #$FF
07AE  F0 F0   BEQ $07A0
07B0  CA     DEX
07B1  CA     DEX
07B2  10 EC   BPL $07A0
07B4  30 06   BMI $07BC
07B6  E6 45   INC $45
07B8  D0 02   BNE $07BC
07BA  E6 46   INC $46
07BC  20 DA 07  JSR $07DA
07BF  A2 01   LDX #$01
07C1  81 44   STA ($44,X)
07C3  B5 45   LDA $45,X
07C5  D5 43   CMP $43,X
07C7  D0 ED   BNE $07B6
07C9  CA     DEX
07CA  10 F7   BPL $07C3
07CC  20 D2 07  JSR $07D2
07CF  4C 94 07  JMP $0794
07D2  A9 03   LDA #$03
07D4  8D 0F D2  STA $D20F
07D7  6C E2 02  JMP ($02E2)
07DA  AD 8E 07  LDA $078E
07DD  CD 7F 07  CMP $077F
07E0  D0 AB   BNE $078D
07E2  EE 0A 03  INC $030A
07E5  D0 03   BNE $07EA
07E7  EE 0B 03  INC $030B
07EA  AD 7D 07  LDA $077D
07ED  0D 7E 07  ORA $077E
07F0  D0 8E   BNE $0780
07F2  20 D2 07  JSR $07D2
07F5  6C E0 02  JMP ($02E0)
07F8  20 DA 07  JSR $07DA
07FB  8D E0 02  STA $02E0
07FE  20 DA 07  JSR $07DA
0801  8D E1 02  STA $02E1
0804  2D E0 02  AND $02E0
0807  C9 FF   CMP #$FF
0809  F0 ED   BEQ $07F8
080B  A9 00   LDA #$00
080D  8D 8E 07  STA $078E
0810  F0 82   BEQ $0794
0812       .END
ATARI 65XE + SIO2BT
http://atari.pl/hsc/ad.php?i=22.3

10

Odp: Wyłączanie BASIC-a

When copied from Notepad++ all 0x00 bytes were replaced with 0x20...

ATARI 65XE + SIO2BT
http://atari.pl/hsc/ad.php?i=22.3

11

Odp: Wyłączanie BASIC-a

flashjazzcat napisał/a:

I suspect BASIC is switched off somewhere else, perhaps by ATRs themselves, MyPicoDOS, etc. Possibly even a patched OS with reverse Option logic? I even searched Google and in all articles I found, it was said that Option must be held to disable BASIC with SDrive, unless the ATRs themselves have provision for automatically disabling BASIC.

I see. Bios4Config shows that BASIC is ON after Atari is powered ON and then that BASIC is OFF after some sectors are loaded. I assumed that this happens after the XEX loader was started, but you are right, it is the game (XEX) that does the job... It looks like all games from Homesoft collections are patched this way...

Now the magic is gone smile

Post's attachments

Montezuma's Revenge ! (preliminary version).zip 19.06 kb, liczba pobrań: 1 (od 2019-07-22) 

montezuma.PNG 17.29 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku. 

Tylko zalogowani mogą pobierać załączniki.
ATARI 65XE + SIO2BT
http://atari.pl/hsc/ad.php?i=22.3

12

Odp: Wyłączanie BASIC-a

Good - well figured out. smile