26

Odp: Prima Aprilis Compo 2024

No i ostateczna forma, po ciężkich długich bojach złoomowych, przy współudziale Mono i BCA...

50 GOSUB 30000:GOSUB 32000

10000 GRAPHICS 9:REM -- set the mode by Adam K.
10010 GOSUB 31900:POKE 20,X:C20=X

11000 T20=PEEK(20):IF T20>=250 THEN 11003
11001 POKE M3,T20:POKE M2,T20+2:POKE M1,T20+4:POKE M0,T20+6
11002 POKE C0,T20:POKE C1,T20+2:POKE C2,T20+4:POKE C3,T20+6
11003 POKE 53260,T20

29820 T0=T0-1:IF T0=0THEN P0=PEEK(AM):V0=PEEK(AM+1):T0=PEEK(AM+2):AM=AM+3:POK.PF0,P0:POK.PC0,V0:IF AM=AME THEN AM=AMB
29830 T1=T1-1:IF T1=0THEN P1=PEEK(AM):V1=PEEK(AM+1):T1=PEEK(AM+2):AM=AM+3:POK.PF1,P1:POK.PC1,V1:IF AM=AME THEN AM=AMB
29840 T2=T2-1:IF T2=0THEN P2=PEEK(AM):V2=PEEK(AM+1):T2=PEEK(AM+2):AM=AM+3:POK.PF2,P2:POK.PC2,V2:IF AM=AME THEN AM=AMB
29850 T3=T3-1:IF T3=0THEN P3=PEEK(AM):V3=PEEK(AM+1):T3=PEEK(AM+2):AM=AM+3:POK.PF3,P3:POK.PC3,V3:IF AM=AME THEN AM=AMB

29895 SETCOLOR 4,T20,T0:REM BCA

29980 IF PEEK(53279)=7 THEN 11000
29990 POKE 53277,0:POKE 53261,0:END

30000 REM SOME INFO BEFORE DEMO MODE BY SIKOR +texts stairs MaW+chars distort BCA
30010 POKE 106,PEEK(106)-16:GRAPHICS 0:POKE 710,0:POKE 709,15:POKE 752,1
30011 BA=(PEEK(106)+4)*256: POKE 756,PEEK(106)+4: ?
30013 ? " !  !!! !!! !! ! !! !!! "
30014 ? " !  ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  "
30015 ? " !  ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! "
30016 ? " !!! !!! ! ! !!! ! ! ! !!! "
30017 ? " !!! !!! ! ! !!! ! ! ! !!! ! ! !"
30018 ? : SCR0=PEEK(88)+PEEK(89)*256:SCR1=SCR0+239
30019 FOR POS=SCR0 TO SCR1:POKE POS,PEEK(POS)*128:NEXT POS

30020 ? "Another year, another PA compo...":? "------------------------------------"
30030 ? "Take it easy...": ? :? :? "This year they had their fingers:"
30040 DIM A$(30):DIM DOT$(3):DOT$="...":DATA Mono,Adam K,Seban,Mq,Sikor,BCA,MaW,...,.
30041 LINE=PEEK(84) 
30050 LINE=LINE+1:COL=PEEK(85):READ A$: IF (COL+LEN(A$)+3)>39 THEN COL=0
30051 POS. COL,LINE:? #6;A$;DOT$;CHR$(21);:IF A$=DOT$ THEN RETURN
30060 GOTO 30050

31900 REM -- let's start by Seban/Slt -- +sound by Mq
31901 DL=PEEK(560)+256*PEEK(561)
31902 RESTORE 31914:FOR I=1536 TO 1548:READ A:POKE I,A:NEXT I:POKE DL+134,143:POKE 512,0:POKE 513,6:POKE 54286,192
31903 FOR Y=128 TO 191
31904 COLOR Y/4:PLOT 0,Y:DRAWTO 79,Y
31905 R=RND(0)*79:COLOR R
31906 PLOT R,RND(0)*127
31907 SOUND 0,4,5,Y:NEXT Y
31908 FOR X=60 TO 76
31909 COLOR X+3:PLOT X/1.5,128:DRAWTO X,191
31910 SOUND 0,7,8,X:NEXT X
31911 FOR X=0 TO 31
31912 COLOR X/2:PLOT 30,12:DRAWTO X+14,51:DRAWTO 30,91
31913 SOUND 0,1,2,X:NEXT X:SOUND 0,0,0,0
31914 DATA 72,169,192,141,27,208,169,4,141,26,208,104,64
31915 REM -- end of let's start --
31920 REM -- PMG init --
31921 M0=53252:M1=53253:M2=53254:M3=53255:POKE 54279,PEEK(106):POKE 559,62:POKE 53277,3:POKE 53260,85
31922 MN=M0:DIM T$(32):C0=704:C1=705:C2=706:C3=707:POKE C0,56:POKE C1,56:POKE C2,56:POKE C3,56
31923 T$="BEHIND JAGGI LINES!":M0A=(PEEK(106)+3)*256+32:FOR I=1 TO LEN(T$)
31924 A=57344+(ASC(T$(I))-32)*8
31925 FOR J=0 TO 7:PEEKAJ=PEEK(A+J):POKE M0A+J,PEEKAJ:POKE MN,PEEKAJ:MN=MN+1:IF MN>M3 THEN MN=M0
31926 SOUND Z0,I*RND(Z0),12,J*RND(Z0):NEXT J:M0A=M0A+8:NEXT I
31927 RETURN 

32000 REM -- Mono part -- +progress bar MaW, sounds peaks, font gen BCA
32010 T0=1:T1=1:T2=1:T3=1:SCR0=PEEK(88)+PEEK(89)*256:SCR1=SCR0+239
32020 P=53760:PF0=P+0:PC0=P+1:PF1=P+2:PC1=P+3:PF2=P+4:PC2=P+5:PF3=P+6:PC3=P+7
32030 POS=SCR0:E=3*410:DIM M$(E):DIM Z(127):RESTORE 32060
32031 FOR POS1=(SCR0+240) TO (SCR0+959):V=PEEK(POS):V1=PEEK(POS1)
32032 POKE POS,V+128*((V<128)-(V>127)):V=PEEK(POS+1):POKE POS+1,V+128*((V<128)-(V>127))
32033 POS=POS+2:IF POS>SCR1 THEN POS=SCR0
32034 IF (V1=0 OR Z(V1)<>0) THEN GOTO 32037 
32035 FOR V2=0 TO 7:F=PEEK(57344+V1*8+V2): SOUND 0,F,10,5:IF (RND(0)>.75) THEN F=F/2
32036 POKE BA+V1*8+V2,F:NEXT V2:Z(V1)=V1
32037 NEXT POS1
32040 FOR I=1 TO E STEP 3:V=PEEK(POS)
32041 POKE POS,V+128*((V<128)-(V>127)):V=PEEK(POS+1):POKE POS+1,V+128*((V<128)-(V>127))
32042 POS=POS+2:IF POS>SCR1 THEN POS=SCR0
32043 READ P,D,T:SOUND 0,2,10,P:POKE 710,P:M$(I)=CHR$(P):M$(I+1)=CHR$(D):M$(I+2)=CHR$(T):NEXT I
32050 AMB=ADR(M$):AME=AMB+E:AM=AMB:C=0:RETURN
32060 DATA 255,168,4
32061 DATA 0,160,32
32062 DATA 0,160,32
32063 DATA 0,160,32
32064 DATA 128,168,4
32065 DATA 173,168,4
32066 DATA 162,168,4
32067 DATA 255,168,4
32068 DATA 128,168,4
32069 DATA 173,168,4
32070 DATA 162,168,4
32071 DATA 255,168,4
32072 DATA 0,160,32
32073 DATA 85,170,4
32074 DATA 64,170,4
32075 DATA 128,168,4
32076 DATA 96,170,4
32077 DATA 72,170,4
32078 DATA 173,168,4
32079 DATA 85,170,8
32080 DATA 64,170,8
32081 DATA 162,168,4
32082 DATA 255,168,4
32083 DATA 0,160,16
32084 DATA 0,160,16
32085 DATA 128,168,4
32086 DATA 173,168,4
32087 DATA 162,168,4
32088 DATA 255,168,4
32089 DATA 0,160,32
32090 DATA 85,170,4
32091 DATA 64,170,4
32092 DATA 128,168,4
32093 DATA 96,170,4
32094 DATA 72,170,4
32095 DATA 173,168,4
32096 DATA 85,170,8
32097 DATA 64,170,8
32098 DATA 162,168,4
32099 DATA 255,168,4
32100 DATA 0,160,16
32101 DATA 0,160,16
32102 DATA 128,168,4
32103 DATA 173,168,4
32104 DATA 162,168,4
32105 DATA 193,168,4
32106 DATA 0,160,32
32107 DATA 64,170,2
32108 DATA 47,170,2
32109 DATA 64,170,2
32110 DATA 47,170,2
32111 DATA 96,168,4
32112 DATA 64,170,2
32113 DATA 47,170,2
32114 DATA 64,170,2
32115 DATA 47,170,2
32116 DATA 193,168,4
32117 DATA 72,170,4
32118 DATA 53,170,4
32119 DATA 96,168,4
32120 DATA 64,170,4
32121 DATA 47,170,4
32122 DATA 193,168,4
32123 DATA 64,170,2
32124 DATA 47,170,2
32125 DATA 64,170,2
32126 DATA 47,170,2
32127 DATA 96,168,4
32128 DATA 64,170,2
32129 DATA 47,170,2
32130 DATA 64,170,2
32131 DATA 47,170,2
32132 DATA 193,168,4
32133 DATA 72,170,4
32134 DATA 53,170,4
32135 DATA 96,168,4
32136 DATA 64,170,4
32137 DATA 47,170,4
32138 DATA 255,168,4
32139 DATA 64,168,2
32140 DATA 85,170,4
32141 DATA 64,170,4
32142 DATA 108,168,2
32143 DATA 128,168,4
32144 DATA 85,168,2
32145 DATA 96,170,4
32146 DATA 72,170,4
32147 DATA 81,168,2
32148 DATA 173,168,4
32149 DATA 85,168,2
32150 DATA 85,170,8
32151 DATA 64,170,8
32152 DATA 108,168,2
32153 DATA 162,168,4
32154 DATA 57,168,2
32155 DATA 64,168,2
32156 DATA 255,168,4
32157 DATA 0,160,16
32158 DATA 0,160,16
32159 DATA 0,160,16
32160 DATA 128,168,4
32161 DATA 173,168,4
32162 DATA 162,168,4
32163 DATA 255,168,4
32164 DATA 64,168,2
32165 DATA 85,170,4
32166 DATA 64,170,4
32167 DATA 108,168,2
32168 DATA 128,168,4
32169 DATA 85,168,2
32170 DATA 96,170,4
32171 DATA 72,170,4
32172 DATA 81,168,2
32173 DATA 173,168,4
32174 DATA 85,168,2
32175 DATA 85,170,8
32176 DATA 64,170,8
32177 DATA 108,168,2
32178 DATA 162,168,4
32179 DATA 57,168,2
32180 DATA 64,168,2
32181 DATA 255,168,4
32182 DATA 0,160,16
32183 DATA 0,160,16
32184 DATA 0,160,16
32185 DATA 128,168,4
32186 DATA 173,168,4
32187 DATA 162,168,4
32188 DATA 193,168,4
32189 DATA 19,168,1
32190 DATA 64,170,2
32191 DATA 47,170,2
32192 DATA 23,168,1
32193 DATA 31,168,1
32194 DATA 64,170,2
32195 DATA 47,170,2
32196 DATA 40,168,1
32197 DATA 96,168,4
32198 DATA 47,168,1
32199 DATA 64,170,2
32200 DATA 47,170,2
32201 DATA 64,168,1
32202 DATA 81,168,1
32203 DATA 64,170,2
32204 DATA 47,170,2
32205 DATA 96,168,1
32206 DATA 193,168,4
32207 DATA 0,160,8
32208 DATA 72,170,4
32209 DATA 53,170,4
32210 DATA 96,168,4
32211 DATA 64,170,4
32212 DATA 47,170,4
32213 DATA 193,168,4
32214 DATA 19,168,1
32215 DATA 64,170,2
32216 DATA 47,170,2
32217 DATA 23,168,1
32218 DATA 31,168,1
32219 DATA 64,170,2
32220 DATA 47,170,2
32221 DATA 40,168,1
32222 DATA 96,168,4
32223 DATA 47,168,1
32224 DATA 64,170,2
32225 DATA 47,170,2
32226 DATA 64,168,1
32227 DATA 81,168,1
32228 DATA 64,170,2
32229 DATA 47,170,2
32230 DATA 96,168,1
32231 DATA 193,168,4
32232 DATA 0,160,8
32233 DATA 72,170,4
32234 DATA 53,170,4
32235 DATA 96,168,4
32236 DATA 64,170,4
32237 DATA 47,170,4
32238 DATA 114,168,2
32239 DATA 173,168,2
32240 DATA 68,168,8
32241 DATA 85,168,8
32242 DATA 114,168,2
32243 DATA 173,168,2
32244 DATA 114,168,2
32245 DATA 173,168,2
32246 DATA 114,168,2
32247 DATA 173,168,2
32248 DATA 128,168,4
32249 DATA 193,168,4
32250 DATA 76,168,4
32251 DATA 96,168,4
32252 DATA 114,168,4
32253 DATA 173,168,4
32254 DATA 68,168,4
32255 DATA 85,168,4
32256 DATA 114,168,2
32257 DATA 173,168,2
32258 DATA 68,168,8
32259 DATA 57,168,8
32260 DATA 114,168,2
32261 DATA 173,168,2
32262 DATA 114,168,2
32263 DATA 173,168,2
32264 DATA 114,168,2
32265 DATA 173,168,2
32266 DATA 128,168,4
32267 DATA 193,168,4
32268 DATA 76,168,4
32269 DATA 64,168,4
32270 DATA 114,168,4
32271 DATA 173,168,4
32272 DATA 68,168,4
32273 DATA 57,168,4
32274 DATA 114,168,2
32275 DATA 173,168,2
32276 DATA 68,170,12
32277 DATA 42,170,12
32278 DATA 114,168,2
32279 DATA 173,168,2
32280 DATA 114,168,2
32281 DATA 173,168,2
32282 DATA 114,168,2
32283 DATA 173,168,2
32284 DATA 128,168,4
32285 DATA 193,168,4
32286 DATA 114,168,4
32287 DATA 173,168,4
32288 DATA 0,160,4
32289 DATA 0,160,4
32290 DATA 173,168,2
32291 DATA 20,168,1
32292 DATA 20,170,1
32293 DATA 31,170,1
32294 DATA 28,168,1
32295 DATA 42,170,1
32296 DATA 64,170,1
32297 DATA 173,168,2
32298 DATA 33,168,1
32299 DATA 0,160,4
32300 DATA 0,160,4
32301 DATA 42,168,1
32302 DATA 173,168,2
32303 DATA 57,168,1
32304 DATA 68,168,1
32305 DATA 173,168,2
32306 DATA 85,168,1
32307 DATA 20,170,1
32308 DATA 31,170,1
32309 DATA 114,168,1
32310 DATA 42,170,1
32311 DATA 64,170,1
32312 DATA 173,168,2
32313 DATA 85,168,2
32314 DATA 0,160,4
32315 DATA 0,160,4
32316 DATA 0,160,6
32317 DATA 0,160,6
32318 DATA 0,160,4
32319 DATA 0,160,4
32320 DATA 255,167,4
32321 DATA 64,164,2
32322 DATA 85,169,4
32323 DATA 64,169,4
32324 DATA 108,164,2
32325 DATA 128,167,4
32326 DATA 85,164,2
32327 DATA 96,169,4
32328 DATA 72,169,4
32329 DATA 81,164,2
32330 DATA 173,167,4
32331 DATA 85,164,2
32332 DATA 85,169,8
32333 DATA 64,169,8
32334 DATA 108,164,2
32335 DATA 162,167,4
32336 DATA 57,164,2
32337 DATA 64,164,2
32338 DATA 255,167,4
32339 DATA 0,160,16
32340 DATA 0,160,16
32341 DATA 0,160,16
32342 DATA 128,167,4
32343 DATA 173,167,4
32344 DATA 162,167,4
32345 DATA 255,167,4
32346 DATA 64,164,2
32347 DATA 85,169,4
32348 DATA 64,169,4
32349 DATA 108,164,2
32350 DATA 128,167,4
32351 DATA 85,164,2
32352 DATA 96,169,4
32353 DATA 72,169,4
32354 DATA 81,164,2
32355 DATA 173,167,4
32356 DATA 85,164,2
32357 DATA 85,169,8
32358 DATA 64,169,8
32359 DATA 108,164,2
32360 DATA 162,167,4
32361 DATA 57,164,2
32362 DATA 64,164,2
32363 DATA 255,167,4
32364 DATA 0,160,16
32365 DATA 0,160,16
32366 DATA 0,160,16
32367 DATA 128,167,4
32368 DATA 173,167,4
32369 DATA 162,167,4
32370 DATA 255,165,4
32371 DATA 64,163,2
32372 DATA 85,167,4
32373 DATA 64,167,4
32374 DATA 108,163,2
32375 DATA 128,165,4
32376 DATA 85,163,2
32377 DATA 96,167,4
32378 DATA 72,167,4
32379 DATA 81,163,2
32380 DATA 173,165,4
32381 DATA 85,163,2
32382 DATA 85,167,8
32383 DATA 64,167,8
32384 DATA 108,163,2
32385 DATA 162,165,4
32386 DATA 57,163,2
32387 DATA 64,163,2
32388 DATA 255,165,4
32389 DATA 0,160,16
32390 DATA 0,160,16
32391 DATA 0,160,16
32392 DATA 128,165,4
32393 DATA 173,165,4
32394 DATA 162,165,4
32395 DATA 255,165,4
32396 DATA 64,163,2
32397 DATA 85,167,4
32398 DATA 64,167,4
32399 DATA 108,163,2
32400 DATA 128,165,4
32401 DATA 85,163,2
32402 DATA 96,167,4
32403 DATA 72,167,4
32404 DATA 81,163,2
32405 DATA 173,165,4
32406 DATA 85,163,2
32407 DATA 85,167,8
32408 DATA 64,167,8
32409 DATA 108,163,2
32410 DATA 162,165,4
32411 DATA 57,163,2
32412 DATA 64,163,2
32413 DATA 255,165,4
32414 DATA 0,160,16
32415 DATA 0,160,16
32416 DATA 0,160,16
32417 DATA 128,165,4
32418 DATA 173,165,4
32419 DATA 162,165,4
32420 DATA 255,163,4
32421 DATA 64,162,2
32422 DATA 85,164,4
32423 DATA 64,164,4
32424 DATA 108,162,2
32425 DATA 128,163,4
32426 DATA 85,162,2
32427 DATA 96,164,4
32428 DATA 72,164,4
32429 DATA 81,162,2
32430 DATA 173,163,4
32431 DATA 85,162,2
32432 DATA 85,164,8
32433 DATA 64,164,8
32434 DATA 108,162,2
32435 DATA 162,163,4
32436 DATA 57,162,2
32437 DATA 64,162,2
32438 DATA 255,163,4
32439 DATA 0,160,16
32440 DATA 0,160,16
32441 DATA 0,160,16
32442 DATA 128,163,4
32443 DATA 173,163,4
32444 DATA 162,163,4
32445 DATA 255,163,4
32446 DATA 64,162,2
32447 DATA 85,164,4
32448 DATA 64,164,4
32449 DATA 108,162,2
32450 DATA 128,163,4
32451 DATA 85,162,2
32452 DATA 96,164,4
32453 DATA 72,164,4
32454 DATA 81,162,2
32455 DATA 173,163,4
32456 DATA 85,162,2
32457 DATA 85,164,8
32458 DATA 64,164,8
32459 DATA 108,162,2
32460 DATA 162,163,4
32461 DATA 57,162,2
32462 DATA 64,162,2
32463 DATA 255,163,4
32464 DATA 0,160,16
32465 DATA 0,160,16
32466 DATA 0,160,16
32467 DATA 128,163,4
32468 DATA 173,163,4
32469 DATA 162,163,4
32470 REM -- end of Mono part

32760 REM --
32761 REM PRIMA APRILIS COMPO 2024 BY
32762 REM Mono, Adam Klobukowski, Seban/Slt, Mq, Sikor, BCA, MaW

Ostatnio edytowany przez maw (2024-04-02 01:36:07)

Post's attachments

PA2024_POST28.LST 12.12 kb, liczba pobrań: 4 (od 2024-04-02) 

PA2024_post28.txt 12.68 kb, liczba pobrań: 3 (od 2024-04-02) 

Tylko zalogowani mogą pobierać załączniki.
___
Press play on tape...

27

Odp: Prima Aprilis Compo 2024

Zatem Prima Aprilis Compo AD 2024 czas zamknąć!
Zabawa była jak zawsze przefajna, kadry dopisały - kod wspólnie tworzyło 7 osób. Dziękuję uczestnikom i kibicom za wspólną zabawę i do następnego roku :)

Edit: I jeszcze finalny listing - usunąłem tylko nadmiarowe nawiasy. W BASIC-u wszystko zawsze kosztuje :)

50 GOSUB 30000:GOSUB 32000
10000 GRAPHICS 9:REM -- set the mode by Adam K.
10010 GOSUB 31900:POKE 20,X:C20=X
11000 T20=PEEK(20):IF T20>=250 THEN 11003
11001 POKE M3,T20:POKE M2,T20+2:POKE M1,T20+4:POKE M0,T20+6
11002 POKE C0,T20:POKE C1,T20+2:POKE C2,T20+4:POKE C3,T20+6
11003 POKE 53260,T20
29820 T0=T0-1:IF T0=0 THEN P0=PEEK(AM):V0=PEEK(AM+1):T0=PEEK(AM+2):AM=AM+3:POKE PF0,P0:POKE PC0,V0:IF AM=AME THEN AM=AMB
29830 T1=T1-1:IF T1=0 THEN P1=PEEK(AM):V1=PEEK(AM+1):T1=PEEK(AM+2):AM=AM+3:POKE PF1,P1:POKE PC1,V1:IF AM=AME THEN AM=AMB
29840 T2=T2-1:IF T2=0 THEN P2=PEEK(AM):V2=PEEK(AM+1):T2=PEEK(AM+2):AM=AM+3:POKE PF2,P2:POKE PC2,V2:IF AM=AME THEN AM=AMB
29850 T3=T3-1:IF T3=0 THEN P3=PEEK(AM):V3=PEEK(AM+1):T3=PEEK(AM+2):AM=AM+3:POKE PF3,P3:POKE PC3,V3:IF AM=AME THEN AM=AMB
29895 SETCOLOR 4,T20,T0:REM BCA
29980 IF PEEK(53279)=7 THEN 11000
29990 POKE 53277,0:POKE 53261,0:END 
30000 REM SOME INFO BEFORE DEMO MODE BY SIKOR +texts stairs MaW+chars distort BCA
30010 POKE 106,PEEK(106)-16:GRAPHICS 0:POKE 710,0:POKE 709,15:POKE 752,1
30011 BA=(PEEK(106)+4)*256:POKE 756,PEEK(106)+4:? 
30013 ? " !  !!! !!! !! ! !! !!!"
30014 ? " !  ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
30015 ? " !  ! ! !!! ! ! ! ! ! ! !"
30016 ? " !!! !!! ! ! !!! ! ! ! !!!"
30017 ? " !!! !!! ! ! !!! ! ! ! !!! ! ! !"
30018 ? :SCR0=PEEK(88)+PEEK(89)*256:SCR1=SCR0+239
30019 FOR POS=SCR0 TO SCR1:POKE POS,PEEK(POS)*128:NEXT POS
30020 ? "Another year, another PA compo...":? "------------------------------------"
30030 ? "Take it easy...":? :? :? "This year they had their fingers:"
30040 DIM A$(30):DIM DOT$(3):DOT$="...":DATA Mono,Adam K,Seban,Mq,Sikor,BCA,MaW,...
30041 LINE=PEEK(84)
30050 LINE=LINE+1:COL=PEEK(85):READ A$:IF (COL+LEN(A$)+3)>39 THEN COL=0
30051 POSITION COL,LINE:? #6;A$;DOT$;CHR$(21);:IF A$=DOT$ THEN RETURN 
30060 GOTO 30050
31900 REM -- let's start by Seban/Slt -- +sound by Mq
31901 DL=PEEK(560)+256*PEEK(561)
31902 RESTORE 31914:FOR I=1536 TO 1548:READ A:POKE I,A:NEXT I:POKE DL+134,143:POKE 512,0:POKE 513,6:POKE 54286,192
31903 FOR Y=128 TO 191
31904 COLOR Y/4:PLOT 0,Y:DRAWTO 79,Y
31905 R=RND(0)*79:COLOR R
31906 PLOT R,RND(0)*127
31907 SOUND 0,4,5,Y:NEXT Y
31908 FOR X=60 TO 76
31909 COLOR X+3:PLOT X/1.5,128:DRAWTO X,191
31910 SOUND 0,7,8,X:NEXT X
31911 FOR X=0 TO 31
31912 COLOR X/2:PLOT 30,12:DRAWTO X+14,51:DRAWTO 30,91
31913 SOUND 0,1,2,X:NEXT X:SOUND 0,0,0,0
31914 DATA 72,169,192,141,27,208,169,4,141,26,208,104,64
31915 REM -- end of let's start --
31920 REM -- PMG init --
31921 M0=53252:M1=53253:M2=53254:M3=53255:POKE 54279,PEEK(106):POKE 559,62:POKE 53277,3:POKE 53260,85
31922 MN=M0:DIM T$(32):C0=704:C1=705:C2=706:C3=707:POKE C0,56:POKE C1,56:POKE C2,56:POKE C3,56
31923 T$="BEHIND JAGGI LINES!":M0A=(PEEK(106)+3)*256+32:FOR I=1 TO LEN(T$)
31924 A=57344+(ASC(T$(I))-32)*8
31925 FOR J=0 TO 7:PEEKAJ=PEEK(A+J):POKE M0A+J,PEEKAJ:POKE MN,PEEKAJ:MN=MN+1:IF MN>M3 THEN MN=M0
31926 SOUND Z0,I*RND(Z0),12,J*RND(Z0):NEXT J:M0A=M0A+8:NEXT I
31927 RETURN 
32000 REM -- Mono part -- +progress bar MaW, sounds peaks, font gen BCA
32010 T0=1:T1=1:T2=1:T3=1:SCR0=PEEK(88)+PEEK(89)*256:SCR1=SCR0+239
32020 P=53760:PF0=P+0:PC0=P+1:PF1=P+2:PC1=P+3:PF2=P+4:PC2=P+5:PF3=P+6:PC3=P+7
32030 POS=SCR0:E=3*410:DIM M$(E):DIM Z(127):RESTORE 32060
32031 FOR POS1=SCR0+240 TO SCR0+959:V=PEEK(POS):V1=PEEK(POS1)
32032 POKE POS,V+128*((V<128)-(V>127)):V=PEEK(POS+1):POKE POS+1,V+128*((V<128)-(V>127))
32033 POS=POS+2:IF POS>SCR1 THEN POS=SCR0
32034 IF V1=0 OR Z(V1)<>0 THEN 32037
32035 FOR V2=0 TO 7:F=PEEK(57344+V1*8+V2):SOUND 0,F,10,5:IF RND(0)>0.75 THEN F=F/2
32036 POKE BA+V1*8+V2,F:NEXT V2:Z(V1)=V1
32037 NEXT POS1
32040 FOR I=1 TO E STEP 3:V=PEEK(POS)
32041 POKE POS,V+128*((V<128)-(V>127)):V=PEEK(POS+1):POKE POS+1,V+128*((V<128)-(V>127))
32042 POS=POS+2:IF POS>SCR1 THEN POS=SCR0
32043 READ P,D,T:SOUND 0,2,10,P:POKE 710,P:M$(I)=CHR$(P):M$(I+1)=CHR$(D):M$(I+2)=CHR$(T):NEXT I
32050 AMB=ADR(M$):AME=AMB+E:AM=AMB:C=0:RETURN 
32060 DATA 255,168,4
32061 DATA 0,160,32
32062 DATA 0,160,32
32063 DATA 0,160,32
32064 DATA 128,168,4
32065 DATA 173,168,4
32066 DATA 162,168,4
32067 DATA 255,168,4
32068 DATA 128,168,4
32069 DATA 173,168,4
32070 DATA 162,168,4
32071 DATA 255,168,4
32072 DATA 0,160,32
32073 DATA 85,170,4
32074 DATA 64,170,4
32075 DATA 128,168,4
32076 DATA 96,170,4
32077 DATA 72,170,4
32078 DATA 173,168,4
32079 DATA 85,170,8
32080 DATA 64,170,8
32081 DATA 162,168,4
32082 DATA 255,168,4
32083 DATA 0,160,16
32084 DATA 0,160,16
32085 DATA 128,168,4
32086 DATA 173,168,4
32087 DATA 162,168,4
32088 DATA 255,168,4
32089 DATA 0,160,32
32090 DATA 85,170,4
32091 DATA 64,170,4
32092 DATA 128,168,4
32093 DATA 96,170,4
32094 DATA 72,170,4
32095 DATA 173,168,4
32096 DATA 85,170,8
32097 DATA 64,170,8
32098 DATA 162,168,4
32099 DATA 255,168,4
32100 DATA 0,160,16
32101 DATA 0,160,16
32102 DATA 128,168,4
32103 DATA 173,168,4
32104 DATA 162,168,4
32105 DATA 193,168,4
32106 DATA 0,160,32
32107 DATA 64,170,2
32108 DATA 47,170,2
32109 DATA 64,170,2
32110 DATA 47,170,2
32111 DATA 96,168,4
32112 DATA 64,170,2
32113 DATA 47,170,2
32114 DATA 64,170,2
32115 DATA 47,170,2
32116 DATA 193,168,4
32117 DATA 72,170,4
32118 DATA 53,170,4
32119 DATA 96,168,4
32120 DATA 64,170,4
32121 DATA 47,170,4
32122 DATA 193,168,4
32123 DATA 64,170,2
32124 DATA 47,170,2
32125 DATA 64,170,2
32126 DATA 47,170,2
32127 DATA 96,168,4
32128 DATA 64,170,2
32129 DATA 47,170,2
32130 DATA 64,170,2
32131 DATA 47,170,2
32132 DATA 193,168,4
32133 DATA 72,170,4
32134 DATA 53,170,4
32135 DATA 96,168,4
32136 DATA 64,170,4
32137 DATA 47,170,4
32138 DATA 255,168,4
32139 DATA 64,168,2
32140 DATA 85,170,4
32141 DATA 64,170,4
32142 DATA 108,168,2
32143 DATA 128,168,4
32144 DATA 85,168,2
32145 DATA 96,170,4
32146 DATA 72,170,4
32147 DATA 81,168,2
32148 DATA 173,168,4
32149 DATA 85,168,2
32150 DATA 85,170,8
32151 DATA 64,170,8
32152 DATA 108,168,2
32153 DATA 162,168,4
32154 DATA 57,168,2
32155 DATA 64,168,2
32156 DATA 255,168,4
32157 DATA 0,160,16
32158 DATA 0,160,16
32159 DATA 0,160,16
32160 DATA 128,168,4
32161 DATA 173,168,4
32162 DATA 162,168,4
32163 DATA 255,168,4
32164 DATA 64,168,2
32165 DATA 85,170,4
32166 DATA 64,170,4
32167 DATA 108,168,2
32168 DATA 128,168,4
32169 DATA 85,168,2
32170 DATA 96,170,4
32171 DATA 72,170,4
32172 DATA 81,168,2
32173 DATA 173,168,4
32174 DATA 85,168,2
32175 DATA 85,170,8
32176 DATA 64,170,8
32177 DATA 108,168,2
32178 DATA 162,168,4
32179 DATA 57,168,2
32180 DATA 64,168,2
32181 DATA 255,168,4
32182 DATA 0,160,16
32183 DATA 0,160,16
32184 DATA 0,160,16
32185 DATA 128,168,4
32186 DATA 173,168,4
32187 DATA 162,168,4
32188 DATA 193,168,4
32189 DATA 19,168,1
32190 DATA 64,170,2
32191 DATA 47,170,2
32192 DATA 23,168,1
32193 DATA 31,168,1
32194 DATA 64,170,2
32195 DATA 47,170,2
32196 DATA 40,168,1
32197 DATA 96,168,4
32198 DATA 47,168,1
32199 DATA 64,170,2
32200 DATA 47,170,2
32201 DATA 64,168,1
32202 DATA 81,168,1
32203 DATA 64,170,2
32204 DATA 47,170,2
32205 DATA 96,168,1
32206 DATA 193,168,4
32207 DATA 0,160,8
32208 DATA 72,170,4
32209 DATA 53,170,4
32210 DATA 96,168,4
32211 DATA 64,170,4
32212 DATA 47,170,4
32213 DATA 193,168,4
32214 DATA 19,168,1
32215 DATA 64,170,2
32216 DATA 47,170,2
32217 DATA 23,168,1
32218 DATA 31,168,1
32219 DATA 64,170,2
32220 DATA 47,170,2
32221 DATA 40,168,1
32222 DATA 96,168,4
32223 DATA 47,168,1
32224 DATA 64,170,2
32225 DATA 47,170,2
32226 DATA 64,168,1
32227 DATA 81,168,1
32228 DATA 64,170,2
32229 DATA 47,170,2
32230 DATA 96,168,1
32231 DATA 193,168,4
32232 DATA 0,160,8
32233 DATA 72,170,4
32234 DATA 53,170,4
32235 DATA 96,168,4
32236 DATA 64,170,4
32237 DATA 47,170,4
32238 DATA 114,168,2
32239 DATA 173,168,2
32240 DATA 68,168,8
32241 DATA 85,168,8
32242 DATA 114,168,2
32243 DATA 173,168,2
32244 DATA 114,168,2
32245 DATA 173,168,2
32246 DATA 114,168,2
32247 DATA 173,168,2
32248 DATA 128,168,4
32249 DATA 193,168,4
32250 DATA 76,168,4
32251 DATA 96,168,4
32252 DATA 114,168,4
32253 DATA 173,168,4
32254 DATA 68,168,4
32255 DATA 85,168,4
32256 DATA 114,168,2
32257 DATA 173,168,2
32258 DATA 68,168,8
32259 DATA 57,168,8
32260 DATA 114,168,2
32261 DATA 173,168,2
32262 DATA 114,168,2
32263 DATA 173,168,2
32264 DATA 114,168,2
32265 DATA 173,168,2
32266 DATA 128,168,4
32267 DATA 193,168,4
32268 DATA 76,168,4
32269 DATA 64,168,4
32270 DATA 114,168,4
32271 DATA 173,168,4
32272 DATA 68,168,4
32273 DATA 57,168,4
32274 DATA 114,168,2
32275 DATA 173,168,2
32276 DATA 68,170,12
32277 DATA 42,170,12
32278 DATA 114,168,2
32279 DATA 173,168,2
32280 DATA 114,168,2
32281 DATA 173,168,2
32282 DATA 114,168,2
32283 DATA 173,168,2
32284 DATA 128,168,4
32285 DATA 193,168,4
32286 DATA 114,168,4
32287 DATA 173,168,4
32288 DATA 0,160,4
32289 DATA 0,160,4
32290 DATA 173,168,2
32291 DATA 20,168,1
32292 DATA 20,170,1
32293 DATA 31,170,1
32294 DATA 28,168,1
32295 DATA 42,170,1
32296 DATA 64,170,1
32297 DATA 173,168,2
32298 DATA 33,168,1
32299 DATA 0,160,4
32300 DATA 0,160,4
32301 DATA 42,168,1
32302 DATA 173,168,2
32303 DATA 57,168,1
32304 DATA 68,168,1
32305 DATA 173,168,2
32306 DATA 85,168,1
32307 DATA 20,170,1
32308 DATA 31,170,1
32309 DATA 114,168,1
32310 DATA 42,170,1
32311 DATA 64,170,1
32312 DATA 173,168,2
32313 DATA 85,168,2
32314 DATA 0,160,4
32315 DATA 0,160,4
32316 DATA 0,160,6
32317 DATA 0,160,6
32318 DATA 0,160,4
32319 DATA 0,160,4
32320 DATA 255,167,4
32321 DATA 64,164,2
32322 DATA 85,169,4
32323 DATA 64,169,4
32324 DATA 108,164,2
32325 DATA 128,167,4
32326 DATA 85,164,2
32327 DATA 96,169,4
32328 DATA 72,169,4
32329 DATA 81,164,2
32330 DATA 173,167,4
32331 DATA 85,164,2
32332 DATA 85,169,8
32333 DATA 64,169,8
32334 DATA 108,164,2
32335 DATA 162,167,4
32336 DATA 57,164,2
32337 DATA 64,164,2
32338 DATA 255,167,4
32339 DATA 0,160,16
32340 DATA 0,160,16
32341 DATA 0,160,16
32342 DATA 128,167,4
32343 DATA 173,167,4
32344 DATA 162,167,4
32345 DATA 255,167,4
32346 DATA 64,164,2
32347 DATA 85,169,4
32348 DATA 64,169,4
32349 DATA 108,164,2
32350 DATA 128,167,4
32351 DATA 85,164,2
32352 DATA 96,169,4
32353 DATA 72,169,4
32354 DATA 81,164,2
32355 DATA 173,167,4
32356 DATA 85,164,2
32357 DATA 85,169,8
32358 DATA 64,169,8
32359 DATA 108,164,2
32360 DATA 162,167,4
32361 DATA 57,164,2
32362 DATA 64,164,2
32363 DATA 255,167,4
32364 DATA 0,160,16
32365 DATA 0,160,16
32366 DATA 0,160,16
32367 DATA 128,167,4
32368 DATA 173,167,4
32369 DATA 162,167,4
32370 DATA 255,165,4
32371 DATA 64,163,2
32372 DATA 85,167,4
32373 DATA 64,167,4
32374 DATA 108,163,2
32375 DATA 128,165,4
32376 DATA 85,163,2
32377 DATA 96,167,4
32378 DATA 72,167,4
32379 DATA 81,163,2
32380 DATA 173,165,4
32381 DATA 85,163,2
32382 DATA 85,167,8
32383 DATA 64,167,8
32384 DATA 108,163,2
32385 DATA 162,165,4
32386 DATA 57,163,2
32387 DATA 64,163,2
32388 DATA 255,165,4
32389 DATA 0,160,16
32390 DATA 0,160,16
32391 DATA 0,160,16
32392 DATA 128,165,4
32393 DATA 173,165,4
32394 DATA 162,165,4
32395 DATA 255,165,4
32396 DATA 64,163,2
32397 DATA 85,167,4
32398 DATA 64,167,4
32399 DATA 108,163,2
32400 DATA 128,165,4
32401 DATA 85,163,2
32402 DATA 96,167,4
32403 DATA 72,167,4
32404 DATA 81,163,2
32405 DATA 173,165,4
32406 DATA 85,163,2
32407 DATA 85,167,8
32408 DATA 64,167,8
32409 DATA 108,163,2
32410 DATA 162,165,4
32411 DATA 57,163,2
32412 DATA 64,163,2
32413 DATA 255,165,4
32414 DATA 0,160,16
32415 DATA 0,160,16
32416 DATA 0,160,16
32417 DATA 128,165,4
32418 DATA 173,165,4
32419 DATA 162,165,4
32420 DATA 255,163,4
32421 DATA 64,162,2
32422 DATA 85,164,4
32423 DATA 64,164,4
32424 DATA 108,162,2
32425 DATA 128,163,4
32426 DATA 85,162,2
32427 DATA 96,164,4
32428 DATA 72,164,4
32429 DATA 81,162,2
32430 DATA 173,163,4
32431 DATA 85,162,2
32432 DATA 85,164,8
32433 DATA 64,164,8
32434 DATA 108,162,2
32435 DATA 162,163,4
32436 DATA 57,162,2
32437 DATA 64,162,2
32438 DATA 255,163,4
32439 DATA 0,160,16
32440 DATA 0,160,16
32441 DATA 0,160,16
32442 DATA 128,163,4
32443 DATA 173,163,4
32444 DATA 162,163,4
32445 DATA 255,163,4
32446 DATA 64,162,2
32447 DATA 85,164,4
32448 DATA 64,164,4
32449 DATA 108,162,2
32450 DATA 128,163,4
32451 DATA 85,162,2
32452 DATA 96,164,4
32453 DATA 72,164,4
32454 DATA 81,162,2
32455 DATA 173,163,4
32456 DATA 85,162,2
32457 DATA 85,164,8
32458 DATA 64,164,8
32459 DATA 108,162,2
32460 DATA 162,163,4
32461 DATA 57,162,2
32462 DATA 64,162,2
32463 DATA 255,163,4
32464 DATA 0,160,16
32465 DATA 0,160,16
32466 DATA 0,160,16
32467 DATA 128,163,4
32468 DATA 173,163,4
32469 DATA 162,163,4
32470 REM -- end of Mono part
32760 REM --
32761 REM PRIMA APRILIS COMPO 2024 BY
32762 REM Mono, Adam Klobukowski, Seban/Slt, Mq, Sikor, BCA, MaW

Ostatnio edytowany przez mono (2024-04-02 09:38:14)

Post's attachments

pa2024(bas).atr 90.02 kb, liczba pobrań: 10 (od 2024-04-02) 

PA2024F.BAS 10.39 kb, liczba pobrań: 1 (od 2024-04-02) 

PA2024F.LST 12.1 kb, liczba pobrań: 1 (od 2024-04-02) 

Tylko zalogowani mogą pobierać załączniki.
hex, code and ror'n'rol
niewiedza buduje, wiedza rujnuje

28

Odp: Prima Aprilis Compo 2024

maw napisał/a:

Hej Mq, za długie linie wprowadzasz z POKE 82,0
plus skróty:

Ja to wiem jak można zasztuczkować takie rzeczy. Rozchodziło mnie się jednak o to, że skoro publikuje się całość kodu w postaci normalnego postu na forum, to odpala ktokolwiek Altirrę, zaznacza sobie ten kod na forum, robi kopiuj, a w Altirra robi wklej i już. Jak zaznaczysz długi kod, w którym gdzieś w środku wypadają errory, bo są linie za długie, to nawet tego nie zauważysz które to są linie, a jak chcesz to poprawić za każdym razem... krótko mówiąc, jak ktoś trafi na forum i zobaczy listing i będzie go chciał sobie wrzucić w emulator kopiuj-wklej, to mu się to nie uda, tzn. uda się, ale program się wywali gdzieś tam w trakcie.

Żeby zmieścić więcej w linii, to się robiło różne sztuczki np. na konkursy małolinijkowe, albo tego typu rzeczy, natomiast tutaj pisząc zwykły programik nie wiem jaki miało by cel mieć pchanie więcej w linię niż wchodzi standardowo. Dlatego zapytałem czego używacie, albo z czego wynika to że linie są za długie, bo raczej nie sądzę, że ktoś to robi celowo, tylko wychodzi to pewnie przypadkowo właśnie przez używanie czegoś niestandardowego a nie zwykłego Basica z Atari, dlatego po prostu byłem ciekaw i stąd moje pytanie.

29

Odp: Prima Aprilis Compo 2024

BASIC jest najzwyklejszy ten z Atari!

Ja edytuję kod na PC w vi - to jest plik pa2024.lst.
Potem konwertuję go na postać Atari za pomocą iconv -t atari8 i dostaję PA2024.LST.
To ładuję do atari800 za pomocą ENTER "H:PA2024.LST.

BASIC ma ustawiony bufor linii na 255 bajtów ($580-$67F) więc ENTER taką linię powinien sobie bezproblemowo wczytać i stokenizować. Kłopot się zaczyna, jak zaczyna się wklejać copy&pastem do Altirry, bo edytor E: pozwala wprowadzić tylko 3 linie ekranowe, co przy domyślnym marginesie daje 114, a przy wyzerowanym 120 znaków.

Tekst publikowany w:
1. formie źródłowej służy do:
- zobaczenia naocznie co tu się wyprawia, oraz do
- wklejenia do edytora ASCII i zapisania go w pliku po to, żeby potem:
* porównać go sobie z inną wersją (np. meld-em),
* można go było wczytać do emulgatora przez ENTER "H6:... i zapisać w postaci Atari.
2. formie pliku LST dla Atari żeby można go było:
- wczytać do emulatora przez ENTER "H1:...,
- nagrać na atra i załadować do Atari przez ENTER "D:... albo
- nagrać na casa i załadować do Atari przez ENTER "C: o :)

Tak więc zalecaną metodą jest ładowanie kodu do emulatora przez ENTER.

Edit: Ale na przyszłość się chyba rzeczywiście trzeba będzie zastosować do max 114 znaków, bo c&p jest najszybsze. A po co komplikować skoro można prosto? Pieniądz gorszy wypiera pieniądza lepszego.

Edit 2: Albo napisać lepszy E2: który będzie potrafił wprowadzić linię o długości całego ekranu :) Jednak czasem naprawdę te długie linie się przydają, bo IF działa do końca linii i nie ma ELSE ani ENDIF.

Ostatnio edytowany przez mono (2024-04-02 21:31:12)

hex, code and ror'n'rol
niewiedza buduje, wiedza rujnuje

30

Odp: Prima Aprilis Compo 2024

Spoko, ja to wszystko rozumiem, nie robię też problemu:-) Tylko po prostu jak odkryłem że w Altirra można robić copy-paste, to byłem tak tym zafascynowany, że stało się to jedną z moich ulubionych funkcjonalności Altirry:-) No po prostu uwielbiam to:-)