RECOIL 4.0.0

RECOIL (Retro Computer Image Library) wyświetla pliki graficzne w oryginalnych formatach starych komputerów. Obecnie RECOIL otwiera ponad 300 formatów plików z komputerów: Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Atari 8-bitowe, Atari Portfolio, Atari ST/TT/Falcon, BBC Micro, Commodore 16, Commodore 64, Commodore 128, Macintosh 128K, MSX, NEC PC-88, NEC PC-98, Oric, SAM Coupe, Sharp X68000, TRS-80, TRS-80 Color Computer, ZX81 i ZX Spectrum.

Program działa na platformach Android, Windows, macOS, Linux oraz w przeglądarkach obsługujących HTML 5.

W wersji 4.0.0 dodano kilkadziesiąt formatów Atari ST/TT/Falcon oraz kilka formatów 8-bitowego Atari, w tym częściowo G2F (z wyjątkiem programu rastra i trybów GTIA). Wprowadzono też drobne poprawki w formatach Amiga i ZX81.

Program można pobrać ze strony http://recoil.sourceforge.net/ a wkrótce nowa wersja będzie też dostępna w sklepach Android i Windows 10.

AtariTools 800 v0.6.5

Powoli, ale konsekwentnie, DearHorse pracuje nad swoim kombajnem dla 8-bitowego Atari. Program przeznaczony jest dla platformy Windows. W najnowszej wersji programu dostępne są zakładki Char Editor, Screen-Editor, PM-Editor oraz GR-Editor. Do ukończenia programu zostało jeszcze trochę, ale można już cieszyć się czynnymi "kawałkami" programu. Downloadzik ze strony autora.

Uwaga! - archiwum z programem ma założone hasło, które jest do znalezienia na powyższej stronie.

RECOIL 3.4.0

We wtorek pojawiło się wydanie 3.4.0 projektu RECOIL - przeglądarki grafiki w formatach klasycznych komputerów domowych działającej na Androidzie, Windows, OS X, Linuksie oraz w przeglądarkach HTML 5.

Zmiany od poprzedniej wersji:

 • Szerokość obrazów jest wyznaczana dokładnie (poprzednio niektóre obrazy miały z prawej strony zbędne piksele).
 • Poprawione zamykanie aplikacji z błędem w przypadku niektórych nieprawidłowych plików.
 • Przyspieszone wyznaczanie liczby kolorów.
 • Uwzględnianie proporcji w IFF i IMG.
 • Poprawione dekodowanie niektórych plików Spectrum 512 SPC
 • Poprawione błędy wyświetlania w RECOILWin przy skali poniżej 100%.

Nowe formaty:

 • Apple IIGS: SH3.
 • Atari 8-bit: Envision (MAP), EnvisionPC (MAP), KFX, Texture Editor (TXE), Interlace Logo Designer (ILD)
 • Atari ST: NEOchrome Master (NEO, NEO+RST).
 • Atari Falcon: XGA, Prism Paint (PNT, TPI)
 • Commodore 128: VBM

RECOIL można pobrać ze strony http://recoil.sourceforge.net/ lub z Google Play.

To wydanie dedykowane jest zmarłemu w sierpniu zeszłego roku Mariuszowi "Ramos" Rozwadowskiemu. Jego zaangażowanie miało ogromny wpływ na rozwój RECOIL.

Recoil 3.3.0

W upalny sierpniowy dzień ekipa w składzie:

 • Piotr "0xF" Fusik (programowanie)
 • Mariusz "Ramos" Rozwadowski (wyszukiwanie nowych formatów, testowanie)
 • Sławek "Slaves" Śledź (testowanie)

prezentuje wersję 3.3.0 projektu Retro Computer Image Library (RECOIL).

RECOIL wyświetla i konwertuje pliki graficzne specyficzne dla klasycznych komputerów: Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Atari 8-bitowe, Atari Portfolio, Atari ST/STE, Atari Falcon, BBC Micro, Commodore 16, Commodore 64, Macintosh 128K, MSX, SAM Coupe, ZX81, ZX Spectrum oraz począwszy od tej wersji: Oric, TRS-80 i TRS-80 Color Computer.

RECOIL obsługuje przeszło 200 formatów plików. Dostępne są wersje na systemy Android, Windows, OS X, Linux. Jest także możliwość uruchomienia w przeglądarce obsługującej HTML 5.

Co nowego w wersji 3.3.0:

 • dodana obsługa obrazów zapisanych w dwóch plikach
 • obsługa dodatkowych wariantów formatów ICE i MAC
 • format LUM zawiera 119 linii a nie tylko 96
 • poprawiony błąd przy zapisie PNG na Windows
Poprawione:
 • formaty Atari ST/STE nie były dostępne na OS X
 • na Androidzie pliki są sortowane bez uwzględniania wielkości liter

Nowe formaty:

 • Amstrad CPC: SCR+PAL, WIN+PAL
 • Apple II: SPR
 • Atari 8-bitowe: CPI, CUT, KPR, LDM, LUM+COL, RAP, TXS
 • Commodore 64: KLA
 • MSX: SC5/GE5, SC7/GE7, SR5+PL5, SR7+PL7, YJK
 • Oric: CHS, HIR/HRS
 • Timex 2048: MLT
 • TRS-80: HR
 • TRS-80 Color Computer: CLP, GRF/MAX/P41/PIX, P11

Pobieramy ze strony projektu. Aplikację Android można też pobrać z Google Play.

RECOIL 3.2.0

Dzisiaj została wydana wersja 3.2.0 przeglądarki plików graficznych z komputerów Amiga, Atari 8-bit, Atari Portfolio, Atari ST, Atari Falcon, Commodore 64, Macintosh 128K, MSX, SAM Coupe, ZX Spectrum oraz (od tej wersji) Amstrad CPC, Apple II, BBC Micro, Commodore 16 i ZX81.

Obsługiwanych jest przeszło 200 formatów plików. Pełna lista jest dostępna na stronie projektu i w tej wersji wzbogaciła się o:

 • Amiga: INFO
 • Amstrad CPC: SCR, HGB, FNT
 • Apple II: HGR, DHR, SHR
 • Atari 8-bit: RYS, HCI, MCPP
 • Atari ST/STE: DUO/DU1, DU2, PL4
 • BBC Micro: BB0, BB1, BB2, BB4, BB5, BBG
 • Commodore 16: P4I
 • Commodore 64: A64/WIG
 • MSX: SCA, SCC, SRS
 • PC: EPA, MSP
 • ZX81: P

Wersje dla Windows, OS X, Linux, Android można pobrać ze strony projektu a aplikację Android również z Google Play Można też, nie instalując nic, oglądać obrazy w przeglądarce WWW obsługującej HTML 5.

Atari Graphics Studio (AGS) 2.9.9

Kolejna wersja Atari Graphics Studio, narzędzia służącego do przygotowywania grafiki dla Atari 8-bit, przynosi solidną listę zmian. Najważniejsze według redakcji:

 • dodana obsługa trybu GR9+ (80 x60 x 16g), MCP+ (160 x 100 x 16c)
 • dodana obsługa trybu MCH8, MCH4 (160 x 240 x 5c)
 • dodana obsługa trybu HCI (Hires Color Interlace, 320 x 200 x 8c), TIP (Taquart Interlace Picture, 160 x 100 x 480c)
 • File -> Save zapisze w aktualnym formacie pliku, File -> Save As... pozwoli wybrać nowy format pliku
 • rozszerzone możliwości definiowania kształtu, rozmiaru pisaka (Width, Fill), stylu linii, wypełnienia dodana możliwość rysowania dwoma kolorami, prawy/lewy klawisz myszki
 • wczytywane grafiki powyżej 256 kolorów automatycznie poddawane są redukcji kolorów do 256, tyle maksymalnie kolorów można później remapować
 • dodane narzędzia: Move and scroll image, Move selection, Replace color, Pencil, Text, Spray, Zoom, Line/Curve, Freeform Shape, Gradient
 • prostsza i szybsza edycja aktualnej palety kolorów obrazka

Pobieramy z tej samej strony, co Graph2Font.

RECOIL 3.1.0

Dostępna jest nowa wersja przeglądarki plików graficznych z komputerów Amiga, Atari 8-bit, Atari Portfolio, Atari ST, Atari Falcon, Commodore 64, ZX Spectrum oraz (od tej wersji) Macintosh 128K, MSX i SAM Coupe.

RECOIL obsługuje przeszło 200 formatów plików. Jest dostępny na platformach: Windows, OS X, Linux, Android, jak również można z niego skorzystać w przeglądarce WWW obsługującej HTML 5.

Formaty dodane od wersji 3.0.0:

 • Commodore 64: GoDot (*.4BT), *.VIC, FLI Designer (*.FD2), Multi-Lace Editor (*.MLE)
 • ZX Spectrum: *.3
 • Macintosh 128K: MacPaint (*.MAC)
 • MSX: *.SC2, *.GRP, *.SC8, Graph Saurus (*.SR8)
 • SAM Coupe: *.SCS4

Nowe porty:

 • wtyczka OS X Quick Look.
 • miniatury dla GNOME 3.
 • paczki Ubuntu (*.deb) i Fedora (*.rpm).

Zmiany w aplikacji Android:

 • Wyszukiwanie plików przy pomocy klawiatury ekranowej.
 • Dodane okna informacji o pliku oraz o aplikacji.
 • Przy obrocie urządzenia nie przestawia się wyświetlany plik.

Pozostałe zmiany:

 • Drobna poprawka formatu Funpaint (*.FUN).
 • Poprawka RECOILWin dla dużych obrazów.

Pobieramy ze strony http://recoil.sourceforge.net/. Aplikację Android można też zainstalować z Google Play. Ponadto RECOIL został zintegrowany z popularną na Windows przeglądarką grafiki IrfanView. RECOIL w wersji 3.0.0 jest zawarty we wtyczce Formats.dll.

RECOIL 3.0.0

Retro Computer Image Library (RECOIL) jest przeglądarką i konwerterem plików graficznych z komputerów Amiga, Atari 8-bit, Atari Portfolio, Atari ST, Atari Falcon, Commodore 64 oraz ZX Spectrum.

W skład projektu wchodzą programy:

 • recoil2png - przenośny konwerter do plików PNG działający w linii poleceń,
 • RECOILWin - przeglądarka dla Windows,
 • wtyczka wyświetlająca miniatury w Windows Explorer (Windows 2000/XP/Vista/7/8),
 • wtyczka wyświetlająca miniatury w Nautilus (Linux),
 • wtyczki do uniwersalnych przeglądarek XnView i Imagine (Windows),
 • dekoder dla biblioteki ImageMagick,
 • wtyczka do edytora Paint.NET (Windows, tylko odczyt),
 • aplikacja Android,
 • strona dekodująca pliki bezpośrednio w przeglądarce obsługującej HTML5 i JavaScript.

Dekodowanie przeszło 200 formatów plików zostało zaimplementowane w języku Ć, dzięki czemu jest dostępne w postaci bibliotek C, Java, C# oraz JavaScript, użytych w wyżej wymienionych programach. RECOIL jest kontynuacją First Atari Image Library (FAIL).

Strona domowa: http://recoil.sourceforge.net/ Można na niej znaleźć pełną listę obsługiwanych formatów oraz oczywiście pobrać programy i kod źródłowy. Na Windows zalecane jest użycie instalatora w postaci pliku MSI odpowiedniego dla używanego systemu operacyjnego (32- lub 64-bitowy).

g2f 3.9.8.7

Kolejne wydanie wiodącego narzędzia służącego do przygotowywania grafika dla Atari 8-bit przynosi następujące zmiany:

 • CHRCTL domyślna wartość to 2 a nie 0
 • ustawiane są właściwie parametry PMG dla EditPMG -> GET gdy PLAYER=4
 • dodana możliwość włączenia siatki w głównym oknie programu, Special -> Grid
 • program zapamiętuje ostatnie ustawienia okna głównego: Mode, Pixel, GTIA, Screen, Video

Pobieramy ze strony domowej.

Pożegnalne wydanie projektu FAIL

First Atari Image Library (FAIL) była przenośną biblioteką obsługującą przeszło sto formatów plików graficznych z 8-bitowych Atari, Atari ST, Atari Falcon oraz Atari Portfolio. W ramach tego projektu powstały też programy:

 • fail2png - konwerter do formatu PNG działający z linii poleceń
 • FAILWin - przeglądarka dla Windows
 • wtyczka wyświetlająca miniatury w Windows Explorer
 • wtyczka wyświetlająca miniatury w GNOME/Nautilus
 • wtyczka do XnView
 • wtyczka do ImageMagick
 • wtyczka do Imagine
 • dekoder działający w przeglądarce WWW obsługującej HTML5

FAIL 2.0.2 to już ostatnie wydanie tego projektu, dodające obsługę formatów: Interlace Character Editor font (ICE), GEM Bit Image (IMG), Multi Palette Picture (MPP). Wydanie to można pobrać ze strony: http://fail.sourceforge.net/.

Ekipa odpowiedzialna za projekt dziękuje wszystkim użytkownikom i jednocześnie informuje, że projekt nie tyle ginie, co przekształca się w większy projekt o nazwie Retro Computer Image Library (RECOIL). RECOIL oprócz grafiki z komputerów Atari będzie wyświetlał grafikę innych 8- i 16-bitowców.

g2f 3.9.8.4

Ukazała się kolejna wersja narzędzia, które zrewolucjonizowało tworzenie grafiki na Atari XL/XE. Najważniejsze według redakcji zmiany:

 • usunięty błąd uniemożliwiający przesuwanie w lewo dla MOVE, COPY, PASTE
 • dodane odświeżanie piorytetu w EDIT PMG
 • dla ZOOM-a dodana możliwość przełączania widoku PREVIEW = PMG,BMP,ALL
 • dodana opcja konwersji obrazka do standardowego zestawu znaków ATASCII, Image -> Convert to ATASCII
 • dodana możliwość zdefiniowane linii wiersza w których możliwe są zmiany kolorów bitmapy i PMG (Special -> Limitations -> Row)
 • dla GED+ disabled badlines krótszy program Antic-a (4 bajty)
 • nowy szybszy kod dla FADE, nowe wzory FADE LEFT/RIGHT, FADE PLASMA
 • w EDIT BMP dodana opcja Atari Text umożliwiająca stawianie tekstu na podstawie wczytanego zestawu znaków Atari
 • dodana możliwość ustawienia rejestru CHRCTL w oknie głównym, dostępne cztery kombinacje 0,1,3,4
 • w EDIT RASTERS dodana możliwość wybrania rejestru ANTIC-a kontrolującego wyświetlanie znaków CHRCTL

Pobieramy ze strony domowej, gdzie również znajduje się pełna lista zmian.

FAIL 2.0.1

Przeglądarka grafiki z przeróżnych komputerów Atari ma dziś nowe, małe wydanie. A w nim:

 • dodane formaty 8-bitowych Atari: IP2, IMN, ICN, DIN, IRG, IR2, VZI
 • dodany format ikon "DEGAS Elite" (ICN)
 • miniatury w Windows Explorer również dla Windows 2000 i XP
 • tryb pełnego ekranu w wersji HTML 5

Pobieramy ze strony: http://fail.sourceforge.net/

DGF, artykuł o ciepłych trybach Atari

Paweł Rosowski, znany również jako ikplus, przygotował artykuł, który objaśnia jakie efekty oraz tryby graficzne można uzyskać przy odpowiednio rozgrzanych układach graficznych GTIA i ANTIC. Pozwala również zrozumieć jak unikać takich efektów gdy nie są pożądane a dochodzi do (samoczynnego) rozgrzania układów. Opisane efekty i tryby związane są z opóźnieniami wewnętrznych funkcji układu GTIA o jeden tzw. cykl koloru. Opis zawiera również ciekawe informacje dla osób próbujących odtworzyć schemat wewnętrzny układu GTIA.

Nie pozostało nic innego, jak wziąć konie suszarki w dłoń i sprawdzić samemu, czy wasze Atari 65XE jest również podatne na powyższe.

FAIL 2.0.0

First Atari Image Library (FAIL) jest działającą na Windows i Linuksie przeglądarką grafiki. Obsługuje ona przeszło 100 formatów plików specyficznych dla różnych rodzin komputerów Atari: 8-bitowych, ST/STE, Falcon oraz Portfolio.

W wersji 2.0.0 kod w języku C został zastąpiony kodem w nowym języku Ć. Dzięki temu FAIL można uruchomić w przeglądarce internetowej obsługującej HTML 5 i JavaScript. A poza tym:

 • Podczas reimplementacji zostały znalezione i poprawione drobne błędy w obsłudze następujących formatów: RIP, TIP, SGE, HR2, AGP, AP3/APV/DGP/ESC/ILC/PZM, APP, CIN, CCI.
 • Została też dodana obsługa nowych formatów: ICE PCIN (IPC), Daisy-Dot font (NLQ), PMG Designer (PMD), AtariTools-800 font (ACS), PhotoChrome (PCS), HPM, MCS, Anime 4ever (A4R), DuneGraph compressed (DGC, DC1), Canvas compressed (CPT), Interchange File Format (IFF), DEGAS Elite block (BL1, BL2, BL3), DEGAS Elite brush (BRU). Obsługiwane są pliki z 4096-kolorową paletą Atari STE, która jest automatycznie wykrywana.
 • FAILWin oraz XnView wyświetlają dodatkowe informacje o pliku: z jakiego komputera pochodzi oraz czy używa techniki interlace.
 • Na 64-bitowych Windows wystarczy zainstalować paczkę win64, nie ma już potrzeby dodatkowego instalowania paczki win32.
 • Konwerter z linii poleceń "fail2png" jest szybszy i używa mniej pamięci.

FAIL 2.0.0 można pobrać ze strony: http://fail.sourceforge.net/.

FAIL 1.4.0

Dostępna jest nowa wersja przeglądarki grafik Atari dla Windows/Linux - FAIL.

Oprócz dotychczasowych platform: Atari 8-bitowe, ST i Portfolio obsługuje ona teraz grafikę z Falcona: Fuckpaint (PI4, PI9), DuneGraph (DGU, DG1),EggPaint (TRP), IndyPaint (TRU), GodPaint (GOD), Falcon True Color (FTC), DelmPaint (DEL, DPH). Dodane zostały też formaty ST: Spectrum 512 Smooshed (SPS), DeskPic (GFB) i 416x560 DEGAS (PI1). Łącznie FAIL otwiera już 100 rozszerzeń plików graficznych!

Wersja 1.4.0 zawiera nową wtyczkę dla przeglądarki Imagine, co może zainteresować użytkowników Total Commandera, gdyż Imagine ma wtyczkę do niego.

Ostatnia zmiana to przyspieszenie wtyczek do Windows Explorera, ImageMagick i XnView.

Pobieramy ze strony http://fail.sourceforge.net/.

Atari Interlace Studio 1.4.7

Nowa wersja AIS (aplikacji do tworzenia grafik w "migających" trybach graficznych Atari 8-bit) przynosi następujące zmiany:

 • usunięty błąd uniemożliwiający wykonanie efektów Effects bez uprzedniego użycia narzędzia Select
 • zastąpienie ruchu myszki góra/dół odpowiednimi ikonami reprezentującymi zwiększanie/zmniejszanie powiększenia obrazka
 • dodany automatyczny resize dla obrazków większych od rozmiaru 320x240 wczytywanych przez Load bitmap
 • zmieniony Mads na kompilowany przez FPC (Free Pascal Compiler), nie będzie fałszywych komunikatów o trojanach

Download ze strony z użytkami grupy Madteam.

FAIL 1.3.0

Projekt FAIL wyświetla teraz oprócz grafiki 8-bitowego Atari pliki Atari ST oraz Atari Portfolio. Konkretnie:

 • Atari ST: DEGAS (PI1, PI2, PI3), DEGAS Elite (PC1, PC2, PC3), NEOchrome (NEO), Spectrum 512 (SPU, SPC), Tiny Stuff (TNY, TN1, TN2, TN3), STAD (PAC), CrackArt (CA1, CA2, CA3), Doodle (DOO), Art Director (ART)
 • Atari Portfolio: PGF, PGC
 • nowe formaty Atari 8-bit: Atari Player Editor (APL), Artist (ART), Ascii-Art Editor (ART), Atari CAD (DRG), AtariTools-800 (AGP, PLA, MIS, 4PL, 4MI, 4PM), ING 15 (ING), CIN w dialekcie programu Lepix, standardowe tryby bez nagłówka (GR7, G10, G11)
 • poprawiono obsługę trybów bez interlace-u w formacie RIP w FAILWin dodano możliwość przewijania do pierwszego i ostatniego obrazka w katalogu oraz opcję wyświetlania błędów przy przewijaniu następny/poprzedni
 • poprawiono wyświetlanie bardzo wąskich obrazków w FAILWin (dół obrazka nie był widoczny)

Zapraszamy do pobierania ze strony domowej.

Atari Interlaced Studio 1.4.2

Atari Interlace Studio - program dla PC, dzięki któremu możemy w łatwy sposób przygotować grafiki w mrugających trybach Atari XL/XE - doczekało się uaktualnienia:

 • w menu dodana opcja Effects [Filters, Distortions, Color] udostępniająca efekty przekształcające grafikę (CTRL+F powtarza ostatnio użyty efekt)
 • w menu dodana opcja Image -> Flip -> Horizontal, Vertical pozwalająca odwracać w poziomie/pionie zaznaczony fragment obrazka
 • w menu dodana opcja Image -> Rotate -> Left, Right, Angle pozwalająca obracać zaznaczony fragment obrazka
 • opcja Remap Colors (uaktywniająca się po próbie załadowania pliku BMP, GIF, PNG) rozszerzona została o możliwość regulacji parametrów Brightness, Contrast, Saturation wczytywanego obrazka

Download, ze strony z użytkami MadTeam.

G2F 3.9.5.5

Nowa wersja G2F - narzędzia służącego do przygotowywania i konwersji grafik oraz animacji dla Atari 8-bit przynosi następujące zmiany:

 • poprawione generowanie kodu ASM dla Export As... -> Slideshow
 • dodana możliwość konwersji kolorów obrazka do szarości Image -> Convert to Grayscale
 • dodany odczyt plików G10 (Graphics 10)
 • dodany zapis zestawów znakowych (charsets) dla plików All Data (*.asm; *.dat) Special -> All data
 • CTRL+V zadziała bez potrzeby przechodzenia do Edit BMP, jeśli mamy coś w schowku Windows
 • plik MCH pozwala aktualnie zapisać wszystkie informacje niezbędne do wyświetlenia obrazka tj. znaki, kolory, PMG, raster

Download ze strony domowej.

Atari Interlace Studio (AIS) 1.3.5

TeBe wraca po dłuższym czasie z nową wersją Atari Interlace Studio - czyli programem dla PC służącym do przygotowywania grafik w migających trybach Atari XL/XE. Nowości i zmiany:

 • dodana obsługa trybów GR9 (GRAPHICS 9), G10 (GRAPHICS 10), G11 (GRAPHICS 11), PLM (Plama 256, APAC), PZM (Pryzm, ILC)
 • dodany odczyt plików PIC (Koala Microillustrator), PLM (Plama 256), APC (Apac), PZM (Pryzm), RIP z kompresją
 • poprawiony odczyt plików HIP o mniejszej liczbie linii niż 200
 • poprawione wyśWietlanie plików RAW, dodany kolor COLBAK
 • ulepszona konwersja do HIP-a, dodany resampling minimalizujący mruganie
 • dodany plik z instrukcją README.TXT

Oprócz powyższych istnieje możliwość odczytu RIP-ów z kompresją, zapis RIP-a odbywa się bez kompresji, a także opcja konwersji do RIP-a (Open...) i edycji RIP-a. Nowość programową możemy pobrać natychmiast, klikając w ten link.

Lotharek.pl
Retronics
Silly Venture
Wapniak

Szukaj

Wyszukiwarka przeszukuje zasoby atari.area, atariki oraz forum.

Twoliner

Momencik, uaktualniam...  .

Pamiętaj, żeby linki do Twolinera dodawać wyłącznie po skróceniu za pomocą serwisu tiny.pl. Jeśli coś Ciebie ominęło - skorzystaj z archiwum.

Network

konto

Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się lub załóż konto

forum

Artykuły

Wywiady

Allegro

Jako, że Allegro.pl jest bardzo często odwiedzanym serwisem przez Atarowców, umiejscowiłem poniżej wyszukiwarkę produktów związanych z naszym kochanym Atari. Chcesz coś kupić - wystarczy wpisać w okienko poniżej.


Wystarczy wpisac czego szukamy i po chwili znajdujemy sie juz na Allegro.pl.