126

Odp: demo effects

Eeee, taka "magiczna stała" to jest nic - zresztą, jak laoo wyjaśnił.

Prawdziwa magiczna stała to jest to: https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_inverse_square_root

Czy możecie wyjaśnić, Stirlitz, dlaczego wasz służbowy adres stirlitz@rsha.gov.de ma aliasa justas@gru.su?
Nie czytam PM. Proszę używać e-mail.

127

Odp: demo effects

w nawiązaniu do  https://atariage.com/forums/topic/29891 … nt=4917573

to ciekawe podejście wykorzystania znacznika C do tworzenia bajtów grafiki, nie przypominam sobie abym robił to w ten sposób

  org $2000

main  clc

  ldx #0

  lda #0

  cpx test
  ror @

  cpx test+1
  ror @

  cpx test+2
  ror @

  cpx test+3
  ror @

  cpx test+4
  ror @

  cpx test+5
  ror @

  cpx test+6
  ror @

  cpx test+7
  ror @

  nop
  brk

test  dta $1,$1,0,$1,$0,$1,$1,$0

  run main

w efekcie działania w/w programu otrzymamy tablicę TEST, w odwróconej kolejności z bitami ustawionymi przeciwnie

*- TeBe/Madteam
3x Atari 130XE, SDX, CPU 65816, 2x VBXE, 2x IDE Plus rev. C