26

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

No to mała optymalizacja - linia 114 out, mod 101, dodane popierdółki do moturu...

9 TRAP 31782
10 ? CHR$(125);"LOAD ";CHR$(34);"C:";CHR$(34)
20 SOUND 3,52,14,8:FOR I=0 TO 2000:NEXT I
21 P=53760:SOUND 0,5,14,8:SOUND 1,7,14,8:POKE P+15,43:FOR I=0 TO 255:POKE P+13,PEEK(40960+I):NEXT I
22 SOUND 0,0,0,0:SOUND 1,0,0,0:SOUND 3,0,0,0
23 MOTUR=0
30 ? :FOR B=0 TO 4:READ A,C:? CHR$(A);CHR$(253):FOR D=0 TO C:NEXT D:NEXT B:DATA 69,100,82,100,82,0,79,0,82,0
40 DIM A$(1):RESTORE 40:? "READY":FOR I=0 TO 2:READ A$:? A$;:FOR C=0 TO 255:NEXT C:NEXT I:DATA R,U,N
50 ? :? "DeCRUSHing":FOR I=0 TO 255:POKE 53274,PEEK(53770):NEXT I:? CHR$(125)
100 DIM C$(1)
101 ? CHR$(125):? "?????":? "|* *|":? "?????":? "CASSATE OPERATING SYSTEM 1.2.3":? "2023 BC (C) BY PACT"
102 ? :? "YOU'RE SITTING ON STOOL NEAR THE TABLE WITH ATARI 400 AND TAPE RECORDER ON."
103 ? "THROUGH THE WINDOW YOU CAN SEE REAL WORLD. BEAUTIFUL WORLD..."
104 ? "NOW YOU CAN DO:"
105 ? :? "STATUS MOTORU: ";:IF MOTUR=1 THEN PRINT "ON"
106 IF MOTUR=0 THEN ? "OF"
107 ? :? "A.MOTOR ON":? "B.MOTOR OFF":? "C.LOAD PROGRAM":? "D.RUN PROGRAM":? "E.MAKE DEMO":? "X.EXIT"
108 ? :? "WHAT NOW";:INPUT C$
109 C=0:IF C$<>"" THEN C=ASC(C$)-64
110 IF C=24 THEN GOSUB 20000
111 ON C GOSUB 10000,12000,14000,16000,18000:GOTO 101
10000 REM MOTOR ON
10005 IF MOTUR=0 THEN GOSUB 21000:RETURN 
10010 PRINT "ERROR: MOTUR JUZ JEST ON";CHR$(253);"!!!"
10015 GOSUB 31421
11000 RETURN 
12000 REM MOTOR OFF
12005 IF MOTUR=1 THEN MOTUR=0:SOUND 0,0,0,0:POKE 54018,60:RETURN 
12010 PRINT "ERROR: MOTUR JUZ JEST OF";CHR$(253);"!!!"
12015 GOSUB 31421
13000 RETURN 
14000 REM LOAD PROGRAM
15000 RETURN 
16000 REM RUN PROGRAM
17000 RETURN 
18000 REM MAKE DEMO
19000 RETURN 
20000 REM EXIT
20001 GRAPHICS 2+16
20002 POSITION 1,4:? #6;"  IT IS NOW SAFE"
20003 ? #6;"   TO TURN OFF"
20004 ? #6;"  YOUR COMPUTER"
20005 GOTO 20005
21000 MOTUR=1:SOUND 0,10,0,1:RESTORE 25000:FOR I=0 TO 3:FOR J=0 TO 4
21001   READ A$:? A$;:NEXT J
21002  ? :NEXT I
21003 FOR I=1 TO 1000:NEXT I:RETURN 
25000 DATA v, , ,_,.
25001 DATA ?,?,?,?, 
25003 DATA ?, , , ,?
31421 FOR OPUZNIENIE=1 TO 1000:NEXT OPUZNIENIE:RETURN 
31782 ? "ERROR: WYKRYTO ZLE NACISNIECIE";CHR$(253);"!":TRAP 31782
31783 GOSUB 31421:GOTO 101
32760 REM ---
32761 REM PRIMA APRILIS COMPO 2023 TAPE RECORDER
32762 REM BY PRIMA APRILIS COMPO TEAM:
32763 REM MONO, SIKOR, MQ, LIZARD, MGR INZ. RAFAL, DELY
Post's attachments

pa2023.lst 2.23 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku. 

Tylko zalogowani mogą pobierać załączniki.
Sikor umarł...

27

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

A kto wygra konkurs skoro jest tylko jedna praca?

28

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

ostatni który dołoży kod

Lynx I / Mega ST 1 / 7800 / Portfolio / Lynx II / Jaguar / TT030 / Mega STe / 800 XL / 1040 STe / Falcon030 / 65 XE / 520 STm / SM124 / SC1435
DDD HDD / AT Speed C16 / TF536 / SDrive / PAK68/3 / Lynx Multi Card / LDW Super 2000 / XCA12 / SkunkBoard / CosmosEx / SatanDisk / UltraSatan / USB Floppy Drive Emulator / Eiffel / SIO2PC / Crazy Dots / PAM Net
http://260ste.atari.org

29

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

Jak w licytacji:-) No to trzeba się zasadzić niczym snajper:-) Nie wiem czy silnik forum da radę na taki masowy atak:-)

30

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

każdy ;)
Dodany blok ładowania:

9 TRAP 31782
10 ? CHR$(125);"LOAD ";CHR$(34);"C:";CHR$(34)
20 SOUND 3,52,14,8:FOR I=0 TO 2000:NEXT I
21 P=53760:SOUND 0,5,14,8:SOUND 1,7,14,8:POKE P+15,43:FOR I=0 TO 255:POKE P+13,PEEK(40960+I):NEXT I
22 SOUND 0,0,0,0:SOUND 1,0,0,0:SOUND 3,0,0,0
23 MOTUR=0
30 ? :FOR B=0 TO 4:READ A,C:? CHR$(A);CHR$(253):FOR D=0 TO C:NEXT D:NEXT B:DATA 69,100,82,100,82,0,79,0,82,0
40 DIM A$(1):RESTORE 40:? "READY":FOR I=0 TO 2:READ A$:? A$;:FOR C=0 TO 255:NEXT C:NEXT I:DATA R,U,N
50 ? :? "DeCRUSHing":FOR I=0 TO 255:POKE 53274,PEEK(53770):NEXT I:? CHR$(125)
100 DIM C$(1)
101 ? CHR$(125):? "?????":? "|* *|":? "?????":? "CASSATE OPERATING SYSTEM 1.2.3":? "2023 BC (C) BY PACT"
102 ? :? "YOU'RE SITTING ON STOOL NEAR THE TABLE WITH ATARI 400 AND TAPE RECORDER ON."
103 ? "THROUGH THE WINDOW YOU CAN SEE REAL WORLD. BEAUTIFUL WORLD..."
104 ? "NOW YOU CAN DO:"
105 ? :? "STATUS MOTORU: ";:IF MOTUR=1 THEN PRINT "ON"
106 IF MOTUR=0 THEN ? "OF"
107 ? :? "A.MOTOR ON":? "B.MOTOR OFF":? "C.LOAD PROGRAM":? "D.RUN PROGRAM":? "E.MAKE DEMO":? "X.EXIT"
108 ? :? "WHAT NOW";:INPUT C$
109 C=0:IF C$<>"" THEN C=ASC(C$)-64
110 IF C=24 THEN GOSUB 20000
111 ON C GOSUB 10000,12000,14000,16000,18000:GOTO 101
10000 REM MOTOR ON
10005 IF MOTUR=0 THEN GOSUB 21000:RETURN 
10010 PRINT "ERROR: MOTUR JUZ JEST ON";CHR$(253);"!!!"
10015 GOSUB 31421
11000 RETURN 
12000 REM MOTOR OFF
12005 IF MOTUR=1 THEN MOTUR=0:SOUND 0,0,0,0:POKE 54018,60:RETURN 
12010 PRINT "ERROR: MOTUR JUZ JEST OF";CHR$(253);"!!!"
12015 GOSUB 31421
13000 RETURN 
14000 REM LOAD PROGRAM
14001 ? "Loading:";:FOR I=0 TO 50:? ".";:FOR J=0 TO 50:SOUND 0,10,10,10:NEXT J:SOUND 0,0,0,0:NEXT I
14002 ? :? "Sorry, your C64 tape has wrong":? "format..."
14003 ? :? "I use only REAL tape format for":? "proper computer..."
14004 FOR I=0 TO 5000:NEXT I
15000 RETURN 
16000 REM RUN PROGRAM
17000 RETURN 
18000 REM MAKE DEMO
19000 RETURN 
20000 REM EXIT
20001 GRAPHICS 2+16
20002 POSITION 1,4:? #6;"  IT IS NOW SAFE"
20003 ? #6;"   TO TURN OFF"
20004 ? #6;"  YOUR COMPUTER"
20005 GOTO 20005
21000 MOTUR=1:SOUND 0,10,0,1:RESTORE 25000:FOR I=0 TO 3:FOR J=0 TO 4
21001   READ A$:? A$;:NEXT J
21002  ? :NEXT I
21003 FOR I=1 TO 1000:NEXT I:RETURN 
25000 DATA v, , ,_,.
25001 DATA ?,?,?,?, 
25003 DATA ?, , , ,?
31421 FOR OPUZNIENIE=1 TO 1000:NEXT OPUZNIENIE:RETURN 
31782 ? "ERROR: WYKRYTO ZLE NACISNIECIE";CHR$(253);"!":TRAP 31782
31783 GOSUB 31421:GOTO 101
32760 REM ---
32761 REM PRIMA APRILIS COMPO 2023 TAPE RECORDER
32762 REM BY PRIMA APRILIS COMPO TEAM:
32763 REM MONO, SIKOR, MQ, LIZARD, MGR INZ. RAFAL, DELY
Post's attachments

pa2023.lst 2.48 kb, liczba pobrań: 3 (od 2023-04-04) 

Tylko zalogowani mogą pobierać załączniki.
Sikor umarł...

31

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

@Sikor: A czemu wywaliłeś mojego POKa do magnetofonu? ;>

9 TRAP 31782
10 ? CHR$(125);"LOAD ";CHR$(34);"C:";CHR$(34)
20 SOUND 3,52,14,8:FOR I=0 TO 2000:NEXT I
21 P=53760:SOUND 0,5,14,8:SOUND 1,7,14,8:POKE P+15,43:FOR I=0 TO 255:POKE P+13,PEEK(40960+I):NEXT I
22 SOUND 0,0,0,0:SOUND 1,0,0,0:SOUND 3,0,0,0
23 MOTUR=0
30 ? :FOR B=0 TO 4:READ A,C:? CHR$(A);CHR$(253):FOR D=0 TO C:NEXT D:NEXT B:DATA 69,100,82,100,82,0,79,0,82,0
40 DIM A$(1):RESTORE 40:? "READY":FOR I=0 TO 2:READ A$:? A$;:FOR C=0 TO 255:NEXT C:NEXT I:DATA R,U,N
50 ? :? "DeCRUSHing":FOR I=0 TO 255:POKE 53274,PEEK(53770):NEXT I:? CHR$(125)
100 DIM C$(1)
101 ? CHR$(125):? "┌───┐":? "|* *|":? "└──┘":? "CASSATE OPERATING SYSTEM 1.2.3":? "2023 BC (C) BY PACT"
102 ? :? "YOU'RE SITTING ON STOOL NEAR THE TABLE WITH ATARI 400 AND TAPE RECORDER ON."
103 ? "THROUGH THE WINDOW YOU CAN SEE REAL WORLD. BEAUTIFUL WORLD..."
104 ? "NOW YOU CAN DO:"
105 ? :? "STATUS MOTORU: ";:IF MOTUR=1 THEN PRINT "ON"
106 IF MOTUR=0 THEN ? "OF"
107 ? :? "A.MOTOR ON":? "B.MOTOR OFF":? "C.LOAD PROGRAM":? "D.RUN PROGRAM":? "E.MAKE DEMO":? "X.EXIT"
108 ? :? "WHAT NOW";:INPUT C$
109 C=0:IF C$<>"" THEN C=ASC(C$)-64
110 IF C=24 THEN GOSUB 20000
111 ON C GOSUB 10000,12000,14000,16000,18000:GOTO 101
10000 REM MOTOR ON
10005 IF MOTUR=0 THEN GOSUB 21000:RETURN 
10010 PRINT "ERROR: MOTUR JUZ JEST ON";CHR$(253);"!!!"
10015 GOSUB 31421
11000 RETURN 
12000 REM MOTOR OFF
12005 IF MOTUR=1 THEN MOTUR=0:SOUND 0,0,0,0:POKE 54018,60:RETURN 
12010 PRINT "ERROR: MOTUR JUZ JEST OF";CHR$(253);"!!!"
12015 GOSUB 31421
13000 RETURN 
14000 REM LOAD PROGRAM
14001 ? "Loading:";:FOR I=0 TO 50:? ".";:FOR J=0 TO 50:SOUND 0,10,10,10:NEXT J:SOUND 0,0,0,0:NEXT I
14002 ? :? "Sorry, your C64 tape has wrong":? "format..."
14003 ? :? "I use only REAL tape format for":? "proper computer..."
14004 FOR I=0 TO 5000:NEXT I
15000 RETURN 
16000 REM RUN PROGRAM
17000 RETURN 
18000 REM MAKE DEMO
19000 RETURN 
20000 REM EXIT
20001 GRAPHICS 2+16
20002 POSITION 1,4:? #6;"  IT IS NOW SAFE"
20003 ? #6;"   TO TURN OFF"
20004 ? #6;"  YOUR COMPUTER"
20005 GOTO 20005
21000 MOTUR=1:SOUND 0,10,0,1:POKE 54018,52:RESTORE 25000:FOR I=0 TO 2:FOR J=0 TO 4
21001 READ A$:? A$;:NEXT J
21002 ? :NEXT I
21003 GOTO 31421
25000 DATA v, , ,_,.
25001 DATA ╲,▄,▄,▄,
25003 DATA ●, , , ,●
31421 FOR OPUZNIENIE=1 TO 1000:NEXT OPUZNIENIE:RETURN 
31782 ? "ERROR: WYKRYTO ZLE NACISNIECIE";CHR$(253);"!":TRAP 31782
31783 GOSUB 31421:GOTO 101
32760 REM ---
32761 REM PRIMA APRILIS COMPO 2023 TAPE RECORDER
32762 REM BY PRIMA APRILIS COMPO TEAM:
32763 REM MONO, SIKOR, MQ, LIZARD, MGR INZ. RAFAL, DELY

Jeszcze poprawiłem błąd ze złym naciśnięciem przy motórze.

Ostatnio edytowany przez mono (2023-04-04 20:46:35)

Post's attachments

PA2023.BAS 2.63 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku. 

PA2023.LST 2.47 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku. 

Tylko zalogowani mogą pobierać załączniki.
hex, code and ror'n'rol
niewiedza buduje, wiedza rujnuje

32

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

@mono??? Chyba że w linii 114 był i nie zauważyłem, bo tą tylko wywaliłem. Zaraz dodam, proszę przez 3 minuty nic nie dodawać, bo mam jeszcze uruchomienie programu.

Sikor umarł...

33

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

@mono, za dużo przekopiowałem z mojego kodu i nie zauważyłem, czeski niezamierzony błąd. Już powinno być ok. Przepraszam, nie zauważyłem.

9 TRAP 31782
10 ? CHR$(125);"LOAD ";CHR$(34);"C:";CHR$(34)
20 SOUND 3,52,14,8:FOR I=0 TO 2000:NEXT I
21 P=53760:SOUND 0,5,14,8:SOUND 1,7,14,8:POKE P+15,43:FOR I=0 TO 255:POKE P+13,PEEK(40960+I):NEXT I
22 SOUND 0,0,0,0:SOUND 1,0,0,0:SOUND 3,0,0,0
23 MOTUR=0
30 ? :FOR B=0 TO 4:READ A,C:? CHR$(A);CHR$(253):FOR D=0 TO C:NEXT D:NEXT B:DATA 69,100,82,100,82,0,79,0,82,0
40 DIM A$(1):RESTORE 40:? "READY":FOR I=0 TO 2:READ A$:? A$;:FOR C=0 TO 255:NEXT C:NEXT I:DATA R,U,N
50 ? :? "DeCRUSHing":FOR I=0 TO 255:POKE 53274,PEEK(53770):NEXT I:? CHR$(125)
100 DIM C$(1)
101 ? CHR$(125):? "?????":? "|* *|":? "?????":? "CASSATE OPERATING SYSTEM 1.2.3":? "2023 BC (C) BY PACT"
102 ? :? "YOU'RE SITTING ON STOOL NEAR THE TABLE WITH ATARI 400 AND TAPE RECORDER ON."
103 ? "THROUGH THE WINDOW YOU CAN SEE REAL WORLD. BEAUTIFUL WORLD..."
104 ? "NOW YOU CAN DO:"
105 ? :? "STATUS MOTORU: ";:IF MOTUR=1 THEN PRINT "ON"
106 IF MOTUR=0 THEN ? "OF"
107 ? :? "A.MOTOR ON":? "B.MOTOR OFF":? "C.LOAD PROGRAM":? "D.RUN PROGRAM":? "E.MAKE DEMO":? "X.EXIT"
108 ? :? "WHAT NOW";:INPUT C$
109 C=0:IF C$<>"" THEN C=ASC(C$)-64
110 IF C=24 THEN GOSUB 20000
111 ON C GOSUB 10000,12000,14000,16000,18000:GOTO 101
10000 REM MOTOR ON
10005 IF MOTUR=0 THEN GOSUB 21000:RETURN 
10010 PRINT "ERROR: MOTUR JUZ JEST ON";CHR$(253);"!!!"
10015 GOSUB 31421
11000 RETURN 
12000 REM MOTOR OFF
12005 IF MOTUR=1 THEN MOTUR=0:SOUND 0,0,0,0:POKE 54018,60:RETURN 
12010 PRINT "ERROR: MOTUR JUZ JEST OF";CHR$(253);"!!!"
12015 GOSUB 31421
13000 RETURN 
14000 REM LOAD PROGRAM
14001 ? "Loading:";:FOR I=0 TO 50:? ".";:FOR J=0 TO 50:SOUND 0,10,10,10:NEXT J:SOUND 0,0,0,0:NEXT I
14002 ? :? "Sorry, your C64 tape has wrong":? "format..."
14003 ? :? "I use only REAL tape format for":? "proper computer..."
14004 FOR I=0 TO 5000:NEXT I
15000 RETURN 
16000 REM RUN PROGRAM
16001 ? "PROGRAM RUNNING...";:C=0
16002 ? "Any key stop it!"
16003 POKE 764,255
16004 IF PEEK(764)<>255 THEN RETURN 
16005 POSITION 30,1:? C;:FOR I=0 TO 500+C:NEXT I:C=C+1
16006 IF C>10000 THEN C=0
16007 GOTO 16004
17000 RETURN 
18000 REM MAKE DEMO
19000 RETURN 
20000 REM EXIT
20001 GRAPHICS 2+16
20002 POSITION 1,4:? #6;"  IT IS NOW SAFE"
20003 ? #6;"   TO TURN OFF"
20004 ? #6;"  YOUR COMPUTER"
20005 GOTO 20005
21000 MOTUR=1:SOUND 0,10,0,1:RESTORE 25000:FOR I=0 TO 3:FOR J=0 TO 4
21001   READ A$:? A$;:NEXT J
21002  ? :NEXT I
21003 FOR I=1 TO 1000:NEXT I:POKE 54018,52:RETURN 
25000 DATA v, , ,_,.
25001 DATA ?,?,?,?, 
25003 DATA ?, , , ,?
31421 FOR OPUZNIENIE=1 TO 1000:NEXT OPUZNIENIE:RETURN 
31782 ? "ERROR: WYKRYTO ZLE NACISNIECIE";CHR$(253);"!":TRAP 31782
31783 GOSUB 31421:GOTO 101
32760 REM ---
32761 REM PRIMA APRILIS COMPO 2023 TAPE RECORDER
32762 REM BY PRIMA APRILIS COMPO TEAM:
32763 REM MONO, SIKOR, MQ, LIZARD, MGR INZ. RAFAL, DELY
Post's attachments

pa2023.lst 2.71 kb, liczba pobrań: 3 (od 2023-04-04) 

Tylko zalogowani mogą pobierać załączniki.
Sikor umarł...

34

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

Tu zaraz będzie kod. Proszę czekać.

Ostatnio edytowany przez Lizard (2023-04-04 20:44:19)

Zawsze mam rację, tylko nikt mnie nie słucha.

35

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

Dobrze się sprawdza Meld do porównywania zmian w tekstach ASCII :)

Edit: @Sikor: Nieee, jak przenosiłeś motór_on do 21000 to zginęło.

Ostatnio edytowany przez mono (2023-04-04 20:48:30)

hex, code and ror'n'rol
niewiedza buduje, wiedza rujnuje

36

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

@mono - poprawiłem, jest w linii 21003

Sikor umarł...

37

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

Dodałem obsługę "make demo".

Ostatnio edytowany przez mgr_inz_rafal (2023-04-04 20:59:00)

Post's attachments

pa2023.bas 3.34 kb, liczba pobrań: 1 (od 2023-04-04) 

PA2023.LST 3.12 kb, liczba pobrań: 3 (od 2023-04-04) 

Tylko zalogowani mogą pobierać załączniki.

38

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

Takie krótkie pytanie. Linii już napisanych nie można modyfikować? Chciałem rozbudować wyłączenie i dodać coś zamiast pętli 20005.

39

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

W oryginalnym PAC organizowanym przez Sikora nie można było. Ale to często uniemożliwiało optymalizacje, więc rok temu pozwoliłem sobie zmodyfikować reguły. Teraz można usuwać i modyfikować a chodzi tylko o to, żeby przenosząc lub optymalizując uszanować czyjś wkład. Tak więc - nie krępuj się :)

@Sikor: W 21000 masz FOR I=0 TO 3 - za daleko! Powinno być do 2 bo inaczej jest zły dotyk.

Ostatnio edytowany przez mono (2023-04-04 21:05:55)

hex, code and ror'n'rol
niewiedza buduje, wiedza rujnuje

40

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

Kurde, dobrze, że mamy się nie krępować, bo nie wiedziałem, że kiedyś była zasada, żeby nie ruszać...

Anyway, coś nie działa mi dobrze opcja "A" - sprawdzam, czy to nie ja zepsółem :D

Ostatnio edytowany przez mgr_inz_rafal (2023-04-04 21:04:18)

41

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

Dodałem sprawdzenie, czy program przed uruchomieniem był załadowany i rozszerzyłem uruchomienie programu.

W tym drugim nawiązałem do pewnej grupy programistów, która umieszcza swoje filmy na Youtubie. Kto wskaże linka do filmu, temu czteropak piwa przy najbliższej okazji.

9 TRAP 31782
10 ? CHR$(125);"LOAD ";CHR$(34);"C:";CHR$(34)
20 SOUND 3,52,14,8:FOR I=0 TO 2000:NEXT I
21 P=53760:SOUND 0,5,14,8:SOUND 1,7,14,8:POKE P+15,43:FOR I=0 TO 255:POKE P+13,PEEK(40960+I):NEXT I
22 SOUND 0,0,0,0:SOUND 1,0,0,0:SOUND 3,0,0,0
23 MOTUR=0:PL=0
30 ? :FOR B=0 TO 4:READ A,C:? CHR$(A);CHR$(253):FOR D=0 TO C:NEXT D:NEXT B:DATA 69,100,82,100,82,0,79,0,82,0
40 DIM A$(1):RESTORE 40:? "READY":FOR I=0 TO 2:READ A$:? A$;:FOR C=0 TO 255:NEXT C:NEXT I:DATA R,U,N
50 ? :? "DeCRUSHing":FOR I=0 TO 255:POKE 53274,PEEK(53770):NEXT I:? CHR$(125)
100 DIM C$(1)
101 ? CHR$(125):? "┌───┐":? "|* *|":? "└──┘":? "CASSATE OPERATING SYSTEM 1.2.3":? "2023 BC (C) BY PACT"
102 ? :? "YOU'RE SITTING ON STOOL NEAR THE TABLE WITH ATARI 400 AND TAPE RECORDER ON."
103 ? "THROUGH THE WINDOW YOU CAN SEE REAL WORLD. BEAUTIFUL WORLD..."
104 ? "NOW YOU CAN DO:"
105 ? :? "STATUS MOTORU: ";:IF MOTUR=1 THEN PRINT "ON"
106 IF MOTUR=0 THEN ? "OF"
107 ? :? "A.MOTOR ON":? "B.MOTOR OFF":? "C.LOAD PROGRAM":? "D.RUN PROGRAM":? "E.MAKE DEMO":? "X.EXIT"
108 ? :? "WHAT NOW";:INPUT C$
109 C=0:IF C$<>"" THEN C=ASC(C$)-64
110 IF C=24 THEN GOSUB 20000
111 ON C GOSUB 10000,12000,14000,16000,18000:GOTO 101
10000 REM MOTOR ON
10005 IF MOTUR=0 THEN GOSUB 21000:RETURN 
10010 PRINT "ERROR: MOTUR JUZ JEST ON";CHR$(253);"!!!"
10015 GOSUB 31421
11000 RETURN 
12000 REM MOTOR OFF
12005 IF MOTUR=1 THEN MOTUR=0:SOUND 0,0,0,0:POKE 54018,60:RETURN 
12010 PRINT "ERROR: MOTUR JUZ JEST OF";CHR$(253);"!!!"
12015 GOSUB 31421
13000 RETURN 
14000 REM LOAD PROGRAM
14001 ? "LOADING:";:FOR I=0 TO 50:? ".";:FOR J=0 TO 50:SOUND 0,10,10,10:NEXT J:SOUND 0,0,0,0:NEXT I
14002 ? :? "SORRY, YOUR C64 TAPE HAS WRONG":? "FORMAT..."
14003 ? :? "I USE ONLY REAL TAPE FORMAT FOR":? "PROPER COMPUTER..."
14004 FOR I=0 TO 5000:NEXT I
14005 PL=1
15000 RETURN 
16000 REM RUN PROGRAM
16001 IF PL=0 THEN ? "NO PROGRAM LOADED YET.":? "LOAD SOMETHING BEFORE RUNNING, PLEASE":GOSUB 31421:RETURN 
16002 ? "PROGRAM RUNNING...";:C=0
16003 ? "ANY KEY STOP IT!"
16004 POKE 764,255
16005 IF PEEK(764)<>255 THEN 16100
16006 POSITION 30,1:? C;:FOR I=0 TO 500+C:NEXT I:C=C+1
16007 IF C>10000 THEN C=0
16008 GOTO 16005
16100 ? "OBJECT REFERENCE NOT SET TO AN":? "INSTANCE OF AN OBJECT."
16101 ? "WE'RE JUST COLLECTING SOME ERROR":? "INFO, AND THEN WE'LL RESTART FOR YOU."
16102 FOR I=0 TO 100:? "↑(";I;"% COMPLETE)";:FOR C=0 TO RND(0)*200:NEXT C:NEXT I:GOSUB 31421
17000 RETURN 
18000 REM MAKE DEMO
18001 GOSUB 31999
19000 RETURN 
20000 REM EXIT
20001 GRAPHICS 2+16
20002 POSITION 1,4:? #6;"  IT IS NOW SAFE"
20003 ? #6;"   TO TURN OFF"
20004 ? #6;"  YOUR COMPUTER"
20005 GOTO 20005
21000 MOTUR=1:SOUND 0,10,0,1:RESTORE 25000:FOR I=0 TO 3:FOR J=0 TO 4
21001 READ A$:? A$;:NEXT J
21002 ? :NEXT I
21003 FOR I=1 TO 1000:NEXT I:POKE 54018,52:RETURN 
25000 DATA v, , ,_,.
25001 DATA ?,?,?,?,?
25003 DATA ?, , , ,?
31421 FOR OPUZNIENIE=1 TO 1000:NEXT OPUZNIENIE:RETURN 
31782 ? "ERROR: WYKRYTO ZLE NACISNIECIE";CHR$(253);"!":TRAP 31782
31783 GOSUB 31421:GOTO 101
31999 POKE 752,1:POKE 82,0:GRAPHICS 0:? "    *** Sober Chessboard ***"
32000 SETCOLOR 1,255,255:SETCOLOR 2,0,0:FOR MALWINA=1 TO 11
32001 FOR LIC=0 TO 19:? " ?";:NEXT LIC
32002 FOR LIC=0 TO 19:? "? ";:NEXT LIC
32003 NEXT MALWINA:POKE 764,255
32004 ? " ? ? ? ? ? ?>>> wdus cos <<< ? ? ? ? ";:POKE 752,1
32005 IF PEEK(764)=255 THEN 32005
32006 POKE 82,2:POKE 752,0:POKE 764,255:POKE 710,148:POKE 710-1,202:RETURN 
32760 REM ---
32761 REM PRIMA APRILIS COMPO 2023 TAPE RECORDER
32762 REM BY PRIMA APRILIS COMPO TEAM:
32763 REM MONO, SIKOR, MQ, LIZARD, MGR INZ. RAFAL, DELY

Ostatnio edytowany przez Lizard (2023-04-04 21:10:41)

Post's attachments

PA2023.LST 3.48 kb, liczba pobrań: 6 (od 2023-04-04) 

Tylko zalogowani mogą pobierać załączniki.
Zawsze mam rację, tylko nikt mnie nie słucha.

42

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

Podpowiecie czym windowsowym otwieracie ten *.lst do edycji aby entery się normalnie wyświetlały, ale przy zapisie wracało do wersji Atari :)?

43

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

Ja uruchamiam w emulatorze, przerywam (F7 to jest Break), tam edytuję i zapisuję na dysku pecetowym za pomocą

L."H:PA2023.LST

i/lub

S."H:PA2023.BAS
hex, code and ror'n'rol
niewiedza buduje, wiedza rujnuje

44

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

No to jeszcze sprawdzam włącznie motoru przed wczytaniem, bo to nowoczesny system jest...

9 TRAP 31782
10 ? CHR$(125);"LOAD ";CHR$(34);"C:";CHR$(34)
20 SOUND 3,52,14,8:FOR I=0 TO 2000:NEXT I
21 P=53760:SOUND 0,5,14,8:SOUND 1,7,14,8:POKE P+15,43:FOR I=0 TO 255:POKE P+13,PEEK(40960+I):NEXT I
22 SOUND 0,0,0,0:SOUND 1,0,0,0:SOUND 3,0,0,0
23 MOTUR=0:PL=0
30 ? :FOR B=0 TO 4:READ A,C:? CHR$(A);CHR$(253):FOR D=0 TO C:NEXT D:NEXT B:DATA 69,100,82,100,82,0,79,0,82,0
40 DIM A$(1):RESTORE 40:? "READY":FOR I=0 TO 2:READ A$:? A$;:FOR C=0 TO 255:NEXT C:NEXT I:DATA R,U,N
50 ? :? "DeCRUSHing":FOR I=0 TO 255:POKE 53274,PEEK(53770):NEXT I:? CHR$(125)
100 DIM C$(1)
101 ? CHR$(125):? "?????":? "|* *|":? "?????":? "CASSATE OPERATING SYSTEM 1.2.3":? "2023 BC (C) BY PACT"
102 ? :? "YOU'RE SITTING ON STOOL NEAR THE TABLE WITH ATARI 400 AND TAPE RECORDER ON."
103 ? "THROUGH THE WINDOW YOU CAN SEE REAL WORLD. BEAUTIFUL WORLD..."
104 ? "NOW YOU CAN DO:"
105 ? :? "STATUS MOTORU: ";:IF MOTUR=1 THEN PRINT "ON"
106 IF MOTUR=0 THEN ? "OF"
107 ? :? "A.MOTOR ON":? "B.MOTOR OFF":? "C.LOAD PROGRAM":? "D.RUN PROGRAM":? "E.MAKE DEMO":? "X.EXIT"
108 ? :? "WHAT NOW";:INPUT C$
109 C=0:IF C$<>"" THEN C=ASC(C$)-64
110 IF C=24 THEN GOSUB 20000
111 ON C GOSUB 10000,12000,14000,16000,18000:GOTO 101
10000 REM MOTOR ON
10005 IF MOTUR=0 THEN GOSUB 21000:RETURN 
10010 PRINT "ERROR: MOTUR JUZ JEST ON";CHR$(253);"!!!"
10015 GOSUB 31421
11000 RETURN 
12000 REM MOTOR OFF
12005 IF MOTUR=1 THEN MOTUR=0:SOUND 0,0,0,0:POKE 54018,60:RETURN 
12010 PRINT "ERROR: MOTUR JUZ JEST OF";CHR$(253);"!!!"
12015 GOSUB 31421
13000 RETURN 
14000 REM LOAD PROGRAM
14001 IF MOTUR=0 THEN GOTO 14100
14002 ? "LOADING:";:FOR I=0 TO 50:? ".";:FOR J=0 TO 50:SOUND 0,10,10,10:NEXT J:SOUND 0,0,0,0:NEXT I
14003 ? :? "SORRY, YOUR C64 TAPE HAS WRONG":? "FORMAT..."
14004 ? :? "I USE ONLY REAL TAPE FORMAT FOR":? "PROPER COMPUTER..."
14005 FOR I=0 TO 5000:NEXT I
14006 RETURN 
14100 ? "YOU CAN'T LOAD PROCESS WHEN MOTOR":? "IS OFF...";
14101 FOR I=0 TO 200:SOUND 3,10+(I MOD 12),14,8:NEXT I
14102 SOUND 3,0,0,0
15000 RETURN 
16000 REM RUN PROGRAM
16001 IF PL=0 THEN ? "NO PROGRAM LOADED YET.":? "LOAD SOMETHING BEFORE RUNNING, PLEASE":GOSUB 31421:RETURN 
16002 ? "PROGRAM RUNNING...";:C=0
16003 ? "ANY KEY STOP IT!"
16004 POKE 764,255
16005 IF PEEK(764)<>255 THEN 16100
16006 POSITION 30,1:? C;:FOR I=0 TO 500+C:NEXT I:C=C+1
16007 IF C>10000 THEN C=0
16008 GOTO 16005
16100 ? "}OBJECT REFERENCE NOT SET TO AN":? "INSTANCE OF AN OBJECT."
16101 ? "WE'RE JUST COLLECTING SOME ERROR":? "INFO, AND THEN WE'LL RESTART FOR YOU."
16102 FOR I=0 TO 100:? "?(";I;"% COMPLETE)";:FOR C=0 TO RND(0)*200:NEXT C:NEXT I:GOSUB 31421
17000 RETURN 
18000 REM MAKE DEMO
18001 GOSUB 31999
19000 RETURN 
20000 REM EXIT
20001 GRAPHICS 2+16
20002 POSITION 1,4:? #6;"  IT IS NOW SAFE"
20003 ? #6;"   TO TURN OFF"
20004 ? #6;"  YOUR COMPUTER"
20005 GOTO 20005
21000 MOTUR=1:SOUND 0,10,0,1:RESTORE 25000:FOR I=0 TO 3:FOR J=0 TO 4
21001   READ A$:? A$;:NEXT J
21002  ? :NEXT I
21003 FOR I=1 TO 1000:NEXT I:POKE 54018,52:RETURN 
25000 DATA v, , ,_,.
25001 DATA ?,?,?,?, 
25003 DATA ?, , , ,?
31421 FOR OPUZNIENIE=1 TO 1000:NEXT OPUZNIENIE:RETURN 
31782 ? "ERROR: WYKRYTO ZLE NACISNIECIE";CHR$(253);"!":TRAP 31782
31783 GOSUB 31421:GOTO 101
31999 POKE 752,1:POKE 82,0:GRAPHICS 0:? "    *** Sober Chessboard ***"
32000 SETCOLOR 1,255,255:SETCOLOR 2,0,0:FOR MALWINA=1 TO 11
32001  FOR LIC=0 TO 19:? " ";:NEXT LIC
32002  FOR LIC=0 TO 19:? " ";:NEXT LIC
32003 NEXT MALWINA:POKE 764,255
32004 ? "      >>> wdus cos <<<     ";:POKE 752,1
32005 IF PEEK(764)=255 THEN 32005
32006 POKE 82,2:POKE 752,0:POKE 764,255:POKE 710,148:POKE 710-1,202:RETURN 
32760 REM ---
32761 REM PRIMA APRILIS COMPO 2023 TAPE RECORDER
32762 REM BY PRIMA APRILIS COMPO TEAM:
32763 REM MONO, SIKOR, MQ, LIZARD, MGR INZ. RAFAL, DELY

Ostatnio edytowany przez Sikor (2023-04-04 21:16:12)

Post's attachments

pa2023.lst 3.66 kb, liczba pobrań: 3 (od 2023-04-04) 

Tylko zalogowani mogą pobierać załączniki.
Sikor umarł...

45

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

@Sikor: W 21000 masz FOR I=0 TO 3 - za daleko! Powinno być do 2 bo inaczej jest zły dotyk.

hex, code and ror'n'rol
niewiedza buduje, wiedza rujnuje

46

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

prz napisał/a:

Podpowiecie czym windowsowym otwieracie ten *.lst do edycji aby entery się normalnie wyświetlały, ale przy zapisie wracało do wersji Atari :)?

W Altirze: Configure System=>devices, ustawiasz Host Devices H:, prawa do zapisu i dalej jak @mono napisał ;)

Sikor umarł...

47

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

A Altirrze jest opcja eksploracji dysku, gdzie możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie pliku i wybrać "Export as text". Podobnie w drugą stronę - "Import as text". Eksploratora wywołujesz (dla dołączonego dysku) poprzez File -> Disk drives -> trójkącik -> Explore disk

Zawsze mam rację, tylko nikt mnie nie słucha.

48

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

Sikor, to nie jest Turbobejsik, wywal MOD z linijki 14101 ;-)

A w 21000 chyba trzeba zmienić "FOR I=0 TO 3" na "FOR I=0 TO 2" i będzie git.

49

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

Sikor napisał/a:

W Altirze: Configure System=>devices, ustawiasz Host Devices H:, prawa do zapisu i dalej jak @mono napisał ;)

Jak masz SDX o tym H: możesz wypchać sobie buty. :-)

Zawsze mam rację, tylko nikt mnie nie słucha.

50

Odp: Prima Aprilis Compo 2023 - Tape Recorder

mono napisał/a:

@Sikor: W 21000 masz FOR I=0 TO 3 - za daleko! Powinno być do 2 bo inaczej jest zły dotyk.

Masz rację, zaraz naniosę poprawki, ale potrzebuję 3 minut na załączenie nowego kodu.

Sikor umarł...