1

Temat: Systemowy PRINT

Czołem,
posiało mi mój egzemplarz Podstawowych Procedur OS, więc spytam się tutaj:
W jaki sposób można za pomocą OS zapisać stringa na ekran z podaniem współrzędnych? Chodzi mi o adres procedury w systemie oraz konieczne kroki, które trzeba pokonać, aby wydrukować taki string. Jak rozumiem string musi się kończyć jakąś konkretną wartością?

2

Odp: Systemowy PRINT

$54 - ROWCRS - pionowa pozycja kursora (1 B)
$55 - COLCRS - pozioma pozycja kursora (2 B)

String musi być zakończony znakiem 155.

iccmd = $0342
icbufa = $0344
icbufl = $0348
ciov = $e456

  ldx #$00
  lda #$09
  sta iccmd,x
  lda #<str
  sta icbufa,x
  lda #>str
  sta icbufa+1,x
  lda #$ff
  sta icbufl,x
  sta icbufl+1,x
  jsr ciov
Zawsze mam rację, tylko nikt mnie nie słucha.

3

Odp: Systemowy PRINT

Dzięki!