XXL przetestuj czasy ładowania skompresowanych danych dla aPLib ale używającego strony zerowej, jakie będą różnice względem Twojej natywnej wersji nie używającej strony zerowej

2

(28 odpowiedzi, napisanych Programowanie - 8 bit)

albo zabezpieczenie przed modyfikacjami, po patchu Voy-a suma kontrolna nie będzie się zgadzać i nie wczytacie

czytajcie między wierszami wink

3

(15 odpowiedzi, napisanych Programowanie - 8 bit)

do paczki z mads-em dołączone są różne dekompresory

tutaj w załączniku dwie wersje dekompresji strumieniowej dla exomizera (ACME albo coś podobnego)

p.s.
Subsizer potrafi też pakować lepiej niż aPLib

4

(4 odpowiedzi, napisanych Software, Gry - 8bit)

dodatkowych żyć za punkty nie ma

5

(4 odpowiedzi, napisanych Software, Gry - 8bit)

1. panglight - wyspa       PangLight_G2F_Powrooz
2. winter - antarktyda      PangWinter_G2F_Powrooz
3. park - brazylia          PangPark_Vers2
4. shrine -panama, yucatan  PangShrine_G2F_Powrooz_2Final
5. most v3 - hiszpania      PangMostVer3Clean
6. lions - afryka           PangLions_G2F_Powrooz
7. atlas - grecja           PangAtlas_G2F_Powrooz
8. mansion - pn anglia      PangMansion_G2F_Powrooz
9. street - rosja           PangStreet_G2F_Powrooz
10. caves - indie          PangCaves_G2F_Powrooz
11. japan - japonia        PangJapanVers2
12. city - australia         PangCityVers2AA

uuuu, playerek za dobry jest żeby go od razu upubliczniać wink

tak, dzięki smile

gra pięknie smile

szukałem informacji na temat Puma Tracker-a, samego programu nie namierzyłem, tylko moduły z kilku gier m.in. Toki
z informacji wynika że tracker był wykorzystywany w komercyjnych produkcjach firmy OCEAN, w grach

gdyby był dostęp do tego tracker-a, może byłaby możliwość tworzenia nowych modułów, nowe narzędzie dla scenowych muzyków

9

(113 odpowiedzi, napisanych Programowanie - 8 bit)

swiety, udostępnisz jakiś teaser playerków ? smile

10

(31 odpowiedzi, napisanych Fabryka - 8bit)

uprasza się o pilne zebranie synodu inkwizycyjnego w celu zbadania świętości tego rozwiązania wink

11

(5 odpowiedzi, napisanych Programowanie - 8 bit)

robiłem też inne testy, i wyszło że zwykła pętla kopiująca musiałaby minimum po 4 bajty na raz kopiować aby prawie dorównać temu kodowi z cc65, w tym stylu

 lda (src),y
 sta (dst),y
 iny
 lda (src),y
 sta (dst),y
 iny
 lda (src),y
 sta (dst),y
 iny
 lda (src),y
 sta (dst),y
 iny

12

(5 odpowiedzi, napisanych Programowanie - 8 bit)

kod memcpy CC65 jest mocno optymalizowany, korzystam z niego w MP (MadPascal)

; Ullrich von Bassewitz, 2003-08-20
; Performance increase (about 20%) by
; Christian Krueger, 2009-09-13

.proc  @moveu      ; assert Y = 0

ptr1  = edx
ptr2  = ecx
ptr3  = eax

  stx @sp

  ldy  #0

  ldx   ptr3+1    ; Get high byte of n
  beq   L2    ; Jump if zero

L1:   .rept 2      ; Unroll this a bit to make it faster...
  lda   (ptr1),Y  ; copy a byte
  sta   (ptr2),Y
  iny
  .endr

  bne   L1
  inc   ptr1+1
  inc   ptr2+1
  dex      ; Next 256 byte block
  bne  L1    ; Repeat if any

  ; the following section could be 10% faster if we were able to copy
  ; back to front - unfortunately we are forced to copy strict from
  ; low to high since this function is also used for
  ; memmove and blocks could be overlapping!
  ; {
L2:        ; assert Y = 0
  ldx   ptr3    ; Get the low byte of n
  beq   done    ; something to copy

L3:   lda   (ptr1),Y  ; copy a byte
  sta   (ptr2),Y
  iny
  dex
  bne   L3

  ; }

done  ldx #0
@sp  equ *-1
  rts
.endp


@move  .proc (.word ptr1, ptr2, ptr3) .var

ptr1  = edx
ptr2  = ecx
ptr3  = eax

src  = ptr1
dst  = ptr2
cnt  = ptr3

  cpw ptr2 ptr1
  scs
  jmp @moveu

  stx @sp

; Copy downwards. Adjust the pointers to the end of the memory regions.

  lda   ptr1+1
  add   ptr3+1
  sta   ptr1+1

  lda   ptr2+1
  add   ptr3+1
  sta   ptr2+1

; handle fractions of a page size first

  ldy   ptr3    ; count, low byte
  bne   @entry    ; something to copy?
  beq   PageSizeCopy  ; here like bra...

@copyByte:
  lda   (ptr1),y
  sta   (ptr2),y
@entry:
  dey
  bne   @copyByte
  lda   (ptr1),y  ; copy remaining byte
  sta   (ptr2),y

PageSizeCopy:      ; assert Y = 0
  ldx   ptr3+1    ; number of pages
  beq   done    ; none? -> done

@initBase:
  dec   ptr1+1    ; adjust base...
  dec   ptr2+1
  dey      ; in entry case: 0 -> FF
  lda   (ptr1),y  ; need to copy this 'intro byte'
  sta   (ptr2),y  ; to 'land' later on Y=0! (as a result of the '.repeat'-block!)
  dey      ; FF ->FE
@copyBytes:
  .rept 2      ; Unroll this a bit to make it faster...
  lda   (ptr1),y
  sta   (ptr2),y
  dey
  .endr
@copyEntry:      ; in entry case: 0 -> FF
  bne   @copyBytes
  lda   (ptr1),y  ; Y = 0, copy last byte
  sta   (ptr2),y
  dex      ; one page to copy less
  bne   @initBase  ; still a page to copy?

done  ldx #0
@sp  equ *-1
  rts
.endp

może tak

14

(57 odpowiedzi, napisanych Sprzęt - 8bit)

ten rozpakuje ARC-a

http://www.izarc.org

15

(169 odpowiedzi, napisanych Scena - 8bit)

mały jesteś, jeszcze dużo rzeczy nie widziałeś wink

16

(8 odpowiedzi, napisanych Fabryka - 8bit)

? HDM ? na karcie no co ty

czyli z programu współpracującego z XBIOS-em będzie w prosty sposób można zrobić obraz CAR-ta ? smile

18

(31 odpowiedzi, napisanych Software, Gry - 8bit)

może to PIA jest po prostu uproszczone, poszli po kosztach, gdyby miał reagować na ściśle określony zakres to wymagałby pewnie kilku dodatkowych układów , bramek

nie znam się, więc się wypowiadam smile

19

(3 odpowiedzi, napisanych Programowanie - 8 bit)

dziękuje za wskazanie miejsc

Ajcek udostępnił kod najnowszego dema Lamersów 'Second Life Syndrome'

https://github.com/ajcekg/LMS_SLS?fbcli … _YJoNESaGg

w katalogu BIN możemy znaleźć oprócz programiki ATFile (modyfikującego pliki XEX) także Bongo Cruncher 'cmdcruncher.exe'

procedura dekompresji w katalogu LIB , plik 'fast_noos.asm'

; BONGO RECURSIVE DE-CRUNCHER - WEGI 2013.02.13
; WITH GOLDEN SEQUENCES SERVICE
; FAST VERSION  

ktoś potrafi przybliżyć zalety tego crunchera? nie spotkałem się z nim wcześniej a widać wiekowy

jakaś stacja zmiękczyła serce XXL-a wink

22

(6 odpowiedzi, napisanych Sprzęt - 8bit)

cudownie kwitnie ta Wasza przyjaźń, aż się wzruszyłem, jakie to romantyczne wink

23

(5 odpowiedzi, napisanych Programowanie - 8 bit)

super praktyczna wiedza, dzięki Mono że się nią dzielisz smile

24

(6 odpowiedzi, napisanych Kupię / Sprzedam / Zamienię)

IDE PLus 2.0 Rev C (2011 JZ&KMK)

25

(6 odpowiedzi, napisanych Programowanie - 8 bit)

najpierw postaw smile