1

Temat: MODulo - 6502

czy ktoś potrafi wskazać algorytm który generuje kod dla operacji MODulo (reszta z dzielenia) dla typu BYTE w następujący sposób (źródło Millifork)

main_j = main_i mod 9

  LDA #0
  STA __reg
  LDA main_i
  CMP #$90
  BCC dv__00001
  SBC #$90
dv__00001:
  ROL __reg
  CMP #$48
  BCC dv__00002
  SBC #$48
dv__00002:
  ROL __reg
  CMP #$24
  BCC dv__00003
  SBC #$24
dv__00003:
  ROL __reg
  CMP #$12
  BCC dv__00004
  SBC #$12
dv__00004:
  ROL __reg
  CMP #9
  BCC dv__00005
  SBC #9
dv__00005:
  ROL __reg
  STA main_j

dla np. MOD 15

  LDA #0
  STA __reg
  LDA main_i
  CMP #$F0
  BCC dv__00029
  SBC #$F0
dv__00029:
  ROL __reg
  CMP #$78
  BCC dv__00030
  SBC #$78
dv__00030:
  ROL __reg
  CMP #$3C
  BCC dv__00031
  SBC #$3C
dv__00031:
  ROL __reg
  CMP #$1E
  BCC dv__00032
  SBC #$1E
dv__00032:
  ROL __reg
  CMP #$F
  BCC dv__00033
  SBC #$F
dv__00033:
  ROL __reg
  STA main_j
*- TeBe/Madteam
3x Atari 130XE, SDX, CPU 65816, 2x VBXE, 2x IDE Plus rev. C

2

Odp: MODulo - 6502

Ale co w tym dziwnego? To jest po prostu rozwinięte dzielenie przez 9.

hex, code and ror'n'rol!
niewiedza buduje, wiedza rujnuje

3

Odp: MODulo - 6502

ok :)

LOOP  ASL AL
  ROL @
  CMP CL
  BCC DIV2
  SBC CL
  INC AL
DIV2
  DEY
  BNE LOOP

  STA ZTMP
*- TeBe/Madteam
3x Atari 130XE, SDX, CPU 65816, 2x VBXE, 2x IDE Plus rev. C