151

Odp: Sio2SD firmware 3.0RC

Is it unstable only with XF-551 connected to SIO socket?

Arguing with an engineer is a lot like wrestling in the mud with a pig, after a couple of hours you realize the pig likes it...

152

Odp: Sio2SD firmware 3.0RC

No, only sio2sd sometimes - when i touch it, then i lost connection, lcd blinking, etc.. sometimes firmware was broken - then i must reflash it with pc..

ATARI 800XE with u1mb, stereo, covox, ramdisk hell led, ultra video 1.0 XE.
SIO2SD, SIDE3, sio2usb, sio splitter, dragon cart, lantronix mss-100, fujinet (lotharek), rverter, A8PicoCart, BT-100, XC12 (T2000), XC12 (SUPER TURBO, TURBO D), both with internal speakers
https://www.youtube.com/@w1katari/

153

Odp: Sio2SD firmware 3.0RC

I suggest that you should correct connections.

154

Odp: Sio2SD firmware 3.0RC

w1k napisał/a:

uwaga: never install SIO2SD into atari. is very very unstable


Eeeetam, ja mam wbudowane od 4 lat i jakoś nie mam problemów.
A wyłącznik to od samego początku.

Choć wersja firmware 3.xx pozwala ODŁĄCZYĆ od SIO urządzenie bez "wyciągania z wtyczki".

W trybie setup'u, wcisnąć Shift+K4   ="DISABLED MODE"Panowie - będę na SillyVenture - pogadamy....

Ostatnio edytowany przez pajero (2011-10-23 21:57:45)

Post's attachments

41 DISABLED MODE.jpg 47.49 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku. 

Tylko zalogowani mogą pobierać załączniki.

155

Odp: Sio2SD firmware 3.0RC

Dla odmiany odezwie się autor urządzenia :)

Sporo problemów wynika ze spadków napięcia zasilania. Spadki te są zauważalne jako zmiana jasności podświetlenia wyświetlacza i mogą powodować różne problemy - również rozprogramowanie się procesora.

W większości wypadków powinno wystarczyć wyczyszczenie styków SIO - nie mniej zawsze można użyć zewnętrznego zasilacza 5V i wszystkie problemy ze "stabilnością" powinny się skończyć.

Pracuję też obecnie nad modułem OSD - zamiast LCD wkładamy płytkę, podłączamy jeden przewód do wyjścia wideo i mamy obraz z SIO2SD na monitorze (2 linie po 40 znaków). Moduł OSD pobiera znacznie mniej prądu niż podświetlanie w LCD, więc też powinno to zminimalizować znacznie owe przypadłości. Koszt modułu OSD powinien być niższy niż cena typowych LCD.

156

Odp: Sio2SD firmware 3.0RC

Te OSD podobne do tego ? : http://atariamiga.free.fr/plateformes.php

"wszystko się kiedyś kończy......."

157

Odp: Sio2SD firmware 3.0RC

Proponowałbym zamiast OSD skupić się na zaprojektowaniu płytki drukowanej w ten sposób, aby gniazdo zasilania nie było z przodu, kart nie wkładało się z tyłu, a diody nie były ukryte pod wyświetlaczem. Dziękuję :)

Czy możecie wyjaśnić, Stirlitz, dlaczego wasz służbowy adres stirlitz@rsha.gov.de ma aliasa justas@gru.su?
Nie czytam PM. Proszę używać e-mail.

158

Odp: Sio2SD firmware 3.0RC

facet rozszerza funkcjonalnosc urzadzenia a tu go odrazu na ziemie ze kabelek trzeba przylutowac pol centymetra w lewo czy prawo. pozbycie sie wyswietlacza LCD na rzecz OSD to swietny pomysl.

ale zeby wpasowac sie w koncert zyczen to nowe SIO rozkazy do odtwarzania na lini sio audio dzwieku zapisanego na karcie sd a moze tez emulacja xc12, wczytywanie casow z sio2sd :D

http://atari.pl/hsc/ad.php?i=1.

159

Odp: Sio2SD firmware 3.0RC

dely napisał/a:

Proponowałbym zamiast OSD skupić się na zaprojektowaniu płytki drukowanej w ten sposób, aby gniazdo zasilania nie było z przodu, kart nie wkładało się z tyłu, a diody nie były ukryte pod wyświetlaczem. Dziękuję :)

Poprawione miniaturowe płytki SIO2SD robił Zaxon lub Lotharek jeśli dobrze pamiętam? Ale nie wiem czy niedogodności z pierwotnej wersji zostały popawione.

Ostatnio edytowany przez Jacques (2011-12-21 11:26:20)

160

Odp: Sio2SD firmware 3.0RC

zle pamietasz
pigula popelnil wersje smd, ale co bylo zwalone zwalone zostalo
http://www.atariage.com/forums/topic/18 … msearch__1

przechodze na tumiwisizm

161

Odp: Sio2SD firmware 3.0RC

Dzięki za korektę :)

162

Odp: Sio2SD firmware 3.0RC

dely napisał/a:

Proponowałbym zamiast OSD skupić się na zaprojektowaniu płytki drukowanej w ten sposób, aby gniazdo zasilania nie było z przodu, kart nie wkładało się z tyłu, a diody nie były ukryte pod wyświetlaczem. Dziękuję :)


A może to:  http://www.atariage.com/forums/topic/18 … -released/

http://mega-hz.no-ip.com/Angebote/SIO2SD/sio2sd3/DSCN8627k.jpgInne: 
  Acid pracuje nad RC6 - głównie w temacie kompatybilności w turbo.
  Ja poprawiam funkcjonalność Configuratora.
  Kuba Husak też pomaga!

163

Odp: Sio2SD firmware 3.0RC

Bardzo ładnie i funkcjonalnie. Teraz tylko wybrać obudowę, dać otwory na CNC i jest przepięknie.

Czy możecie wyjaśnić, Stirlitz, dlaczego wasz służbowy adres stirlitz@rsha.gov.de ma aliasa justas@gru.su?
Nie czytam PM. Proszę używać e-mail.

164

Odp: Sio2SD firmware 3.0RC

hmmm, ah nice :)

ATARI 800XE with u1mb, stereo, covox, ramdisk hell led, ultra video 1.0 XE.
SIO2SD, SIDE3, sio2usb, sio splitter, dragon cart, lantronix mss-100, fujinet (lotharek), rverter, A8PicoCart, BT-100, XC12 (T2000), XC12 (SUPER TURBO, TURBO D), both with internal speakers
https://www.youtube.com/@w1katari/

Odp: Sio2SD firmware 3.0RC

nice , polish technology made in germany

World f**k Olympique Marseille & Legia Warszawa i Sochi 2014

166

Odp: Sio2SD firmware 3.0RC

alez dely... czytaj ze zrozumieniem a nie obrazki ogladasz...
obudowe tez sobie zrobili - jest dostepna w sklepie (shapeways)

tylko u nas niemoc awangarde naszej komputeryzacji ogarnia
bo powszechnie wiadomo, ze lepiej polezec

przechodze na tumiwisizm

167

Odp: Sio2SD firmware 3.0RC

jeszcze tak apropo avr i osd

inicjalizacja:

.include "m644def.inc"
.def    zero =  r10
.def    one =  r11
.def    two =  r12

;-------------------------------------------------------------------------------;
;                  Data Segment                ;
;-------------------------------------------------------------------------------;
.dseg
.org  SRAM_Start

;-------------------------------------------------------------------------------
; Video Engine constants
;
;-------------------------------------------------------------------------------
.equ      SCREEN_WIDTH  =  40
;-------------------------------------------------------------------------------
; Video Engine variables
;
;-------------------------------------------------------------------------------
Line_Counter:  .byte  2
Line_Menu:    .byte  2
Line_Status:  .byte  2
;-------------------------------------------------------------------------------
; General
Display_Start:  .byte  2
Lines:      .byte  1
Menu_Buffer:  .byte  SCREEN_WIDTH*34
Status_Buffer:  .byte  SCREEN_WIDTH*2
Menu_Item:    .byte  1
Menu_Option:  .byte  1
;-------------------------------------------------------------------------------;
;                Keyboard definitions              ;
;-------------------------------------------------------------------------------;
.equ      START_Key  =  PD5
.equ      SELECT_Key  =  PD6
.equ      OPTION_Key  =  PD7
.equ      RESET_Key  =  PC7
;-------------------------------------------------------------------------------;
; party version
.equ      QMEG    =  PC4
.equ      MEMORY    =  PC2
.equ      EN_S    =  PA3
.equ      EN_C    =  PC6
.equ      SS_MODE    =  PA5

.macro    enable_covox
      sbi    PORTC,EN_C
.endmacro
.macro    disable_covox
      cbi    PORTC,EN_C
.endmacro
.macro    enable_stereo
      sbi    PORTA,EN_S
.endmacro
.macro    disable_stereo
      cbi    PORTA,EN_S
.endmacro
.macro    set_qmeg
      sbi    PORTC,QMEG
.endmacro
.macro    set_standard
      cbi    PORTC,QMEG
.endmacro
.macro    set_320k
      sbi    PORTC,MEMORY
.endmacro
.macro    set_1mb
      cbi    PORTC,MEMORY
.endmacro
.macro    set_d280
      sbi    PORTA,SS_MODE
.endmacro
.macro    set_d600
      cbi    PORTA,SS_MODE
.endmacro

;-------------------------------------------------------------------------------;
;                  Code Segment                ;
;-------------------------------------------------------------------------------;

.cseg
.overlap
.org  0
      rjmp  start
.org  INT1Addr
      rjmp  Video_Engine
.org  OC0Aaddr
      rjmp  Video_Engine
.org  SPMRaddr

.macro    wait
      ldi    @0,@1
ll:      dec    @0
      brne  ll
.endmacro

.org    0x40
MenuAddress:    .dw Menu
FontAddress:    .dw Fonts

start:    cli                ; Disable Interrupts
      sbi    DDRC,RESET_Key
      cbi    PORTC,RESET_Key
      ldi    r16,low(RAMEND-64)
      ldi    r17,high(RAMEND-64)
      out    SPL,r16
      out    SPH,r17          ; Setup Stack Pointer
      rcall  MCU_Setup        ; Setup ports
      rcall  SPI_Setup        ; Setup SPI
      rcall  INT_Setup        ; Setup INT1

      ldi    zl,low(Text*2)
      ldi    zh,high(Text*2)
      ldi    xl,low(Menu_Buffer)
      ldi    xh,high(Menu_Buffer)
      ldi    r18,4
l0:      ldi    r17,SCREEN_WIDTH
l1:      lpm    r16,z
      rcall  ATASCII2CHR
      adiw  zl,1
      st    x+,r16
      dec    r17
      brne  l1
      dec    r18
      brne  l0
      ldi    zl,low(Mode_OSD*2)    ;
      ldi    zh,high(Mode_OSD*2)    ;
      rcall  Init_VideoEngine    ; Restart Video Engine in specified mode

      enable_covox
;-------------------------------------------------------------------------------
; Initial setup of microcontroller
MCU_Setup:  ldi    r16,0b11111111
      out    DDRA,r16        ; set PORT A as output
      ldi    r16,0b01111111
      out    DDRC,r16        ; set PORT C as output
      ldi    r16,0b00000010
      out    DDRD,r16        ; set PORT D as input
      ldi    r16,0b00000000
      cbi    PORTC,PC7
      out    PORTD,r16
      clr    r16
      mov    zero,r16
      inc    r16
      mov    one,r16
      inc    r16
      mov    two,r16
      lds    r16,MCUCR
      ori    r16,1<<JTD
      sts    MCUCR,r16
      sts    MCUCR,r16
      ret
;-------------------------------------------------------------------------------;
; INT Setup
INT_Setup:  ldi    r16,0b00001000
      sts    EICRA,r16
      ldi    r16,0b00000010
      out    EIMSK,r16
      ret
;-------------------------------------------------------------------------------;
; SPI Setup
SPI_Setup:  sts    UBRR0H,zero
      sts    UBRR0L,zero
      sbi    DDRA, PA0      ; Setting the XCKn port pin as output, enables master mode.
      ldi    r16,(1<<UMSEL01)|(1<<UMSEL00)|(0<<UCPHA0)|(0<<UCPOL0)  ; Set MSPI mode of operation and SPI data mode 0.
      sts    UCSR0C,r16
      ldi    r16,(1<<TXEN0)      ; Enable transmitter.
      sts    UCSR0B,r16
      sts    UBRR0H,zero        ; Set baud rate.
      sts    UBRR0L,one        ; IMPORTANT: The Baud Rate must be set after the transmitter is enabled!
      ret

;-------------------------------------------------------------------------------
; Display Text
; R17    font raster line number
;-------------------------------------------------------------------------------

;-------------------------------------------------------------------------------
; ATASCII to charset code
; fonts i use are from atari 8bit computer, it uses special mapping for fonts 
; since there is only 6 bits for all letters and digits, thus some reorganisation 
; is required.
; i suppose one could convert data to standard ascii table before compilation, 
; but then diffrent fonts had to be converted pririor to compilation
; this way it was simplier
; R16    char code
ATASCII2CHR:
      cpi    r16,32
      brlo  ATASCII2CHR_p64
      cpi    r16,96
      brlo  ATASCII2CHR_m32
      ret
ATASCII2CHR_p64:
      subi  r16,-64
      ret
ATASCII2CHR_m32:
      subi  r16,32
      ret


;-------------------------------------------------------------------------------;
;                   Libraries                  ;
;-------------------------------------------------------------------------------;
.include  "video engine.asm"
.include  "video modes.asm"


;---------------------------------------------------------
;        0000000001111111111222222222233333333334;
;        1234567890123456789012345678901234567890;
Text:    .db " OSD Extension Atari configuration tool "
      .db " Visit http://spiflash.org/atari/osd/ "
      .db "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"  ;                    "
      .db "           &2008 Candle'O'Sin"
      .db " Status:                "
      .db "                  test"


;---------------------------------------------------------

video_engine:

;-------------------------------------------------------------------------------
; Video Engine interrupt handler
Video_Engine:
      cli
      push  r16
      in    r16,SREG
      push  r16
      push  r17
      push  r18
      push  r19
      push  r20
      push  xh
      push  xl
      push  zh
      push  zl

      wait  r16,85

      lds    r16,Line_Counter
      lds    r17,Line_Counter+1
      add    r16,one
      adc    r17,zero
      sts    Line_Counter,r16
      sts    Line_Counter+1,r17
      lds    r2,Line_Menu
      lds    r3,Line_Menu+1
      cp    r16,r2
      cpc    r17,r3
      brlo  Video_Engine_End2
      lds    r2,Line_Status
      lds    r3,Line_Status+1
      cp    r16,r2
      cpc    r17,r3
      brsh  Video_Engine_Sync

      ;--------------------------------------------------------------------
      ; Horizontal Line starts here
      lds    r2,Line_Menu
      lds    r3,Line_Menu+1
      sub    r16,r2
      sbc    r17,r3
      ldi    xl,low(Menu_Buffer)
      ldi    xh,high(Menu_Buffer)
      sts    Display_Start,xl
      sts    Display_Start+1,xh
      ldi    xl,30
      sts    Lines,xl
      rcall  Horizontal_Line
      rjmp  Video_Engine_End2


Video_Engine_Vertical_Blank:
      sts    Line_Counter,zero
      sts    Line_Counter+1,zero
      rjmp  Video_Engine_End2

Video_Engine_Sync:
      sbis  PIND,3
      rjmp  Video_Engine_Sync1
      rjmp  Video_Engine_End2
Video_Engine_Sync1:
;      wait  r18,4
      sbis  PIND,3
      rjmp  Video_Engine_Vertical_Blank
Video_Engine_End2:
      pop    zl
      pop    zh
      pop    xl
      pop    xh
      pop    r20
      pop    r19
      pop    r18
      pop    r17
      pop    r16
      out    SREG,r16
      pop    r16
      sei
      reti

;-------------------------------------------------------------------------------
; Set Video Mode
; Z      Offset to video mode definition
Init_VideoEngine:
      cli
      ldi    r16,6
      ldi    xl,low(Line_Counter)
      ldi    xh,high(Line_Counter)
Init_VideoEngine_l1:
      lpm    r17,z
      adiw  zl,1
      st    x+,r17
      dec    r16
      brne  Init_VideoEngine_l1
      lpm    r16,z
      ldi    r17,0b00000000
      sts    EICRA,r17
      ldi    r17,0b00000010
      out    EIMSK,r17
      sei
      ret

;-------------------------------------------------------------------------------
; Horizontal Line
; R17:R16  Line number
Horizontal_Line:
      mov    r18,r16
      lds    xl,Display_Start
      lds    xh,Display_Start+1
      ldi    zl,low(Fonts*2)
      ldi    zh,high(Fonts*2)
      movw  r3:r2,zh:zl
      lsr    r17
      ror    r16
      lsr    r17
      ror    r16
      lsr    r17
      ror    r16
      lds    r17,Lines
      cp    r16,r17
      brlo  Display_Text_NoWarp
Display_Text_Warp:
      cbi    PORTA,0
      ret
Display_Text_NoWarp:
      ldi    r20,SCREEN_WIDTH
      mul    r16,r20
      add    xl,r0
      adc    xh,r1
      andi  r18,7
      ldi    r19,8
      ld    r16,x+
      add    r2,r16
      ld    r16,x+
      adc    r3,r16
      sbi    PORTA,0
Display_Text_l1:
      ld    r16,x+        ;2
      mul    r16,r19        ;4
      movw  zh:zl,r3:r2      ;5
      add    zl,r0        ;6
      adc    zh,r1        ;7
      add    zl,r18        ;8
      lpm    r16,z        ;11
      dec    r20          ;12
      sts    UDR0,r16      ;14
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      nop
      brne  Display_Text_l1    ;16
      wait  r16,6
      cbi    PORTA,0
      ret
;-------------------------------------------------------------------------------
; General purpose delay loop
; R16    clocks*3+6 to wait
Delay:    dec    r16
      brne  Delay
      ret
;-------------------------------------------------------------------------------

video_modes:

;-------------------------------------------------------------------------------;
;               Video Mode definitions                ;
;-------------------------------------------------------------------------------;

;-------------------------------------------------------------------------------
;Copper List for OSD 

Mode_OSD:  .dw  0              ; Line_Counter
      .dw  40              ; Line_Menu
      .dw  320              ; Line_Status
;-------------------------------------------------------------------------------

myslalem ze poszlo sie kochac, ale jednak jest na dysku

przechodze na tumiwisizm

168

Odp: Sio2SD firmware 3.0RC

Temat do zamknięcia - wsad 3.1 obgadujemy tu: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 67#p143567

169

Odp: Sio2SD firmware 3.0RC

i try new RC..
demo vengeance doesnt work..

ATARI 800XE with u1mb, stereo, covox, ramdisk hell led, ultra video 1.0 XE.
SIO2SD, SIDE3, sio2usb, sio splitter, dragon cart, lantronix mss-100, fujinet (lotharek), rverter, A8PicoCart, BT-100, XC12 (T2000), XC12 (SUPER TURBO, TURBO D), both with internal speakers
https://www.youtube.com/@w1katari/

170

Odp: Sio2SD firmware 3.0RC

Wczytuje się - ale loader Sio2SD ma jakiś błąd - więc wsad 3.1 RC01 do poprawki.

W załączeniu O-Loader i DosIID w ATRach - tam się to wczytuje (pod QMEGiem i pod AtariOS).

Dzienks.


PS. Wątek ZAMKNIĘTY - wypowiadamy się tutaj:  http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 71#p143571

Ostatnio edytowany przez pajero (2012-01-26 07:38:38)

Post's attachments

Vengeance.zip 158.34 kb, liczba pobrań: 4 (od 2012-01-26) 

Tylko zalogowani mogą pobierać załączniki.