1

Temat: Publikacja "Polska demoscena jako wspólnota"

Scena to nie mój żywioł, więc tak bardziej kronikarsko daję znać o wydawnictwie "Polska demoscena jako wspólnota".

http://archive.scene.org/pub/resources/ … olnota.pdf

https://kskpd.pl/

Nie zauważyłem - być może przez przeoczenie - aby była tutaj wzmianka na ten temat, a przecież dokument jest
chyba również o Was, a na stronie projektu jest nawet podany link do atari.area. Jeżeli już gdzieś o tym było to przepraszam :).