Temat: 10 minut wczytywania a tu nagle BOOT ERROR? Teraz wiadomo czemu

Drodzy magnetofoniarze, pamiętacie te pełne napięcia chwile z dzieciństwa, gdy chodziliście po domu na palcach, błagaliście domowników aby mówili szeptem, wszystko po to aby nie zakłócić spokojnego przebiegu ładowania Ulubionej Gry? Ile razy wasze starania spełzły na niczym, gdy w 15. minucie komputer niemiłym buczeniem oznajmiał "nic z tego"? Nadeszła chwila oczyszczenia! Za Wasze zszargane nerwy odpowiada nie szczekający pies, nie głośna muzyka z Pokoju Starszego Brata, lecz błąd w OS-ie.

Podczas pracy nad A8CAS notorycznie przydarzał mi się dziwny problem: podczas odczytu w emulatorze obrazu CAS kasety, raz na kilkanaście-kilkadziesiąt prób występował błąd odczytu. Poszukiwania spełzły na niczym, dopiero kol. FUJI przeanalizował sprawę dogłębnie i wywnioskował, że podczas odczytu w pewnej szczególnej sytuacji błędnie wykrywane jest baudrate rekordu. Rzut oka na źródła OS-u potwierdził obawy.

Główna procedura obliczania baudrate, SBR ($ED3D) oczekuje aż sygnał na DATA IN zmieni się z 1 na 0, czyli na 1. bit rekordu. W tym momencie aktualne wartości VCOUNT i RTCLOK+2 są zapisywane pod TIMER1 i TIMER1+1. Potem procedura odczekuje 10 zmian sygnału DATA IN i znowu zapisuje aktualne VCOUNT i RTCLOK+2, tym razem w akumulatorze i rejestrze Y.

SBR   =    $ED3D        ;entry

SBR1  LDA   BRKKEY
    BNE   SBR2      ;if BREAK key not pressed

    JMP   PBK       ;process BREAK key, return

SBR2  SEI
    LDA   TIMFLG     ;timeout flag
    BNE   SBR3      ;if no timeout

    BEQ   SBR5      ;process timeout

; Czekaj na bit startu (0)
SBR3  LDA   SKSTAT     ;???
    AND   #$10      ;extract start bit???
    BNE   SBR1      ;if start bit

    STA   SAVIO      ;save serial data in
; Zapisz aktualne VCOUNT i RTCLOK+2 w TIMER1, TIMER1+1
    LDX   VCOUNT     ;vertical line counter
    LDY   RTCLOK+2    ;low byte of VBLANK clock
    STX   TIMER1
    STY   TIMER1+1    ;save initial timer value
    LDX   #1
    STX   TEMP3      ;set mode flag???
    LDY   #10       ;10 bits

; Odczekaj 10 zmian sygnału
SBR4  LDA   BRKKEY     ;???
    BEQ   PBK       ;if BREAK key pressed, process, return

    LDA   TIMFLG     ;timeout flag
    BNE   SBR6      ;if no timeout

SBR5  CLI
    JMP   ITO       ;indicate timeout, return

SBR6  LDA   SKSTAT     ;???
    AND   #$10      ;extract ???
    CMP   SAVIO      ;previous serial data in
    BEQ   SBR4      ;if data in not changed

    STA   SAVIO      ;save serial data in
    DEY           ;decrement bit counter
    BNE   SBR4      ;if not done

    DEC   TEMP3      ;decrement mode???
    BMI   SBR7      ;if done with both modes

; Po 10 zmianach sygnału, zapamiętaj aktualne VCOUNT i RTCLOK+2
    LDA   VCOUNT     ;???
    LDY   RTCLOK+2    ;???
; Oblicz baudrate
    JSR   CBR       ;compute baud rate
    LDY   #9       ;9 bits
; Zignoruj następne 9 zmian sygnału (rekord zaczyna się od 20 naprzemiennych 
; bitów 0 i 1 (2 bajty $55), zczego tylko 10 pierwszych jest używanych do
; obliczania baudrate)
    BNE   SBR4      ;set bit counter
; Dalej nieistotne - zapis wyniku do AUDF3/4

Potem jest skok do CBR ($ECC8), gdzie obliczana jest ilość skanlinii które minęły pomiędzy ww. dwoma momentami (dokładniej, ilość skanlinii/2, w końcu to VCOUNT).

CONS1X DB  131    ;liczba skanlinii/2 w NTSC
    DB  156    ;liczba skanlinii/2 w PAL

CBR   =    $ECC8      ;entry
; w A i Y znajdują się wartości odpowiednio VCOUNT i RTCLOK+2 po 10. zmianie sygnału
    STA   TIMER2     ;save final timer value
    STY   TIMER2+1
    JSR   AVV       ;adjust VCOUNT value
    STA   TIMER2     ;save adjusted timer 2 value
    LDA   TIMER1
    JSR   AVV       ;adjust VCOUNT value
    STA   TIMER1     ;save adjusted timer 1 value
    LDA   TIMER2
    SEC
    SBC   TIMER1
    STA   TEMP1      ;save difference
    LDA   TIMER2+1
    SEC
    SBC   TIMER1+1
    TAY           ;difference
    LDX   PALNTS     ; 0 = NTSC, 1 = PAL
    LDA   #0
    SEC
    SBC   CONS1X,X    ;???

CBR1  CLC
    ADC   CONS1X,X    ;accumulate product
    DEY
    BPL   CBR1      ;if not done

; W tym momencie A zawiera ilość skanlinii/2, które minęły podczas 10. zmian sygnału DATA IN.
; Dalej nieistotne - robiona jest interpolacja i ustalane są wartości dla AUDF3/4 na postawie tablicy

CBR, w uproszczeniu, odejmuje pary liczb TIMER2, TIMER2+1 od TIMER1, TIMER1+1 aby uzyskać odpowiednią wartość. Przedtem jednak każda z par liczb jest lekko modyfikowana (skok do AVV ($ED2E)), żeby odejmowanie miało sens:

CONS2X DB  7    ;liczba skanlinii/2 od skanlinii 248. do 0. w NTSC
    DB  32    ;liczba skanlinii/2 od skanlinii 248. do 0. w PAL

AVV   =    $ED2D  ;entry
; W linii 248 (= $7C * 2) zachodzi przerwanie VBL, w którym RTCLOK+2 jest zwiększane o 1.
    CMP   #$7C
    BMI   AVV1  ;if A < $7C

    SEC
    SBC   #$7C
    RTS       ;return

AVV1  CLC
    LDX   PALNTS
    ADC   CONS2X,X
    RTS       ;return

AVV bierze pod uwagę, że w 248 linii ekranu następuje zwiększenie RTCLOK+2 o 1.

Ogólnie wszystko działa dobrze, przy następującym założeniu: w VCOUNT wartość $7C pojawia się po wystąpieniu przerwania VBL (a tym samym po zwiększeniu RTCLOK+2). Niestety założenie to nie jest prawdą. VCOUNT jest zwiększane zawsze w 111 cyklu poprzedniej skanlinii (czyli VCOUNT przeskakuje na $7C w 111 cyklu skanlinii 247), natomiast CPU zaczyna obsługiwać VBL najwcześniej w 9. cyklu linii 248 (12 cykli później). Linia 248 jest daleko poniżej końca Display Listy, standardowo jest też wyłączone DMA dla PMG, więc całe 12 cykli jest tu dostępne dla CPU. Na każdą ramkę przypada zatem 12-cyklowy okres, podczas którego jest problem. Jeśli w okolicy tych dwunastu cykli zmieni się sygnał DATA IN, wykryte baudrate może być nieprawidłowe.

FUJI wykonał odpowiednie testy na prawdziwym sprzęcie (spreparowany programik i nagranie składające się z 10000 dwubajtowych rekordów $5555, mam nadzieję że napisze tu coś od siebie), i wyszło że prawdopodobieństwo błędu jest ok. 1/2000.

Czy ktoś już wcześniej natknął się na ten błąd i analizował sprawę? Nie znalazłem na necie nic w tym temacie.

A8CAS - narzędzie do 100% archiwizacji kaset Atari

2

Odp: 10 minut wczytywania a tu nagle BOOT ERROR? Teraz wiadomo czemu

Wydaje mi się, że ktoś pisał tu na forum o tym, że procedura obliczania baudrate ma błędy i jej poprawienie polepsza stabilność transmisji. Ale nie umiem znaleźć tego posta.

KMK
? HEX$(6670358)

3

Odp: 10 minut wczytywania a tu nagle BOOT ERROR? Teraz wiadomo czemu

Krótki napisał/a:

prawdopodobieństwo błędu jest ok. 1/2000.

Rozumiem, że ta procedura jest wykonywana dla każdego bloku? A że bloków jest zwykle rzędu 100, to przez ten błąd 1 z 20 odczytów pliku się nie udaje?

https://www.youtube.com/watch?v=jofNR_WkoCE

4

Odp: 10 minut wczytywania a tu nagle BOOT ERROR? Teraz wiadomo czemu

Tak.

A8CAS - narzędzie do 100% archiwizacji kaset Atari

5

Odp: 10 minut wczytywania a tu nagle BOOT ERROR? Teraz wiadomo czemu

Nooooo.... z tym prawdopodobieństwem to tak pi x oko. Tak naprawdę to chyba wszystko zależy od poziomu szczęścia osobistego wink. Jak ktoś się chce zmierzyć z własnym szczęściem, to proponuję zagrać w nową grę p.t. "Klątwa magnetofonu". Gra wykorzystuje opisaną powyżej właściwość 8-bitowych komputerów Atari (na marginesie - trudno mi uwierzyć, że ta przypadłość nie była wcześniej wykryta, ale też nigdy o niej nie słyszałem, zawsze narzekało się na jakość magnetofonów).

Gra jest trudna, ale wciągająca, ma 10000 poziomów, a ponieważ za każdym razem przebieg rozgrywki jest inny, to grywalność też oceniam wysoko wink. Wytrwali otrzymują dodatkowy bonus w postaci niezwykłych, kolorowych efektów graficznych pojawiających się około poziomu 4100. Zadaniem gracza jest przejście wszystkich poziomów przy utracie jak najmnejszej liczby żyć. Celem ostatecznym jest jej zakończenie bez utraty żadnego życia. Obsługa jest bardzo prosta i nie wymaga dodatkowego komentarza.

Gra jest przeznaczona do uruchamiania wyłącznie z magnetofonu, całość mieści się na jednej stronie 60-minutowej kasety. Można grać na emulatorze, ale preferowane jest używanie prawdziwego sprzętu ze względu na możliwość wykorzystania pomocniczych elementów w rodzaju szczekającego psa czy brata słuchającego głośnej muzyki, klaskania i krzyków, na które to emulator jest całkowicie nieczuły wink.

Instrukcja ładowania i uruchamiania: uruchomić komputer (emulator) z włączonym interpreterem Basica (należy wyłączyć SIO-patch). Umieścić taśmę w magnetofonie (lub załadować plik cas), wcisnąć "Play", wczytać grę poleceniem "CLOAD" i uruchomić poleceniem "RUN". Przycisk "Play" magnetofonu w trakcie gry musi pozostać cały czas wciśnięty (kwestia sprawdzania zabezpieczeń przed kopiowaniem).

Oto przykładowy zrzut ekranu przedstawiający przebieg gry:
curseoft screenshot

Aby ściągnąć grę, kliknij tutaj: The Curse of a Tape Player

Życzę wielu godzin mile spędzonych podczas zabawy.

Notatka techniczna:
podstawową cześcią programu jest fragment procedury systemowej umieszczony w pierwszym listingu przytoczonym przez Krótkiego. Dokonałem tylko drobnych zmian, żeby inne zdarzenia w systemie nie powodowały skoków w nieprzewidziane miejsca oraz żeby podprogram można było wywoływać z Basica i odczytać wynik obliczonej prędkości transmisji. Prędkość nagrania jest ustawiona na 600 bodów. Prawidłowo obliczone wartości to 1470, 1459 lub 1481 (ta ostania bardzo rzadko), które pozwalają prawidłowo ustawić generatory Pokeya. Liczby spoza zakresu 1400-1500 oznaczają ujawnienie się błędu procedury obliczającej prędkość (pojawia się tam 8258 lub 24680). Jak ktoś nie chce nagrywać testu na taśmę, można z powodzeniem wykorzystać np. AspeQt, tyle że traci się dodatkową losowość wprowadzaną przez magnetofon. A całość oczywiście ma na celu weryfikację, że bug w OS powoduje losowe błędy odczytu.

6

Odp: 10 minut wczytywania a tu nagle BOOT ERROR? Teraz wiadomo czemu

Nie to żebym był fanem taśmowych nośników zapisu danych o dostępie sekwencyjnym wink ale z czystej ciekawości fajnie byłoby przekonać się na ile poprawiona procedura zmniejszyłaby w praktyce liczbę błędów. Czy da się zrobić patcha i podmienić ROM z OSem w gołej atarce albo takiej z rozszerzeniem typu 4OS?

Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2011-08-28 18:59:22)

----====   dołącz do www.worldcommunitygrid.org   ===---

<-- Moja skrzynka "PW" jest pełna i nie mam czego usunąć. Kontakt przez "E-mail". Dzięki.

7

Odp: 10 minut wczytywania a tu nagle BOOT ERROR? Teraz wiadomo czemu

A ten bug w OS można poprawić?

8

Odp: 10 minut wczytywania a tu nagle BOOT ERROR? Teraz wiadomo czemu

Problem jest przede wszystkim tu:

; Zapisz aktualne VCOUNT i RTCLOK+2 w TIMER1, TIMER1+1
    LDX   VCOUNT     ;vertical line counter
    LDY   RTCLOK+2    ;low byte of VBLANK clock

Gdyby pomiędzy tymi dwoma instrukcjami były inne, których wykonanie zajmie minimum 12 cykli maszynowych, błąd powinien zniknąć. Sądzę, że poprzesuwanie instrukcji tak:

; Zapisz aktualne VCOUNT i RTCLOK+2 w TIMER1, TIMER1+1
    LDX   VCOUNT     ;vertical line counter
    STX   TIMER1
    STA   SAVIO      ;save serial data in
    LDX   #1
    STX   TEMP3      ;set mode flag???
    LDY   RTCLOK+2    ;low byte of VBLANK clock
    STY   TIMER1+1    ;save initial timer value
    LDY   #10       ;10 bits

mogło by pomóc. Pomiędzy "LDX VCOUNT" i "LDY RTCLOK+2" było by 4+4+2+4=14 cykli, a raczej niczego się nie popsuje.

W sumie nie problem sprawdzić....

Edit:
Efekt jest jakby połowiczny, zamiast dwóch różnych błędnych wartości dostaję teraz tylko jedną (8258), więc jak można było podejrzewać, chyba trzeba by też coś zrobić z tym:

; Po 10 zmianach sygnału, zapamiętaj aktualne VCOUNT i RTCLOK+2
    LDA   VCOUNT     ;???
    LDY   RTCLOK+2    ;???

Ale to już nie dzisiaj.

Ostatnio edytowany przez FUJI (2011-08-28 20:28:42)

9

Odp: 10 minut wczytywania a tu nagle BOOT ERROR? Teraz wiadomo czemu

uicr0Bee napisał/a:

ale z czystej ciekawości fajnie byłoby przekonać się na ile poprawiona procedura zmniejszyłaby w praktyce liczbę błędów

Niewiele by to zmieniło. Błąd występuje raz na parę tysięcy rekordów, i objawia się tym, że dobrej jakości taśma, która prawie zawsze wgrywa się dobrze, z prawdopodobieństwem jak jeden do kilkunastu "wysypuje się" w losowym miejscu. Jedynym efektem poprawki byłoby ukojenie nerwów :-) Natomiast jak masz nagranie kiepskiej jakości, które nie wgrywa się nigdy lub prawie nigdy, to i poprawka nie pomoże.

EDIT:

FUJI napisał/a:

Gdyby pomiędzy tymi dwoma instrukcjami były inne, których wykonanie zajmie minimum 12 cykli maszynowych, błąd powinien zniknąć. Sądzę, że poprzesuwanie instrukcji tak (...) mogło by pomóc. Pomiędzy "LDX VCOUNT" i "LDY RTCLOK+2" było by 4+4+2+4=14 cykli, a raczej niczego się nie popsuje.

Pomiędzy odczytem VCOUNT (ostatni cykl LDX VCOUNT) a pierwszym cyklem instrukcji LDY RTCLOK+2 jest 14 cykli, czyli może dojść do, niezwykle rzadkiej, przeciwnej sytuacji: odczyt z VCOUNT wartości $7B oraz odczyt RTCLOK+2 już po obsłużeniu VBL:

247,106    LDX   VCOUNT     ;w 4. cyklu mamy cykl 109, więc odczytane jest $7B
247,110    STX   TIMER1
248, 0    STA   SAVIO
248, 4    LDX   #1
248, 6    STX   TEMP3
248, 10    ; VBL
???,???   LDY   RTCLOK+2    ;wykona się dopiero po VBL

Pomiędzy LDX VCOUNT a LDY RTCLOK+2 powinno być dokładnie 12 cykli odstępu:

; Sytuacja: odczyt VCOUNT w cyklu 109 lub wcześniej
247,106    LDX   VCOUNT     ;$7B
247,110    ; 12 cykli mija
248, 8   LDY   RTCLOK+2    ;przed VBL. Odstęp większy niż 12 spowoduje wykonanie po VBL (źle).

; Sytuacja: odczyt VCOUNT w cyklu 110 lub później
247,107    LDX   VCOUNT     ;$7C
247,111    ; 12 cykli mija
248, 9    ; VBL
???,???   LDY   RTCLOK+2    ;po VBL. Odstęp mniejszy niż 12 spowoduje wykonanie przed VBL (źle).

Oczywiście pod warunkiem, że rzeczywiście ANTIC nie kradnie żadnego z tych cykli (fizycznie nie sprawdzałem).
EDIT: VCOUNT jest zwiększany w 110 cyklu, nie w 111.

Ostatnio edytowany przez Krótki (2011-11-29 12:14:08)

A8CAS - narzędzie do 100% archiwizacji kaset Atari

10

Odp: 10 minut wczytywania a tu nagle BOOT ERROR? Teraz wiadomo czemu

Masz całkowitą rację. Chyba nie tędy droga. przydało by się wcisnąć kilka dodatkowych instrukcji, tylko najpierw miejsce trzeba by na nie znaleźć...

Krótki napisał/a:

Niewiele by to zmieniło.

Oj, pod emulatorem by wiele zmieniło tongue.

11

Odp: 10 minut wczytywania a tu nagle BOOT ERROR? Teraz wiadomo czemu

gdybym wczesniej wiedzial... myslalem ze to zle oko kolegi komodziarza a to zwykly bug w atari os.

brawo Krótki i FUJI !!!

http://atari.pl/hsc/ad.php?i=1.

12

Odp: 10 minut wczytywania a tu nagle BOOT ERROR? Teraz wiadomo czemu

A czy to przypadkiem nie jest poprawka tego? (Nie sprawdzałem, za słaby jestem.)
http://wiki.strotmann.de/wiki/Wiki.jsp? … %20Handler

13

Odp: 10 minut wczytywania a tu nagle BOOT ERROR? Teraz wiadomo czemu

Nie. Ten program robi coś innego - poprawia 2 niedogodności procedury OPEN urządzenia C:
1. Przed rozpoczęciem zapisu opróżnia rejestr SEROUT, aby uniknąć ewentualnych śmieci na początku zapisu sygnału pilotującego.
2. W przypadku zapisu z długimi przerwami, po powrocie z OPEN silnik magnetofonu jest zatrzymywany. (Normalnie nie jest.)

Ostatnio edytowany przez Krótki (2011-09-07 02:58:51)

A8CAS - narzędzie do 100% archiwizacji kaset Atari

14

Odp: 10 minut wczytywania a tu nagle BOOT ERROR? Teraz wiadomo czemu

A czy to można upchnąć w rom - spaczować go, czy się nie da?

15

Odp: 10 minut wczytywania a tu nagle BOOT ERROR? Teraz wiadomo czemu

Co sie nie da, wszystko sie da.

Tylko pewnie trzebaby zoptymalizować kilka innych procedurek, żeby zwolnić trochę miejsca.

A8CAS - narzędzie do 100% archiwizacji kaset Atari

16

Odp: 10 minut wczytywania a tu nagle BOOT ERROR? Teraz wiadomo czemu

POPRAWKA: Phaeron przyznał się, że w Altirra HW Reference Manual jest błąd i VCOUNT jest zwiększane w 110. cyklu skanlinii, a nie w 111. Przeedytowałem poprzedniego posta zgodnie z powyższym.

Ostatnio edytowany przez Krótki (2011-11-29 12:15:05)

A8CAS - narzędzie do 100% archiwizacji kaset Atari

17

Odp: 10 minut wczytywania a tu nagle BOOT ERROR? Teraz wiadomo czemu

Ale jazda. Czyli ja robiąc gry dla Mirage "w długim bloku" nieświadomie ominąłem (zminimalizowałem) ten bug.

A jeszcze jedno. Jak już przetestowaliście, to czy jest brane pod uwagę pojawienie się w VCOUNT wartości 156 na króciutko? (za Altirra Hardware Reference Manual)