1

Temat: 24H Compo Trainer - prace

Tym razem do konkursu zgłoszono 2 prace, w związku z tym nagrody nie zostaną przyznane. Wszystkie prace znajdują się w jednym pliku atr, który można ściągnąć stąd. Aby uruchomić trainer w pracy Magnusa/WFMH (mr.com) należy nacisnąć OPTION podczas gry, praca Magnusa wymaga Chaos Loadera (nie działa spod DOS), lub ładowania za pomocą QMEG (opcja L). Nie piszemy nic w tym wątku.

Nadesłane prace:
- mr.com - Magnus / WFMH
- monteprb.com - pr0be / LaResistance

----------------------------------------------

This time we have 2 entries in 24h compo, thus, awards will not be conceded. All entries are in one zip file which you can download from here. If You want to enter trainer menu in entry from Magnus/WFMH (mr.com) - press OPTION ingame, entry from Magnus requires Chaos Loader (won't work with DOS) or QMEG (L key). Do not write anything in this thread.

Entries:
- mr.com - Magnus / WFMH
- monteprb.com - pr0be / LaResistance

Czy możecie wyjaśnić, Stirlitz, dlaczego wasz służbowy adres stirlitz@rsha.gov.de ma aliasa justas@gru.su?
Nie czytam PM. Proszę używać e-mail.