Temat: wydajnościówka w Action!

tak sobie dzisiaj z Perinoidem porównywaliśmy wydajność prostego kodu w C i Action!

// powiel 40 bajtow cc65
  for(i=1; i<192; i++) {
    memcpy(ptr, video_ptr, 40);
    ptr+=40;
  }
; powiel 40 bajtow Action
FOR i=1 TO 192
  DO
     moveblock(ptr, video_ptr, 40)
     SCREEN==+40
  OD

dla ułatwienia - te same zmienne, typy etc. moveblock robi to samo co memcpy - czyli kopiuje zadaną liczbę bajtów na docelowe miejsce z wskazanego miejsca. Kopiowanie linii danych w pamięci ekranu - no i wydajnościowo - mówimy o mikroułamkach sekund, ale licząc ramki ekranu na grabberze to Action! robi to dokładnie dwa razy dłużej (0.2 sek. vs 0.1 sek.).

Pytanie - czy da się to szybciej w Action?

/|\ 400 - 800 Incognito+Supercard - 600XL 64k - 800XL - 1088XEL CF3 - XE GS Ultimate VBXE - SIO2SD - SIDE2 - CA2001 - 1050 - XF551 clone by Zaxon /|\ STE 4MB Ultrasatan /|\ 7800 /|\ PORTFOLIO

2

Odp: wydajnościówka w Action!

kod memcpy CC65 jest mocno optymalizowany, korzystam z niego w MP (MadPascal)

; Ullrich von Bassewitz, 2003-08-20
; Performance increase (about 20%) by
; Christian Krueger, 2009-09-13

.proc  @moveu      ; assert Y = 0

ptr1  = edx
ptr2  = ecx
ptr3  = eax

  stx @sp

  ldy  #0

  ldx   ptr3+1    ; Get high byte of n
  beq   L2    ; Jump if zero

L1:   .rept 2      ; Unroll this a bit to make it faster...
  lda   (ptr1),Y  ; copy a byte
  sta   (ptr2),Y
  iny
  .endr

  bne   L1
  inc   ptr1+1
  inc   ptr2+1
  dex      ; Next 256 byte block
  bne  L1    ; Repeat if any

  ; the following section could be 10% faster if we were able to copy
  ; back to front - unfortunately we are forced to copy strict from
  ; low to high since this function is also used for
  ; memmove and blocks could be overlapping!
  ; {
L2:        ; assert Y = 0
  ldx   ptr3    ; Get the low byte of n
  beq   done    ; something to copy

L3:   lda   (ptr1),Y  ; copy a byte
  sta   (ptr2),Y
  iny
  dex
  bne   L3

  ; }

done  ldx #0
@sp  equ *-1
  rts
.endp


@move  .proc (.word ptr1, ptr2, ptr3) .var

ptr1  = edx
ptr2  = ecx
ptr3  = eax

src  = ptr1
dst  = ptr2
cnt  = ptr3

  cpw ptr2 ptr1
  scs
  jmp @moveu

  stx @sp

; Copy downwards. Adjust the pointers to the end of the memory regions.

  lda   ptr1+1
  add   ptr3+1
  sta   ptr1+1

  lda   ptr2+1
  add   ptr3+1
  sta   ptr2+1

; handle fractions of a page size first

  ldy   ptr3    ; count, low byte
  bne   @entry    ; something to copy?
  beq   PageSizeCopy  ; here like bra...

@copyByte:
  lda   (ptr1),y
  sta   (ptr2),y
@entry:
  dey
  bne   @copyByte
  lda   (ptr1),y  ; copy remaining byte
  sta   (ptr2),y

PageSizeCopy:      ; assert Y = 0
  ldx   ptr3+1    ; number of pages
  beq   done    ; none? -> done

@initBase:
  dec   ptr1+1    ; adjust base...
  dec   ptr2+1
  dey      ; in entry case: 0 -> FF
  lda   (ptr1),y  ; need to copy this 'intro byte'
  sta   (ptr2),y  ; to 'land' later on Y=0! (as a result of the '.repeat'-block!)
  dey      ; FF ->FE
@copyBytes:
  .rept 2      ; Unroll this a bit to make it faster...
  lda   (ptr1),y
  sta   (ptr2),y
  dey
  .endr
@copyEntry:      ; in entry case: 0 -> FF
  bne   @copyBytes
  lda   (ptr1),y  ; Y = 0, copy last byte
  sta   (ptr2),y
  dex      ; one page to copy less
  bne   @initBase  ; still a page to copy?

done  ldx #0
@sp  equ *-1
  rts
.endp
*- TeBe/Madteam
3x Atari 130XE, SDX, CPU 65816, 2x VBXE, 2x IDE Plus rev. C

3

Odp: wydajnościówka w Action!

robiłem też inne testy, i wyszło że zwykła pętla kopiująca musiałaby minimum po 4 bajty na raz kopiować aby prawie dorównać temu kodowi z cc65, w tym stylu

 lda (src),y
 sta (dst),y
 iny
 lda (src),y
 sta (dst),y
 iny
 lda (src),y
 sta (dst),y
 iny
 lda (src),y
 sta (dst),y
 iny
*- TeBe/Madteam
3x Atari 130XE, SDX, CPU 65816, 2x VBXE, 2x IDE Plus rev. C

4

Odp: wydajnościówka w Action!

aż odpalę zliczanie z zegarka, bo nie widzę po rysowaniu w pamięci, żeby to 4x szybciej było - ale dzięki za podpowiedź, muszę zmajstrować tak jak myślałem własną prockę do tego.

Oryginalnie zrobili to tak:

 PROC MoveBlock=*(BYTE POINTER d,s,CARD sz)
[$A085$A186$A284$A0$0$A5A5$16F0$A2B1$A091$C8$F9D0$A1E6$A3E6$A5C6$F1
D0$5F0$A2B1$A091$C8$A4C4$F7D0$60]
$664E P_MOVEBLOCK STA FRET
      STX FRET+1
STY BPTR2
LDY #$00
LDA L00A5
BEQ L6670
LDA (BPTR2),Y 
STA (FRET),Y
INY
BNE L665A
INC FRET+1
INC L00A3
DEC L00A5
BNE L665A
BEQ L6670
L666B    LDA (BPTR2),Y 
STA (FRET),Y
      INY
L6670    CPY L00A4
BNE L666B 
RTS

Ostatnio edytowany przez tooloudtoowide (2020-01-23 19:27:21)

/|\ 400 - 800 Incognito+Supercard - 600XL 64k - 800XL - 1088XEL CF3 - XE GS Ultimate VBXE - SIO2SD - SIDE2 - CA2001 - 1050 - XF551 clone by Zaxon /|\ STE 4MB Ultrasatan /|\ 7800 /|\ PORTFOLIO

5

Odp: wydajnościówka w Action!

tooloudtoowide napisał/a:

Pytanie - czy da się to szybciej w Action?

Bez stosowania szczególnych rozwiązań - nie. Szczególne rozwiązanie to podmienić moveblock na to memcpy z cc65, i będzie tak samo szybko, lub napisać szybką procedurę "blit", która pobierze dodatkowe parametry i mieć możliwość kopiowania prostokąta za jednym wywołaniem.

Trzeba pamiętać, że protokół wywołania procedury w action różni się w zal. od liczby bajtów parametrów: do trzech bajtów parametrów - rejestry  axy. Powyżej - przez komórki pamięci na stronie zerowej (a już nie przez rejestry).

Ostatnio edytowany przez qbahusak (2020-01-24 10:46:35)

6

Odp: wydajnościówka w Action!

dzięki Kuba - z tym prostokątem to czytasz mi w myślach smile

a punkt odniesienia i moje nieśmiałem próbki w Action! tutaj:
http://tooloudtoowide.marcinrusinowski. … vs-action/

Ostatnio edytowany przez tooloudtoowide (2020-01-24 13:45:02)

/|\ 400 - 800 Incognito+Supercard - 600XL 64k - 800XL - 1088XEL CF3 - XE GS Ultimate VBXE - SIO2SD - SIDE2 - CA2001 - 1050 - XF551 clone by Zaxon /|\ STE 4MB Ultrasatan /|\ 7800 /|\ PORTFOLIO